Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Halden, Nettstudier
1 år
Heltid

Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid

På Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) heltid lærer du å planlegge, gjennomføre og evaluere din egen undervisning, og hvorvidt den bidrar til læring – egenskaper som gjør deg til en forberedt, engasjerende og reflektert lærer. Du vil også arbeide med utviklingstiltak for skolen og skolesystemet.

Praktisk-pedagogisk utdanning finnes også som deltidsstudium over to år, og det finnes et eget deltidsstudium for deg med yrkesfaglig bakgrunn.

Didaktikk

I studieåret 2022-2023 kan du ta PPU heltid ved Høgskolen i Østfold med bakgrunn i følgende fag:

 • engelsk
 • fremmedspråk (fransk, spansk og tysk)
 • kroppsøving/idrett
 • kunst og håndverk/formgiving
 • matematikk
 • musikk
 • naturfag
 • norsk
 • religion livssyn og etikk
 • samfunnsvitenskap
 • drama/teater
 • økonomi

Se oversikt over fagkrav til de forskjellige didaktikkemnene.

Det forutsettes tilstrekkelig antall søkere for igangsetting av et didaktisk emne.

Les gjerne mer om kompetansekrav til lærere hos Utdanningsdirektoratet.

Undervisning, praksis og vurderingsformer

PPU heltid er et fulltidsstudium på ett år med undervisning på dagtid. Undervisningen varierer mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid og kollokvier, case og selvstudier.

Praksis utgjør 12 uker (60 dager) og er fordelt med en periode på høsten og en periode på våren. Praksisperiodene gjennomføres på faste skoler i Østfold som høgskolen har avtaler med. Vær oppmerksom på at det ikke vil være anledning til å velge en annen skole selv.

Undervisningsmåter og vurderingsordninger er nærmere beskrevet under Oppbygging og gjennomføring. Det er obligatorisk frammøte til studiet.

Politiattest

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart for å kunne gjennomføre praksis. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder når du leverer den inn. Du kan lese mer om politiattest her.

Økonomiske støtteordninger

Som lærer i realfag eller språk kan du under visse betingelser få slettet studielån på inntil 50 000 kr. Les mer om dette under Lærere med utdanning i realfag eller språk (lanekassen.no).

Skoleeier kan søke Utdanningsdirektoratet om utdanningsstipend for ansatte som mangler godkjent lærerutdanning og rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen. Les om utdannings- og rekrutteringsstipendet til Utdanningsdirektoratet her (udir.no).

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: (+47) 69 60 80 00
Fax 69 21 50 02


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!