Bachelor

Lærerutdanning for tospråklige lærere

Universitetet i Agder, i Kristiansand
Varighet
Varierende lengde
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
Varierende lengde
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Lærerutdanning for tospråklige lærere

Norsk skole har en mangfoldig elevgruppe og trenger lærere med ulike kulturelle erfaringer. Fullført utdanning gir undervisningskompetanse i de undervisningsfag og morsmål som inngår i ditt studium.  

Lærerutdanning for tospråklige lærere kvalifiserer til stilling som tospråklig lærer i norsk grunnskole, 1.-10. trinn i henhold til Forskrift til opplæringslova, kapittel 14: Krav til kompetanse ved tilsetjing og undervisning. En lærer med denne utdanningen kvalifiserer til å undervise morsmål og de undervisningsfagene læreren har som del av sin utdanning. Den tospråklige lærerens flerkulturelle kompetanse vil kunne være høyt verdsatt i norsk skole.

Universitetet i Agder
Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder består av de to campusene Kristiansand og Grimstad. Her finner du henholdsvis 8 500 og 3 500 studenter, fordelt på studier innen helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk, kunstfag, samfunnsvitenskap, teknologi og realfag, samt avdeling for lærerutdanning...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Agder

Highlights