Vis studentum.no som: Mobil

Grunnskolelærer for 1.–7. trinn (master)

Universitetet i Stavanger
Sammendrag
Integrert Master
Stavanger
5 år / 10 semestre
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Grunnskolelærer for 1.–7. trinn (master)

Du husker kanskje læreren som så deg. Læreren som på nesten magisk vis visste hvilken hjelp akkurat du trengte. Læreren som kunne så mye. Læreren som var den trygge voksne du kunne komme til. Vil du bli den læreren? Ved å være en slik lærer vil du gi barn et godt grunnlag og et solid fundament for deres vei videre i skole og utdanning.

Hos oss på UiS tilbyr vi deg muligheten til å ta en master i grunnskolelærerutdanning. Fagene matematikk, norsk og pedagogikk og elevkunnskap (PEL) er obligatoriske. Du kan velge master i norsk, matematikk, kroppsøving, engelsk, samfunnsfag og spesialpedagogikk.

I tillegg skal du ha 2-3 valgfag der du kan velge blant masterfagene eller breddefagene naturfag, kunst og håndverk, KRLE, mat og helse, musikk og drama.

Les mer om valgmulighetene du har på dette studiet.

Programstruktur for grunnskolelærerutdanning trinn 1-7

ÅrHøstsemesterVårsemester1Pedagogikk og elevkunnskap
NorskPedagogikk og elevkunnskap
Matematikk2Norsk
MatematikkValgfag3ValgfagValgfag4Pedagogikk og elevkunnskap
MasterfagPedagogikk og elevkunnskap
Masterfag5Masterfag
MasteroppgaveMasteroppgave

Praksis

Du får praksisopplæring i skolen i fire av fem studieår. Slik får du prøvd ut det du lærer mens du ennå studerer. Du får veiledning og støtte fra praksislærere i grunnskolen og faglærere ved UiS. I løpet av studiet vil du få 110 dager veiledet og vurdert praksis. Av disse er fem praksisdager i barnehage, med det formål å lære om overgangen mellom barnehage og skole.

Grunnskolelærerutdanning ved UiS

Studiet har en stor del obligatorisk undervisning. Hvert semester er det en undervisningsfri studieuke som sammenfaller med grunnskolens høst- og vinterferie.

Ved UiS får du forskningsbasert undervisning. Det betyr at du får en relevant og solid utdanning av lærere som har forsket selv og/eller baserer sin undervisning på oppdatert forskning. For eksempel gjennomføres deler av grunnskolelærerutdanningen i samarbeid med de nasjonale forsknings- og kompetansesentrene Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret, som begge er en del av UiS. Disse sentrene er helt i front på leseforskning og spesialpedagogikk.

Mastergraden vil også være en grunnkvalifikasjon som kan gi mulighet til opptak på ulike doktorgradsprogram, deriblant fakultets doktorgradsprogram.

Veiledning

Når du er ferdig utdannet, har du fordelen av at UiS er den institusjonen som har lengst erfaring med veiledning av nyutdannende lærere. Denne veiledningen gjør overgangen fra studietid til arbeidsliv lettere. Husk å etterspørre ordninger for veiledning for nyutdannede når du søker jobb som fersk lektor/lærer.

Du er kanskje også interessert i:

  • Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10
  • Lektorutdanning trinn 8-13
  • Barnehagelærerutdanning 

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere. Regionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Den faglige virksomheten ved UiS er organisert i seks fakulteter med 13 institutter og 2 nasjonale forsknings- og kompetansesentre, i tillegg til Arkeologisk museum. UiS EVU er universitetets enhet for etter- og videreutdanning.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Stavanger

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Tlf: 51 83 10 00
Fax 51 83 10 50

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!