Vis studentum.no som: Mobil

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Master
Oslo
5 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7

Som lærer vil du motivere, engasjere og inspirere barn til læring og mestring. Som grunnskolelærer vil du ha en av samfunnets aller viktigste jobber, og få muligheten til å gjøre en positiv forskjell for elevene dine – uansett hvilket utgangspunkt de har.

Barns første møte med skolen og de første skoleårene er veldig viktige. Ikke bare for videre skolegang og studier, men for senere yrkesliv og livskvalitet. Som lærer vil du være elevenes viktigste ressurs i skolen og følge dem i deres læring, vekst og utvikling.

Lærerutdanningen gir deg kunnskap om hvordan man leder en klasse gjennom den første lese-, skrive- og regneopplæringen. Du lærer hvordan man underviser, hvordan man er kontaktlærer og bruker lek og aktivitet som pedagogisk verktøy for læring. Du vil utvikle solid kunnskap i fag, fagdidaktikk og pedagogikk i en inkluderende og mangfoldig skole.

Utdanningen er tett på læreryrket, forskningsbasert og utviklingsorientert.  Du vil bli spesialist på begynneropplæring, som er barns første lese-, skrive- og matematikklæring. Denne opplæringen er avgjørende for senere skolegang. Norsk og matematikk er obligatoriske fag i utdanningen, og i tillegg til disse fagene vil du normalt velge ett til to andre undervisningsfag.

Du vil lære deg å analysere og forholde deg kritisk til forskning, skrive akademiske tekster og bruke forskningsbasert kunnskap i lærerrollen. Dette er særlig relevant i arbeidet med masteroppgaven.

Masterfag vil du velge senere i studieløpet. I masteroppgaven kan du fordype deg i et skolefag, begynneropplæring eller en pedagogikkfordypning.

Vi har følgende masterfordypninger for grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn:

 • begynneropplæring
 • engelsk
 • RLE
 • kroppsøving
 • kunst og håndverk
 • matematikk
 • musikk
 • naturfag
 • norsk
 • norsk tegnspråk
 • samfunnsfag
 • pedagogikkfordypninger:
  • profesjonsrettet pedagogikk
  • digital pedagogikk
  • spesialpedagogikk

Du skal også utvikle digital kompetanse og ferdigheter i bruk av estetiske arbeidsformer.

Se programplan på student.oslomet.no

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!