Vis studentum.no som: Mobil

Praktisk pedagogisk utdanning (PPU)

PPU

Vil du bli lærer? Dersom du har generell studiekompetanse og en relevant bachelorgrad på 180 studiepoeng, kan du undervise fra 5. klasse og oppover ved å bygge på utdanningen din med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

 
Viser 1-23 av 23 treff
Søkeresultat Utdanningstype Sted
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
Høgskulen på Vestlandet
Årsstudium
Flere studiesteder (4)
Har du universitets- eller høgskuleutdanning og vil bli lærar? Eller har du yrkesfagleg bakgrunn? Med praktisk-pedagogisk utdanning kan du undervise...
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
Universitetet i Bergen
Årsstudium
Bergen, Norge
Studiet er for deg som har utdanning fra universitet/høyskole og vil utdanne deg til å bli lærer. Du blir kvalifisert...
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) - Deltid
Høgskolen i Østfold
Årsstudium
Halden, Norge
Har du høyere utdanning fra før? Går du med en lærerspire i magen? Da kan Praktisk-pedagogisk utdanning være springbrettet til...
Praktisk pedagogisk utdanning (PPU), deltid - Årsstudium
Høgskolen i Innlandet
Årsstudium
Hamar, Norge
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er en ettårig lærerutdanning som kan tas på deltid over to år. PPU kvalifiserer for arbeid på mellomtrinnet...
Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) - Årsstudium
Høgskolen i Innlandet
Årsstudium
Hamar, Norge
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er en ettårig lærerutdanning. PPU kvalifiserer for arbeid på mellomtrinnet og ungdomstrinnet i grunnskolen og i videregående opplæring. Opptakskrav...
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) - Heltid
Høgskolen i Østfold
Årsstudium
Halden, Norge
Ønsker du å jobbe som lærer på ungdomsskolen eller i den videregående skolen? Praktisk-pedagogisk utdanning ved Høgskolen i Østfold retter...
Praktisk pedagogisk utdanning for allmennfaglærere
Universitetet i Agder
Årsstudium
Kristiansand, Norge
Gjennom pedagogikk, fagdidaktikk og veiledet praksis lærer du blant annet om planlegging av undervisning, vurdering og det å være en...
Praktisk-pedagogisk utdanning
Norges idrettshøgskole
Videre- og etterutdanning
Oslo, Norge
1-årig praktisk pedagogisk utdanning (PPU) er et studium for deg som vil bli lærer, og som allerede har bachelor -...
Praktisk-pedagogisk utdanning - Videreutdanning
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Bachelor
Ås, Norge
PPU har som mål at du skal utvikle god kompetanse i å legge til rette for læring. Studiet er rettet...
Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) - Videreutdanning
Høgskolen i Sørøst-Norge
Videre- og etterutdanning
Flere studiesteder (3)
Vil du bli lærer? Hvis du har studert sentrale undervisningsfag ved universitet eller høgskole, kan du ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)...
Praktisk pedagogisk utdanning i teater - Videreutdanning
Teaterhøgskolen
Videre- og etterutdanning
Oslo, Norge
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i teater er en videreutdanning for skuespillere og regissører som ønsker en pedagogisk kompetanse for teaterarbeid. Fagplanen...
Praktisk-pedagogisk utdanning - Deltidsstudium
Universitetet i Oslo
Bachelor
Oslo, Norge
Hvis du har studert fag ved universitet eller høyskole, kan du ta praktisk-pedagogisk utdanning og bli kvalifisert som lektor eller...
Praktisk-pedagogisk utdanning
Universitetet i Stavanger
Bachelor
Stavanger, Norge
Har du fag- eller yrkesutdanning og har lyst til å bli lærer? Ta praktisk-pedagogisk utdanning ved Universitetet i Stavanger og...
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13
Høgskolen i Østfold
Årsstudium
Halden, Norge
Har du yrkesfagutdanning fra før? Går du med en lærerspire i magen? Da bør du se hit! Praktisk-pedagogisk utdanning for...
Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere, deltid
UiT Norges arktiske universitet
Bachelor
Tromsø, Norge
Praktisk-pedagogisk utdanning består av pedagogikk, 30 studiepoeng, yrkesdidaktikk, 30 studiepoeng, og praksis som inngår i pedagogikk og yrkesdidaktikk. Det legges...
Praktisk-pedagogisk utdanning
Universitetet i Oslo
Årsstudium
Oslo, Norge
Hvis du har studert fag ved universitet eller høyskole, kan du ta praktisk-pedagogisk utdanning og bli kvalifisert som lektor eller...
Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13
UiT Norges arktiske universitet
Årsstudium
Tromsø, Norge
Praktisk-pedagogisk utdanning består av pedagogikk, 30 studiepoeng, fagdidaktikk, 30 studiepoeng, og praksis som inngår i pedagogikk og fagdidaktikk. Det legges...
Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere, Deltid
Universitetet i Agder
Bachelor
Kristiansand, Norge
Gjennom yrkespedagogikk, yrkesdidaktikk og veiledet praksis vil du få kunnskap om og trening i blant annet hvordan du som lærer...
Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk
UiT Norges arktiske universitet
Årsstudium
Tromsø, Norge
Studiet er beregnet på studenter som har en utøvende musikkutdanning og som primært ønsker å kvalifisere seg for undervisning på...
Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk og dans
Universitetet i Stavanger
Bachelor
Stavanger, Norge
Praktisk-pedagogisk utdanning er et ettårig påbygningsstudium som sammen med utøvende utdanning i musikk eller dans kvalifiserer for arbeid som musikk-...
Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende musikk
Universitetet i Bergen
Årsstudium
Bergen, Norge
Studiet er i samsvar med gjeldende Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning, og kan foregå som enten fulltids- eller deltidsstudium. Du får...
Praktisk-pedagogisk utdanning: Teach First Norway - Videreutdanning
Universitetet i Oslo
Videre- og etterutdanning
Oslo, Norge
Teach First Norway er et utfordrende program der du jobber fulltid som matematikk- og/eller naturfagslærer, samtidig som du følger undervisning....
Praktisk kunnskap
Nord Universitet
Master, 2 år
Bodø, Norge
Master i praktisk kunnskap er et spennende, tverrfaglig studium som er rettet mot alle med bakgrunn i profesjonene. Ved å...
Viser 1-23 av 23 treff
 

Studere pedagogikk / PPU

PPU

Hva er en god lærer?

En god lærer er en god formidler, engasjert og dyktig i faget sitt og flink med mennesker. Du bør ha et ønske om å lære bort noe du selv brenner for, og om å hjelpe elever med å mestre ulike utfordringer. Læreryrket er komplekst, og hverdagen er aldri helt forutsigbar. Selv om planlegging av undervisning er en viktig del av jobben, er det også viktig å kunne ta raske avgjørelser når situasjoner oppstår i klasserommet. Som lærer må du også evne å se elevgruppen din – både som faglige, sosiale og individuelle individer. Du må finne en balanse mellom fellesundervisning og individuelt tilpasset opplæring, og klare å legge deg på et faglig nivå hvor alle elevene får utfordringer de kan mestre. En god lærer vekker interesse for fag hos elevene.

Opptakskrav til praktisk-pedagogisk utdanning

I tillegg til generell studiekompetanse, må søkerne til PPU ha enten allmennfaglig eller yrkesfaglig høyere utdanning. De ulike utdanningsinstitusjonene har noe ulik praksis i forhold til krav og studietilbud, noe du bør sjekke opp før du søker. Mange steder kreves imidlertid 180 studiepoeng, hvor minst 60 av disse er relevant utdanning innenfor ett av undervisningsfagene man ønsker å fordype seg i.

Hva lærer du på PPU?

PPU gir deg den praktisk-pedagogiske forståelsen og kompetansen du trenger for å kunne jobbe som lærer på høyere klassetrinn. Ettersom du allerede har solide kunnskaper i de fagene du skal undervise i, fokuseres det i hovedsak på pedagogisk teori og fagdidaktikk. Med fagdidaktikk menes refleksjoner rundt hva som kjennetegner de enkelte undervisningsfagene, og hvordan man best formidler fagets innhold og egenart. De fleste som tar PPU har to undervisningsfag, men det er også mulig å søke opptak med kun ett.

I tillegg gir utdanningen deg kunnskap om skolen som organisasjon, utdanningspolitiske diskurser og klasseromsrelaterte temaer. Du vil også lære hvordan du som lærer kan bidra til et godt læringsmiljø, og hvordan du kan skape interesse for fagfeltet ditt hos elevene. Gjennom studiet vil du få bedre innsikt i både lærer- og elevrollen, og hvor viktig et godt samspill er for å skape et positivt læringstrykk. Kombinasjonen av pedagogisk teori og praksisutplassering gir deg et solid grunnlag for å gå ut i læreryrket som en trygg og dyktig fagperson. PPU er som regel et ettårig studium.

Jobbutsikter etter PPU-utdanning

Som ferdigutdannet lærer er du mer eller mindre garantert jobb. De siste årene har det vært et stort behov for flere dyktige lærere, og behovet ser ikke ut til å minke de kommende årene. Som tiltak mot den kommende lærermangelen har Kunnskapsdepartementet sett på mulighetene for lønnsinsentiver, i tillegg til at de nylig har endret og forbedret lærerutdanningen. Det satses også tungt på å hjelpe nyutdannede lærere ut i yrket, noe som gagner deg som har lyst til å bli lærer!

Hva tjener en lærer?

Lærerlønnen har et ufortjent dårlig rykte. Minstelønnen for grunnskolelærere i 2011 varierer fra 361 400,- til 518 000,-, avhengig av utdanning og erfaring. Som adjunkt med tilleggsutdanning vil du starte på rundt 377 900,-, og som lektor vil du ha en startlønn på 395 700,-. Minstelønn betyr dessuten kun at arbeidsgiveren ikke har lov til å betale deg mindre, så du kan også oppleve å tjene mer enn det som her er forespeilet.