Vis studentum.no som: Mobil

Grunnskolelærerutdanning

Lærerutdanning

Vil du bli lærer? Læreryrket er kanskje et av verdens viktigste yrker. Alle kjenner verdien av en engasjert og dyktig lærer – en som er flink til å lære bort, og som ser elevene sine. Som lærer skal du hjelpe, utvikle og engasjere unge mennesker. Grunnskolelærerutdanningen er femårig, og gir undervisningskompetanse på enten 1.-7. trinn eller 5.-10. trinn. Finn din grunnskolelærerutdanning her!

 
Viser 1-14 av 14 treff
Søkeresultat Utdanningstype Sted
Grunnskolelærer for trinn 1-7
OsloMet – storbyuniversitetet
Master, 5 år
Oslo, Norge
Har du lyst til å bli lærer på barneskolen eller ungdomsskolen? Da kan du ta den femårige grunnskolelærerutdanningen på Høgskolen...
Grunnskolelærer 1.-7. trinn
NTNU
Master, 5 år
Trondheim, Norge
Som grunnskolelærer for 1.-7. trinn velger du et av samfunnets viktigste yrker.  Du blir en av dem som sørger for...
Grunnskolelærerutdanning 1.- 7. trinn
Høgskolen i Østfold
Master, 5 år
Halden, Norge
Ønsker du å gi noe av deg selv og gjøre en forskjell for barn og unge? Ønsker du å arbeide...
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7
Universitetet i Sørøst-Norge
Master, 5 år
Flere studiesteder (5)
Vil du gi barn en god start på skoletiden? Som grunnskolelærer blir du ekspert på begynneropplæring og får et godt...
Grunnskolelærerutdanning 1. -7. trinn
Universitetet i Stavanger
Master, 5 år
Stavanger, Norge
Gjennom Grunnskolelærerutdanning 1. -7. trinn vil du få bred kompetanse og arbeidet som lærer i barneskolen vil være kreativt og variert....
Grunnskolelærerutdanning master 1-7 (samlingsbasert)
Nord Universitet
Master, 5 år
Nesna, Norge
Grunnskolelærerutdanninga for trinn 1-7 er ei solid faglig og fagdidaktisk eller pedagogisk 5-årig masterutdanning retta mot de som vil bli...
Grunnskolelærerutdanning master 1-7
Nord Universitet
Master, 5 år
Flere studiesteder (2)
Grunnskolelærerutdanninga er spennende, utfordrende og praksisnær, og du vil få meningsfylte møter med barn og unge i ulike situasjoner. Som...
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn
Høgskolen i Innlandet
Master, 5 år
Flere studiesteder (2)
Som lærer vil du inspirere, utfordre, skape trygghet og formidle kunnskap til barn og unge. Lærerutdanning kvalifiserer deg til ”verdens viktigste...
Grunnskolelærer 1.-7. trinn - Heltid
Høgskulen på Vestlandet
Master, 5 år
Flere studiesteder (3)
Som lærar for 1.–7. trinn opnar du dører inn til ei ny verd med læring for unge, nysgjerrige elevar. I...
Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn
UiT Norges arktiske universitet
Master, 5 år
Flere studiesteder (4)
Integrert mastergradsprogram - lærerutdanning 1. - 7. trinn Master i lærerutdanning 1.-7. trinn er en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning...
Grunnskolelærerutdanning
Universitetet i Agder
Master, 5 år
Flere studiesteder (2)
Dette er et studie hvor det er mulig å studere enten grunnskolelærerutdanning 1. – 7. trinn eller grunnskolelærerutdanning 5. –...
Grunnskolelærerutdanning
NLA Høgskolen
Master, 5 år
Bergen, Norge
Som lærer holder du noe av barnas og de unges liv i dine hender. Det gjør læreryrket rikt og meningsfullt,...
Kunst og håndverk, 1.-7. trinn og 5.-10.trinn - Videreutdanning
Universitetet i Sørøst-Norge
Videre- og etterutdanning
Horten, Norge
Vil du bygge på lærerutdannelsen din med mer kunst og håndverk? Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr videreutdanninger i kunst og håndverk...
Engelsk, 1.-7. trinn og 5.-10. trinn - Videreutdanning
Universitetet i Sørøst-Norge
Videre- og etterutdanning
Flere studiesteder (3)
Vil du bygge på lærerutdannelsen din med mer engelsk? Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr videreutdanninger i engelsk for trinn 1-7 og...
Viser 1-14 av 14 treff
 

Bli grunnskolelærer

En god lærer er en god formidler, engasjert og dyktig i faget sitt og flink med mennesker. Du bør ha et ønske om å lære bort noe du selv brenner for, og om å hjelpe elever med å mestre ulike utfordringer. Læreryrket er komplekst, og hverdagen er aldri helt forutsigbar. Selv om en viktig del av jobben er planlegging av undervisning, er det også viktig å kunne ta raske avgjørelser når situasjoner oppstår i klasserommet. Som grunnskolelærer må du også evne å se elevgruppen din – både som faglige, sosiale og individuelle individer. Du må finne en balanse mellom fellesundervisning og individuelt tilpasset opplæring, og legge deg på et faglig nivå hvor alle elevene får utfordringer de kan mestre.

Studere Grunnskolelærer

Opptakskrav

For å komme inn på lærerutdanningen må du ha generell studiekompetanse. I tillegg er det er krav om 35 skolepoeng, og en gjennomsnittskarakter på 3 i norsk (393 timer) og 4 i matematikk (224 timer).

Utdanning

Grunnskolelærerutdanningen er et femårig studieløp som tilbys med to ulike retninger som gir undervisningskompetanse på henholdsvis 1.-7. eller 5.-10. trinn.

Lærerutdanningen for undervisning på 1.–7. trinn har fokus på grunnleggende fagkompetanse. Norsk og matematikk er obligatoriske undervisningsfag, i tillegg til at man velger to eller tre andre. Du vil også utvikle evnen til å velge riktige læringsstrategier, samt se den enkelte elev. Programmet som er rettet mot undervisning på 5.–10. trinn legger større vekt på faglig fordypning. Her må du velge å fordype deg i enten norsk, matematikk eller engelsk, i tillegg til de to til tre andre undervisningsfagene. Det nye og sentrale faget “Pedagogikk og elevkunnskap” går over tre år, og er obligatorisk for begge utdanningene. Faget er nært knyttet til praksis, og skal gjøre elevene bedre rustet til hverdagen de møter. Studentene har dessuten praksis gjennom alle studieårene.

Jobbmuligheter som grunnskolelærer

Som ferdigutdannet lærer er du mer eller mindre garantert jobb. De siste årene har det vært et stort behov for flere dyktige lærere, og behovet ser ikke ut til å minke de kommende årene. Som tiltak mot den kommende lærermangelen har Kunnskapsdepartementet sett på mulighetene for lønnsinsentiver, i tillegg til at de nylig har endret og forbedret lærerutdanningen. Det satses også tungt på å hjelpe nyutdannede lærere ut i yrket, noe som gagner deg som har lyst til å bli lærer!

Lønn

Grunnskolelærere har i dag (2016) en gjennomsnittslønn på 506 400 kr i året, uavhengig av ansiennitet og alder.