Slik blir du lærer

Her kan du lese mer om hva lærerrollen innebærer, hvordan du blir lærer, hvilke personlige ferdigheter du bør ha og hva lønnen er.

Har du interesse for pedagogikk og en lidenskap for å formidle kunnskap? Drømmer du om å spille en viktig rolle i barns utvikling og hjelpe elever med å takle utfordringer? Da kan en karriere som lærer være det riktige valget for deg. 

Det finnes flere studieveier og utdanningsløp innenfor lærerykret, inkludert ulike spesialiseringer. Her finner du informasjonen du trenger om læreryrket, utdanningsløpet for de ulike lærerrollene, hvilke personlig egenskaper som kan være til nytte og hvor mye du tjener.  

Hva gjør en lærer? 

Lærer er et samlebegrep for alle som arbeider med undervisning, inkludert grunnskole, videregående skoler, folkehøgskoler og med voksenopplæring. Som lærer har du en avgjørende rolle i å støtte både barn og voksne i deres personlige utvikling og dannelse. Du fungerer som en veileder og klasseleder, med ansvar for å skape et positivt læringsmiljø. Hvilke fag man underviser i avhenger av dine interesser og hvilken utdanning du velger. Som lærer spiller du også en vesentlig rolle i den sosiale utviklingen til barn og ungdom. For eksempel, som grunnskolelærer, må du engasjere deg aktivt i elevenes skolehverdag for å fremme deres faglige og sosiale utvikling.

Typiske arbeidsoppgaver: 

  • Tilrettelegging for læring, utvikling og gode holdninger hos barn og unge. 
  • Planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning. 
  • Tilrettelegging av undervisning for elever med spesielle behov.  
  • Håndtering av situasjoner som kan oppstå blant elevene i skolemiljøet, inkludert tiltak mot mobbing. 
  • Samarbeid med andre ansatte ved skolen, for eksempel lærerkollegaer og rektor. 
  • Foreldre- og elevsamtaler. 

Hvordan bli lærer? 

Det finnes flere utdanningsløp for lærere, avhengig av hvilken lærerrolle du ønsker å utdanne deg til. Studielengden varierer fra 3 til 5 år og tilbys ved ulike læresteder over hele landet. Majoriteten av utdanningene tilbys på fulltid og med undervisning i klasserom, men enkelte læresteder tilbyr også lærerutdanning som samlingsbasert nettstudium eller som deltidsstudium. 

Opptakskrav 

De ordinære opptakskravene inkluderer generell studiekompetanse og poengkrav, i tillegg til at det er karakterkrav i matematikk og norsk. 

Ulike typer lærere 


Grunnskolelærer  

Grunnskolelærere arbeider med elever fra 1. - 10. trinn og kan spesialisere seg i enten 1.-7. trinn eller 5.-10. trinn. Utdanningen strekker seg over fem år og gir deg en mastergrad. Utdanningen tilbys ved flere ulike utdanningsinstitusjoner over hele landet. I utdanningen 1.-7. trinn ligger fokus på begynneropplæring og rollen som kontaktlærer, mens utdanningen for 5.-10. trinn vektlegger kompetanse, klasseromsledelse og evaluering av elevenes læring. 

Grunnskolelærere ble tidligere kalt allmennlærere, men denne tittelen brukes fortsatt flittig, selv om nyutdannede grunnskolelærere er lektorer. Forskjellen på en grunnskolelærerutdanning og en lektorutdanning er hvilket trinn man utdanner seg for å undervise på. Som ferdigutdannet grunnskolelærer har du muligheten til å ta videreutdanninger, for eksempel fordypning i spesifikke fag eller en spesialisering innen pedagogikk. 

Se lønnen her


Adjunkt  

Adjunkter er lærere som er kvalifiserte til å jobbe både med barn, unge og voksne i skolen. For å bli adjunkt kan du enten fullføre en fireårig lærerutdanning, eller ta en bachelor i kombinasjon med en ettårig praktisk pedagogisk utdanning (PPU).  Merk at fra 2024 vil en mastergrad være nødvendig for å ta den praktiske pedagogiske utdanningen, med mindre du har en bachelorgrad innen utøvende eller skapende kunstfag, hvor unntak gjelder frem til da. Dersom du ønsker å utvide din kompetanse, kan du ta ett år med godkjent videreutdanning for å oppnå tittelen adjunkt med tilleggsutdanning. Alternativt kan du også videreutdanne deg for å bli lektor. 

Se lønnen her


Lektor 

Lektorutdanningen er en femårig lærerutdanning som ved fullført studieløp resulterer i en mastergrad og undervisningskompetanse i to fag. Lektorutdanningen tar for seg læring på 8.-13. trinn, hvilket passer for deg som ønsker å jobbe på ungdom- eller videregående skole. 

Etter fullført lektorutdanning har du muligheten til å spesialisere deg ytterligere i enkeltfag eller ta eller ta en videreutdanning innen pedagogikk. Ved å gjennomføre ett år med godkjent videreutdanning blir du kvalifisert til å søke på en doktorgradsutdanning innen ditt valgte fagfelt. 

Se lønnen her


Yrkesfaglærer  

En yrkesfaglærer er ekspert på bestemte fagområder og underviser sitt spesifikke fagfelt, for eksempel bygg- og anlegg eller helse- og oppvekst For å bli yrkesfaglærer kan du enten ta en treårig lærerutdanning i yrkesfag eller ta en profesjonsrettet utdanning på høgskole på bachelornivå, i tillegg til praktisk erfaring og etterutdanning. 

Den treårige lærerutdanningen tilbys ved universitet og høgskole. For å kvalifisere til opptak må du ha relevant fagbrev eller svennebrev, alternativt tilsvarende yrkesutdanning fra videregående skole i kombinasjon med minst to års relevant erfaring.  

Dersom du har gått en profesjonsrettet utdanning på høgskole kan du også bli yrkesfaglærer. Da kan du, etter minst to år med relevant yrkeserfaring, ta en ettårig praktisk pedagogisk utdanning. Den profesjonsrettede utdanningen på være på bachelornivå eller høyere. 

Se lønnen her


Spesialpedagog  

En spesialpedagog er spesialist på å tilrettelegge for elever med spesielle læringsbehov. Deres rolle består av å støtte lærere, men også elever med ulike utfordringer. Vanlige utfordringer kan for eksempel være psykososiale vansker, språkproblemer, lese- og skrivevansker, syns- eller hørselsproblemer, utviklingshemming eller autismespekterforstyrrelser.  

Som spesialpedagog identifiserer du utfordringer og behov hos elever, og samarbeider deretter med lærere for å tilpasse undervisningen og opplæringsplanene i henhold til disse behovene. Spesialpedagogen arbeider også med å introdusere og veilede bruk av hjelpemidler for elevene 

For å bli spesialpedagog kreves en bachelor- eller mastergrad fra universitet eller høgskole. Utdanningen tilbys ved flere utdanningsinstitusjoner i Norge, både som klasseromsundervisning og nettstudier. Det er også muligheter for videre fordypning innen spesifikke fagområder, for eksempel logopedi, synshemming, hørselshemming eller utviklingshemming. 

Se lønnen her


Personlige ferdigheter 

Som lærer er det avgjørende at du trives med å arbeide sammen med barn og ungdom og er komfortabel med en variert og ofte uforutsigbar arbeidshverdag. Du må kunne veilede elevene som en samlet gruppe, samtidig som du er oppmerksom på de individuelle behovene til hver enkelt elev.  

Som lærer er du også et forbilde, så evnen til å finne løsninger og tålmodighet er verdifulle egenskaper når du styrer klasserommet. I tillegg er det viktig at du kan formidle informasjon klart og tydelig, har en strukturert tilnærming til undervisning, og kontinuerlig holder deg oppdatert med den nyeste tilgjengelige kunnskapen. 

Hvor mye tjener en lærer? 

Lurer du på hva en lærer kan forvente i lønn? På vår jobb og lønn-seksjon finner du informasjon om gjennomsnittslønnen, eventuelle lønnsforskjeller mellom kjønnene og den historiske lønnsutviklingen for yrket. Bruk søkefunksjonen lengst opp for å finne opplysninger om lærerrollen du ønsker å utdanne deg til, eller trykk på knappen under aktuell lærerrolle lengre opp på denne siden for konkret informasjon. 

Se forventet lønn her

Kilder: utdanning.no, Utdanningsforbundet.no, Hvl.no, usn.no, ssb.no 

Picture of Karoline Sten

Karoline Sten

Site Manager (Vis mer)
Karoline jobber som Site Manager på studentum.no og hjelper studieinteresserte med å finne utdanning i og utenfor Norge. Karoline er født og oppvokst i Norge, men bor og jobber nå i Stockholm. Hun har en bachelorgrad i turismevitenskap med medieteknikk som sideemne fra Södertörns Högskola i Stockholm. Hun har også en årsenhet i Reiselivsledelse fra UIS. (Vis mindre)

About

Karoline jobber som Site Manager på studentum.no og hjelper studieinteresserte med å finne utdanning i og utenfor Norge. Karoline er født og oppvokst i Norge, men bor og jobber nå i Stockholm. Hun har en bachelorgrad i turismevitenskap med medieteknikk som sideemne fra Södertörns Högskola i Stockholm. Hun har også en årsenhet i Reiselivsledelse fra UIS.

Annonser