Videre- og etterutdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid

Varighet
1 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Varighet
1 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april

Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid

Vil du tilegne deg kunnskaper samfunnet og arbeidslivet trenger? Vil du bli en bedriftsøkonom og bidra til det grønne skiftet? Ønsker du et nettstudium og velge å studere på deltid eller heltid? - Da er dette studiet aktuelt for deg!

En kandidat som har fullført årsenheten forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Beherske økonomisk-administrative begreper og tankemåter

  • Har kunnskap om og evne til kritisk tenking rundt noen sentrale emner innen bedriftsøkonomi i tråd med nasjonale og internasjonale standarder på fagfeltet
  • Kan anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy, teknikker og uttrykksformer

Kombinere økonomisk-administrativ tankemåte med tverrfaglig kunnskap

  • Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser og forstår hvordan dette kan fremme virksomheters innovasjons og omstillingsevne.

Kunne analysere økonomisk-administrative problemer med bærekraft som et styrende prinsipp

  • Kan med utgangspunkt i bærekraftsmål anvende økonomiske modeller, metodeverktøy og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å forstå og løse økonomisk-administrative problemstillinger, og treffe begrunnede valg.
  • Kan integrere ansvarlighet og bærekrafthensyn i virksomheters praksis.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet