Viser 1-20 av 22 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-20 av 22 treff
1
2

Bli grunnskolelærer!

En god lærer er en flink til å formidle, engasjert og dyktig i faget sitt og flink med mennesker. Du bør ha et ønske om å lære bort noe du selv brenner for, og om å hjelpe elever med å mestre ulike utfordringer. Læreryrket er komplekst, og hverdagen er aldri helt forutsigbar. Selv om en viktig del av jobben er planlegging av undervisning, er det også viktig å kunne ta raske avgjørelser når situasjoner oppstår i klasserommet. Som grunnskolelærer må du også evne å se elevgruppen din – både som faglige, sosiale og individuelle individer. Du må finne en balanse mellom fellesundervisning og individuelt tilpasset opplæring, og legge deg på et faglig nivå hvor alle elevene får utfordringer de kan mestre.

grunnskolelærerutdanning

Opptakskrav

For å komme inn på lærerutdanningen må du ha generell studiekompetanse. I tillegg er det er krav om 35 skolepoeng, og en gjennomsnittskarakter på 3 i norsk (393 timer) og 4 i matematikk (224 timer).

Utdanning

Grunnskolelærerutdanningen er et femårig studieløp som tilbys med to ulike retninger som gir undervisningskompetanse på henholdsvis 1.-7. eller 5.-10. trinn. Lærerutdanningen for undervisning på 1.–7. trinn har fokus på grunnleggende fagkompetanse. Norsk og matematikk er obligatoriske undervisningsfag, i tillegg til at man velger to eller tre andre. Du vil også utvikle evnen til å velge riktige læringsstrategier, samt se den enkelte elev.

Programmet som er rettet mot undervisning på 5.–10. trinn legger større vekt på faglig fordypning. Her må du velge å fordype deg i enten norsk, matematikk eller engelsk, i tillegg til de to til tre andre undervisningsfagene. Det nye og sentrale faget “Pedagogikk og elevkunnskap” går over tre år, og er obligatorisk for begge utdanningene. Faget er nært knyttet til praksis, og skal gjøre elevene bedre rustet til hverdagen de møter. Studentene har dessuten praksis gjennom alle studieårene.

Jobbmuligheter som grunnskolelærer

Som ferdigutdannet lærer er du mer eller mindre garantert jobb. De siste årene har det vært et stort behov for flere dyktige lærere, og behovet ser ikke ut til å minke de kommende årene. Som tiltak mot den kommende lærermangelen har Kunnskapsdepartementet sett på mulighetene for lønnsinsentiver, i tillegg til at de nylig har endret og forbedret lærerutdanningen. Det satses også tungt på å hjelpe nyutdannede lærere ut i yrket, noe som gagner deg som har lyst til å bli lærer!

Lønn

Grunnskolelærere har i dag (2016) en gjennomsnittslønn på 506 400 kr i året, uavhengig av ansiennitet og alder.

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!