Viser 1-20 av 375 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-20 av 375 treff
1
2
3
4
...
19

Hvorfor ta en lærerutdanning?

Vil du arbeide med barn og voksne sin læring og utvikling? Er du pedagogisk og flink til å gjør deg forstått? Læreryrket er et av verdens viktigste yrker. Samtidig som du hjelper andre og er med på å sette grunnlaget for andres fremtidige karriere, utvikles du også selv. 

En av de mest sentrale egenskapene du bør ha for å kunne gjøre en god jobb som lærer, er god kunnskap i ditt fagområde samt evnen til å engasjere andre. Høres dette ut som et yrke som kan passe for deg? Les videre for å få vite mer om de ulike lærerutdanningene som finnes. 

Om læreryrket 

Lærer er et samlebegrep for alle som arbeider med undervisning. Du kan bli lærer både i barnehage, grunnskole, videregående skoler, folkehøgskoler og innen voksenopplæring. Som lærer arbeider du med å støtte barn og voksne i læring, utvikling og danning. 

Det finnes mange ulike varianter av læreryrket. Avhengig av hvilken retning du velger, kan du selv skreddersy din fremtidige yrkesrolle. Eksempler på ulike lærerroller kan være:

  • Faglærer/yrkesfaglærer
  • Ungdomsskolelærer
  • Barneskolelærer
  • Spesialpedagog
  • Foreleser
  • Rådgiver
  • Språklærer
  • Barnehagelærer/førskolelærer
  • Støttelærer for barn med spesielle behov

Ulike typer lærerutdanninger

Hvis du vil utdanne deg til lærer finnes det flere utdanninger å velge mellom. Mange velger å gå en tradisjonell lærerutdanning på høyskole eller universitet, men du kan også velge å ta en mastergrad i et relevant skoleemne som for eksempel språk, historie, naturfag eller religion og bygge på med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). 

De ulike lærerurdanningene tilbys ved en rekke ulike studiesteder rundt om i Norge. Mange læresteder tilbyr utdanningen på deltid, eller som en nettbasert utdanning med samlinger - perfekt for deg som er avhengig av fleksibilitet. 

Barnehagelærer

For å bli barnehagelærer må du ta en treårig bachelorgrad på universitet eller høgskole. Gjennom utdanningen vil du lære om barns utvikling samt få en innføring i samspill mellom barn og voksne. Pedagogikk er et gjennomgående emne i studiet, i tillegg til at en stor del av utdanningen består av veiledet praksis. 

De to første årene av utdanningen er bygget opp av de samme emnene på tvers av alle utdanningsinstitusjonene. Det kan derimot være forskjeller for hvilke faglige fordypninger som tilbys. Ved endt utdanning er du kvalifisert til pedagogisk arbeid i barnehage, enten som barnehagelærer eller som pedagogisk leder. 

Grunnskolelærer

Dersom du ønsker en karriere som lærer på grunnskolen må du ta en av grunnskolelærerutdanningene, enten for 1.-7. trinn eller 5.-10. trinn. Begge utdanningene løper over fem år og gir deg en mastergrad. 

Felles for utdanningene uavhengig av hvilket trinn du velger er at du i løpet av utdanningen vil lære om fagene du skal undervise i. Det er et stort fokus på begynneropplæring i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn, samt din rolle som kontaktlærer. I utdanningen grunnskolelærer 5.-10. trinn vektlegges i stedet grunnleggende ferdigheter, klasseledelse, vurdering av elevers læring og prøvesystemet. 

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er bygd opp på samme måte, men her ligger fokus på samisk språk og kultur. 

Lektor

Lektorutdanningen er en femårig masterutdanning som kvalifiserer deg til å undervise på ungdomsskolen, videregående skole og i voksenopplæringen. I lektorutdanningen tar du en master i undervisningsfag og får kompetanse til å undervise i to fag på skolen. I løpet av utdanningen fordyper du deg i ett av fagene og får 60 studiepoeng i det andre faget. 

Fag- og yrkesfaglærer

For å bli faglærer eller yrkesfaglærer kan du ta en treårig bachelorgrad. Dersom du har fagbrev og minst to års relevant arbeidserfaring kan du også ta ta et årsstudium i praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag dersom du ønsker å bli yrkesfaglærer. 

Som faglærer skal du ha spisskompetanse innenfor praktisk-estetiske fag, som for eksempel formgivning, musikk eller kroppsøving. Yrkesfaglærere har kompetanse innen ulike fagfelt, for eksempel bygg- og anlegg, elektro, eller helse- og oppvekstfag. 

Videreutdanning for lærere

Det finnes et stort tilbud av videreutdanninger for lærere. Disse er vanligvis ett år lange og er rettet mot spesifikke fag, for eksempel språkfag, IKT, pedagogikk eller musikk. Hvilke videreutdanninger som er mulig å ta varierer fra år til år, og det er utdanningsdirektoratet som informerer om aktuelt tilbud. 

Personlige egenskaper

Dersom du ønsker å ta en lærerutdanning, bør du være glad i å jobbe med mennesker. Som lærer vil du møte på mange ulike mennesketyper og personligheter. Dette er noe av det som gjør jobben spennende og gøy, men kan samtidig være utfordrende. Det er derfor viktig at du kan takle en uforutsigbar arbeidshverdag, i tillegg til å se hver enkelt elev sine interesser, evner og behov. 

Det er viktig at du har en naturlig evne til å engasjere andre, og et brennende ønske om å dele kunnskap. Du må ha gode faglige og pedagogiske egenskaper, i tillegg til at det forventes at du konstant holder deg oppdatert på ny tilgjengelig kunnskap og forskning.

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!