Praktisk-pedagogisk utdanning

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Hamar
1 år
Heltid/deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Praktisk-pedagogisk utdanning

PPU er et ettårig studium som bygger videre på den allmennfaglige kompetansen du allerede har. PPU gir deg kompetansen du trenger for å bli kvalifisert som lærer. 

I studiet inngår to praksisperioder, 6 uker på ungdomstrinnet og 6 uker i videregående opplæring.

Studieplanen bygger på forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 21. desember 2015.

Utdanningen har høy faglig kvalitet og har som mål å skape helhet og sammenheng mellom fagstudier, pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring. Utdanningen forholder seg til opplæringsloven og gjeldende læreplaner for grunnopplæringen.

Det praktisk-pedagogiske studiet er profesjonsrettet og basert på forsknings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap.

Programmet skal gi deg kompetanse i å planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning. Det blir fokusert på klasseledelse og læringsmiljø og hvordan gode relasjoner kan bygges, både mellom lærere og elever og elevene imellom. Profesjonsetikk og samarbeid med elever/lærlinger, kollegaer og foresatte er også vektlagt i studiet.

Høgskolen i Innlandet tilbyr fagdidaktikk i følgende fag, avhengig av antall søkere;

  • Engelsk
  • Norsk
  • Religion, livssyn og etikk
  • Matematikk
  • Naturfag
  • Samfunnsfag
  • Kroppsøving og idrettsfag

Vi forutsetter at studentene er aktive brukere av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Canvas er høgskolen sin digitale læringsplattform. Studentene må aktivt bruke denne i arbeidet med studiet og i kommunikasjon med lærere. Det meste av læringsaktivitetene skjer gjennom fysiske samlinger, men noe skjer også på digitale plattformer.  

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!