Praktisk-pedagogisk utdanning - PPU

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Horten, Nettstudier, Notodden, Ringerike
Heltid/deltid
Støttet av lånekassen

Praktisk-pedagogisk utdanning - PPU

Vil du bli lærer på ett eller to år? Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er for deg som allerede har fagstudier fra universitet eller høgskole og trenger pedagogisk og fagdidaktisk kompetanse.

Gjennom studiet ønsker universitetet å utdanne profesjonelle lærere med gode faglige forutsetninger. Studiet består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis. PPU-studiet er praksisnært og sammenheng mellom teori og praksis vektlegges innenfor alle emnene i studieprogrammet. Det legges vekt på profesjonsretting av innhold, forskningsbasert undervisning og høye krav til kvalitet i praksisopplæringen.

Videre lærer du å legge til rette for et mestringsorientert læringsmiljø som ivaretar og inkluderer den enkelte elev innenfor fellesskapets rammer. Studentene utfordres til å reflektere over egen rolle, til å videreutvikle sin samarbeidskompetanse og til å øke sin forståelse av skolen som institusjon.

Pedagogikk omhandler forhold som vedrører undervisning, læring og danning. Pedagogikkfaget skal bidra til å gi studentene innsikt i og forståelse av hvordan elever tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger i samspill med sine omgivelser. Samtidig tar faget sikte på å belyse skolens plass og rolle i samfunnet, endringer i betingelser for læring og undervisning og knytter dette til hvilke oppgaver læreren har.

Fagdidaktikk gir en mulighet til å utforske faget sitt fra nye sider og samtidig lære å formidle. Som faglærer får du kunnskap om fagenes læreplaner og legitimering. Fagdidaktikken legger til rette for kunnskap om didaktikkens tre kjernespørsmål: Hva skal det undervises i, hvordan skal det undervises og hvorfor skal det undervises på denne måten? Dette innebærer bruk av metoder for praktisk og variert undervisning for styrking av elevenes motivasjon for læring.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!