Videre- og etterutdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning - PPU

Varighet
1-2 år
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1-2 år
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Praktisk-pedagogisk utdanning - PPU

Vil du bli lærer på ett eller to år? Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er for deg som allerede har fagstudier fra universitet eller høgskole og trenger pedagogisk og fagdidaktisk kompetanse.

Gjennom studiet ønsker universitetet å utdanne profesjonelle lærere med gode faglige forutsetninger. Studiet består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis. PPU-studiet er praksisnært og sammenheng mellom teori og praksis vektlegges innenfor alle emnene i studieprogrammet. Det legges vekt på profesjonsretting av innhold, forskningsbasert undervisning og høye krav til kvalitet i praksisopplæringen.

Videre lærer du å legge til rette for et mestringsorientert læringsmiljø som ivaretar og inkluderer den enkelte elev innenfor fellesskapets rammer. Studentene utfordres til å reflektere over egen rolle, til å videreutvikle sin samarbeidskompetanse og til å øke sin forståelse av skolen som institusjon.

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights