Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Master

Fagdidaktikk for lærere - master

UiT Norges arktiske universitet, i Tromsø (+1 studiesteder)
Varighet
4 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
4 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Fagdidaktikk for lærere - master

Vil du ta master og bli lektor? Ønsker du å fordype deg mer i et bestemt fag? Dette studiet er en mulighet for påbygging av lærerkompetanse for lærere i grunnskolen. Emnene er rettet mot hele grunnskolen, og du kan velge mellom følgende masterfag: engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag.

Programmets innhold

Studentene kan søke om innpass for emner knyttet til masterfaget, veiledning eller pedagogikk/profesjonsfaget som er tatt utenom opptakskravet.

LER-3680 Prosjektoppgave (15 stp.)
Prosjektoppgave er et FoU-prosjekt der studentene skal ta initiativ til, gjennomføre og evaluere et utviklingsprosjekt i egen praksis. Prosjektoppgaven tilbys kun i Tromsø.

Emnet skal være en integrert del av masterprosjektet og fungere som en start på masteroppgaven. I løpet av emnet skal en formulere sin egen problemstilling og lage en prosjektplan.

UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Her studerer over 16.000 studenter – fordelt på over 200 studieprogrammer. UiT har studietilbud på ti steder: Tromsø, Alta, Kirkenes, Hammerfest, Harstad, Narvik, Bardufoss, Bodø,...

Les mer og vis alle utdanninger ved UiT Norges arktiske universitet

Highlights