Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Halden, Nettstudier
2 år
Deltid

Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid

I PPU deltid lærer du å planlegge, gjennomføre og evaluere din egen undervisning, og hvorvidt den bidrar til læring – egenskaper som gjør deg til en forberedt, engasjerende og reflektert lærer. Du vil også arbeide med utviklingstiltak for skolen og skolesystemet.

Praktisk Pedagogisk Utdanning finnes også som heltidsstudium, og det finnes et eget deltidsmulighet for deg med yrkesfaglig bakgrunn.

Didaktikk

For kullet 2022-2024 kan du ta PPU, deltid med bakgrunn i følgende fag:

 • engelsk
 • fremmedspråk (fransk, spansk og tysk)
 • kroppsøving/idrett
 • kunst og håndverk/formgiving
 • matematikk
 • musikk
 • naturfag
 • norsk
 • religion, livssyn og etikk
 • samfunnsvitenskap
 • drama/teater
 • økonomi

Se oversikt over fagkrav til de forskjellige didaktikkemnene.

Det forutsettes tilstrekkelig antall søkere for igangsetting av et didaktisk emne.

Les gjerne mer om kompetansekrav til lærere hos Utdanningsdirektoratet.

Undervisning og praksis

PPU deltid går over to år med samlingsbasert undervisning. Det legges opp til tre samlinger hvert semester med undervisning på dagtid. Samlingene vil variere i antall dager (3-5). Undervisningen varierer mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid og kollokvier, case-studier og selvstudier. Det er obligatorisk oppmøte til både undervisning og praksis.

Som en integrert del av studiet vil du få 12 ukers praksis (60 dager) gjennom utplassering på en skole som høgskolen har avtale med.

Praksis utgjør totalt 12 uker (60 dager) og gjennomføres på skoler Høgskolen i Østfold har avtale med. Praksis gjennomføres i to perioder: én periode på 6 uker i første semester og én periode på 6 uker i fjerde semester. Er du ansatt i en undervisningsstilling mens du tar PPU deltid kan du søke om å få gjennomføre en av praksisperiodene på den skolen du er ansatt ved, dersom denne tilfredsstiller høgskolens krav om praksis. Den resterende praksisen tas på en annen (fremmed og ukjent) skole man ikke har noen tilknytning til. Mer informasjon om dette gis ved studiestart.

Praksisperiodene tilsvarer en lærers normale arbeidshverdag i full stilling. Dette betyr at studenter som har arbeid ved siden av studiet må påregne å være borte fra sin jobb for å gjennomføre praksis.

Politiattest

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart for å kunne gjennomføre praksis. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder når du leverer den inn. Du kan lese mer om politiattest her.

Økonomiske støtteordninger

Som lærer i realfag eller språk kan du under visse betingelser få slettet studielån på inntil 50 000 kr. Les mer om dette under Lærere med utdanning i realfag eller språk (lanekassen.no).

Skoleeier kan søke Utdanningsdirektoratet om utdanningsstipend for ansatte som mangler godkjent lærerutdanning og rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen. Les om utdannings- og rekrutteringsstipendet til Utdanningsdirektoratet her (udir.no).

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: (+47) 69 60 80 00
Fax 69 21 50 02


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!