Viser 1-20 av 42 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-20 av 42 treff
1
2
3

Studere pedagogikk / PPU

PPU

Hva er en god lærer?

En god lærer er en god formidler, engasjert og dyktig i faget sitt og flink med mennesker. Du bør ha et ønske om å lære bort noe du selv brenner for, og om å hjelpe elever med å mestre ulike utfordringer. Læreryrket er komplekst, og hverdagen er aldri helt forutsigbar. Selv om planlegging av undervisning er en viktig del av jobben, er det også viktig å kunne ta raske avgjørelser når situasjoner oppstår i klasserommet. Som lærer må du også evne å se elevgruppen din – både som faglige, sosiale og individuelle individer. Du må finne en balanse mellom fellesundervisning og individuelt tilpasset opplæring, og klare å legge deg på et faglig nivå hvor alle elevene får utfordringer de kan mestre. En god lærer vekker interesse for fag hos elevene.

Opptakskrav til praktisk-pedagogisk utdanning

I tillegg til generell studiekompetanse, må søkerne til PPU ha enten allmennfaglig eller yrkesfaglig høyere utdanning. De ulike utdanningsinstitusjonene har noe ulik praksis i forhold til krav og studietilbud, noe du bør sjekke opp før du søker. Mange steder kreves imidlertid 180 studiepoeng, hvor minst 60 av disse er relevant utdanning innenfor ett av undervisningsfagene man ønsker å fordype seg i.

Hva lærer du på PPU?

PPU gir deg den praktisk-pedagogiske forståelsen og kompetansen du trenger for å kunne jobbe som lærer på høyere klassetrinn. Ettersom du allerede har solide kunnskaper i de fagene du skal undervise i, fokuseres det i hovedsak på pedagogisk teori og fagdidaktikk. Med fagdidaktikk menes refleksjoner rundt hva som kjennetegner de enkelte undervisningsfagene, og hvordan man best formidler fagets innhold og egenart. De fleste som tar PPU har to undervisningsfag, men det er også mulig å søke opptak med kun ett.

I tillegg gir utdanningen deg kunnskap om skolen som organisasjon, utdanningspolitiske diskurser og klasseromsrelaterte temaer. Du vil også lære hvordan du som lærer kan bidra til et godt læringsmiljø, og hvordan du kan skape interesse for fagfeltet ditt hos elevene. Gjennom studiet vil du få bedre innsikt i både lærer- og elevrollen, og hvor viktig et godt samspill er for å skape et positivt læringstrykk. Kombinasjonen av pedagogisk teori og praksisutplassering gir deg et solid grunnlag for å gå ut i læreryrket som en trygg og dyktig fagperson. PPU er som regel et ettårig studium.

Jobbutsikter etter PPU-utdanning

Som ferdigutdannet lærer er du mer eller mindre garantert jobb. De siste årene har det vært et stort behov for flere dyktige lærere, og behovet ser ikke ut til å minke de kommende årene. Som tiltak mot den kommende lærermangelen har Kunnskapsdepartementet sett på mulighetene for lønnsinsentiver, i tillegg til at de nylig har endret og forbedret lærerutdanningen. Det satses også tungt på å hjelpe nyutdannede lærere ut i yrket, noe som gagner deg som har lyst til å bli lærer!

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!