Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Videre- og etterutdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning i scenekunst

Varighet
1 år (heltid), 2 år (deltid)
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
1 år (heltid), 2 år (deltid)
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Praktisk-pedagogisk utdanning i scenekunst

Praktisk-pedagogisk utdanning i scenekunst

Ønsker du å videreutvikle ditt kunstnerskap og virke, og samtidig få faglig påfyll og formell undervisningskompetanse? Som student på PPU gis du mulighet til å kombinere egen kunstnerisk kompetanse med pedagogisk kompetanse om det å legge til rette for og lede andres læring, samt skape et trygt, motiverende og inkluderende læringsmiljø.

Praktisk-pedagogisk utdanning i scenekunst (PPU) er en videreutdanning for scenekunstnere som ønsker å jobbe med undervisning. Studiet kvalifiserer for undervisning i grunnskole, kulturskole, videregående skole, voksenopplæring, folkehøgskoler og private skoler i scenekunstfag. PPU i scenekunst tilbyr fagdidaktisk fordypning i dans, teater eller musikkteater.

Studiet er organisert i fire temamoduler:

 • Barn og unges utvikling, lek og kreativitet
 • Undervisning og læring i ulike scenekunstfaglige kontekster
 • Scenekunstfaglig fordypning, konseptutvikling og scenisk realisering/formidling
 • Individuelt fordypnings- og utviklingsarbeid

Hva lærer du?

Studieplanen for praktisk-pedagogisk utdanning i scenekunst integrerer teori og praksis i en pedagogisk kontekst. Gjennom studiet undervises det i emnene pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring. I praksisopplæringen vil studentene få erfaring med læreryrkets ulike sider. I samarbeid med praksisveileder får studentene trening i å planlegge, organisere, gjennomføre og vurdere opplæring i scenekunst i ulike kontekster.

Noen av det du vil lære om på PPU:

 • Lærerprofesjonen: lærerrolle, etikk og undervisningslære, samt aktuelle ramme- og læreplaner
 • Elevkunnskap og psykologi: Eleven som agent i eget liv
 • Kontekst: læringsmiljø, læringsprosesser og klasseledelse
 • Praktisk-estetiske fags egenart: historie, legitimering, lek, kreativitet og skapende arbeid med barn, samspill, improvisasjon, komposisjon, dramaturgi og regi
 • Forskning og pedagogisk utviklingsarbeid: filosofi og vitenskap

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

 • Klasserom
 • Oslo
Kunsthøgskolen i Oslo
Fossveien 24
0551 Oslo

Ser du etter en kreativ eller kunstnerisk utdanning? Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger, og er en sammenslåing av tidligere selvstendige høgskoler: Avdeling Design har fagansvar for utdanning i grafisk design, illustrasjon, klesdesign, kostymedesign, interiørarkitektur og møbeldesign. Avdeling Kunst og...

Les mer og vis alle utdanninger ved Kunsthøgskolen i Oslo

Highlights