Lærerutdanning for tospråklige lærere

Universitetet i Agder
Sammendrag
Bachelor
Kristiansand
Varierende lengde
Heltid/deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Lærerutdanning for tospråklige lærere

Du skal gjennom studiet styrke din bevissthet og holdning til egen kulturbakgrunn og egen oppgave som tospråklig og flerkulturell rollemodell og kulturformidler overfor både elever fra egen minoritetsgruppe, fra andre minoritetsgrupper og fra majoritetsgruppen.

Studiet skal møte behov regionalt og nasjonalt for kompetanse om tospråklig opplæring og kvalifisere studenter til å fungere som tospråklige lærere og faglærere. Emnene inneholder sentrale elementer fra grunnskolelærerutdanningene. Temaer, teorier og metoder innenfor de ulike fagområdene er vektlagt. Studiet skal gjennom teori, diskusjoner og praksis i skolen bidra til at studentene blir involvert i profesjonelle og profesjonsetiske problemstillinger. I tillegg til fagenes mer generelle tilnærming, har studiet særlig fokus på skolens, læreres, elevers og foreldres plass i et flerkulturelt samfunn. Du skal også ha kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i tråd med emnebeskrivelsene i de valgfrie emnene.

Gjennom studiet fokuseres det på utvikling av tre profesjonslinjer: klasseledelse, læringsledelse og mangfoldsledelse. Disse linjene vil ha særlig fokus i praksis. Som del av profesjonslinjene vil profesjonsfaglig digital kompetanse være sentralt.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Tlf: 38 14 10 00 (Kristiansand) 37 23 30 00 (Grimstad)

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!