Barnehagelærerutdanning

Barnehagelærer

Som barnehagelærer (tidligere kalt førskolelærer) har du ansvar for å skape et godt, pedagogisk barnehagetilbud med kvalitet i alle ledd. Førskolelærerutdanningen tilbys ved flere høgskoler og universiteter i Norge. Barnehagelærere kan også jobbe i andre stillinger i barnehagene, i skolefritidsordning og i barnevernet. 

Viser 1-36 av 36 treff
Søkeresultat Utdanningstype Sted
Barne- og ungdomsarbeider
Folkeuniversitetet
Ta opp fag / Studiekompetanse
Flere studiesteder (35)
Kunne du tenke deg å jobbe med barn og unge? Folkeuniversitetet tilbyr utdanningen Barne og ungdomsarbeider, som gir deg muligheten...
Barnehageassistent
NKI Nettstudier
Yrkesrettede kurs og utdanninger
Nettstudier
Denne utdanningen gir deg kunnskap om barns lek, kultur og sosiale kompetanse. Lær om din pedagogiske rolle i sosialiseringsprosessen og...
Barnehagelærarutdanning - Bachelor
Høgskulen i Volda
Bachelor
Volda, Norge
Dyktige og engasjerte barnehagelærarar er etterspurde arbeidstakarar over heile landet. Det er eit meiningsfullt yrke med eit stort ansvar der...
Barnehagelærarutdanning (deltid) - Bachelor
Høgskulen i Volda
Bachelor
Volda, Norge
Dyktige og engasjerte barnehagelærarar er etterspurde arbeidstakarar over heile landet. Det er eit meiningsfullt yrke med eit stort ansvar der...
Barnehagelære - Bachelor
Universitetet i Agder
Bachelor
Flere studiesteder (2)
Dette studiet er rettet mot deg som ønsker å jobbe med barn på småskoletrinnet og på 1. 4. Trinnet på...
Barnehagelærer - Bachelor
Høgskolen i Innlandet
Bachelor
Hamar, Norge
Vil du bidra til barns utvikling og læring? Vil du ha spennende og utfordrende arbeidsdager? Ønsker du å utdanne deg til...
Barnehagelærer - Bachelor
Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelor
Oslo, Norge
Barnehagelærerutdannelsen i Oslo er plassert sentralt i Oslo sentrum, og er et godt utgangspunkt for deg som vil jobbe med...
Barnehagelærer - Bachelor
Høgskolen i Sørøst-Norge
Bachelor
Flere studiesteder (5)
Ønsker du å jobbe som barnehagelærer, eller kanskje som pedagogisk leder i barnehage eller andre institusjoner? Da kan Barnehagelærerutdanningen ved...
Barnehagelærer - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Bergen, Norge
En barnehagelærer arbeider med og for barn. Basert på pedagogisk kunnskap og kompetanse skal barnehagelæreren legge til rette for barns utvikling...
Barnehagelærer - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Sogndal, Norge
Kunne du tenke deg å jobbe med barnas lek, undring, læring og utvikling? Da kan Barnehagelærer Bachelor ved Høgskulen i...
Barnehagelærer - Bachelor
Universitetet i Stavanger
Bachelor
Stavanger, Norge
Ønsker du å skape et godt læringsgrunnlag for de aller minste barna? Da kan en treårig førskole lærerutdanning være noe...
Barnehagelærer - Bachelor - deltid
Universitetet i Stavanger
Bachelor
Stavanger, Norge
Ønsker du å skape et godt læringsgrunnlag for de aller minste barna? Da kan en treårig førskole lærerutdanning være noe...
Barnehagelærer - Bachelor, deltid
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Sogndal, Norge
Kunne du tenke deg å jobbe med barnas lek, undring, læring og utvikling? Da kan deltidsstudiet Barnehagelærer Bachelor ved Høgskulen...
Barnehagelærer - Bachelor, heltid
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Stord, Norge
Ønsker du å spille en hovedrolle i de viktigste årene i barns utvikling og læring? Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) tilbyr barnehagelærerutdanning som både...
Barnehagelærer, Bachelor
UiT Norges arktiske universitet
Bachelor
Tromsø, Norge
Målet med studiet er å kvalifisere deg for tilrettelegging og ledelse av pedagogisk arbeid med barn. Du skal også være...
Barnehagelærer deltid - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Bergen, Norge
En barnehagelærer arbeider med og for barn. Basert på pedagogisk kunnskap og kompetanse skal barnehagelæreren legge til rette for barns...
Barnehagelærer, samlings- og nettbasert - Bachelor
Høgskolen i Sørøst-Norge
Bachelor
Flere studiesteder (2)
Høgskolen i Sørøst Norge tilbyr Barnehagelærerutdanning som deltidsstudium. Studiet bygger på samme rammeplan som heltidsstudiet , men går over 8...
Barnehagelærer, samlingsbasert - Bachelor
Høgskolen i Innlandet
Bachelor
Flere studiesteder (2)
Vil du skape gode lærings og utviklingsbetingelser for barn? Vil du ha spennende og utfordrende arbeidsdager? Utdann deg til barnehagelærer og pedagogisk...
Barnehagelærerutdanning
NLA Høgskolen
Bachelor
Bergen, Norge
NLA Høgskolen tilbyr en barnehagelærerutdanning som gir deg en god bakgrunn for å møte utfordringene som finnes i barnehagen ....
Barnehagelærerutdanning
Nord Universitet
Bachelor
Bodø, Norge
Har du lyst på et yrke der hver dag er variert og spennende? Ser du for deg en lederstilling der...
Barnehagelærerutdanning
Nord Universitet
Bachelor
Levanger, Norge
Har DU lyst på en jobb der DU utgjør en forskjell, hvor du er betydningsfull og viktig? En jobb som...
Barnehagelærerutdanning - Bachelor
Høgskolen i Østfold
Bachelor
Halden, Norge
Ønsker du en jobb der du er med på å legge grunnlaget for en god og trygg barndom? Kan du...
Barnehagelærerutdanning - Bachelor
UiT Norges arktiske universitet
Bachelor
Tromsø, Norge
Målet med studiet er å kvalifisere deg for tilrettelegging og ledelse av pedagogisk arbeid med barn. Du skal også være...
Barnehagelærerutdanning, deltid 4 år
Nord Universitet
Bachelor
Nesna, Norge
Barnehagelærerutdanningen er en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning. Utdanningen skal sikre samspill mellom høy faglig, didaktisk og sosial kompetanse samt...
Barnehagelærerutdanning, deltid 4 år
Nord Universitet
Bachelor
Levanger, Norge
Har DU lyst på en jobb der DU utgjør en forskjell, hvor du er betydningsfull og viktig? En jobb som...
Barnehagelærerutdanning med vekt på kunst, kultur og kreativitet
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Bergen, Norge
Denne barnehagelærerutdanningen legger vekt på kunstfagene drama, musikk og forming. Disse kunstfagene utgjør 50% av studiet og er en obligatorisk...
Barnehagelærerutdanning med vekt på natur, helse og bevegelse - bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Bergen, Norge
En barnehagelærer arbeider for og med barn. Med utgangspunkt i pedagogisk kunnskap og kompetanse skal barnehagelæreren legge til rette for...
Barnehagelærerutdanning, nett-og samlingsbasert
Nord Universitet
Bachelor
Bodø, Norge
Har du lyst på et yrke der hver dag er variert og spennende? Ser du for deg en lederstilling der...
Barnehagepedagogikk - Master
Høgskolen i Oslo og Akershus
Master, 2 år
Oslo, Norge
Ser du etter en masterutdannelse i pedagogikk? Her får du den informasjonen du trenger om master i barnehagepedagogikk på Høgskolen...
Barnehagepedagogikk - Videreutdanning
Høgskulen på Vestlandet
Videre- og etterutdanning
Bergen, Norge
Barnehagepedagogikk gir kompetanse på områder knyttet til arbeid i barnehagen. Gjennom studiet utvikler du pedagogisk innsikt og faglig dyktighet i...
Barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) - Master
Høgskolen i Østfold
Master, 2 år
Halden, Norge
Ønsker du mer kunnskap om pedagogisk arbeid med barn under tre år? Vil du vite mer om nyere pedagogisk småbarnsforskning? Da...
Barnehagevitenskap - Master
Universitetet i Stavanger
Master, 2 år
Stavanger, Norge
Et av målene med Master i barnehagevitenskap er å utvikle et tverrfaglig barnehagepedagogisk forskningsmiljø og styrke tverrfaglig profesjonsforskning og forskning på...
Early Childhood Education and Care - Master
Høgskolen i Oslo og Akershus
Master, 2 år
Oslo, Norge
En internasjonal utdanning for førskolelærere ved Høgskolen i Oslo og Akershus Early Childhood Education and Care er en internasjonal utdannelse...
Musikk og drama i barnehage - Videreutdanning
UiT Norges arktiske universitet
Bachelor
Tromsø, Norge
Musikk og drama i barnehage Det setter fokus på å videreutvikle studentenes ferdigheter i musikk og drama. Studentene skal også...
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB) - Kommunikasjon, språk og tekst
Høgskolen i Østfold
Videre- og etterutdanning
Halden, Norge
Ønsker du å lære mer om endrings og utviklingsarbeid og kollektive læringsprosesser innen fagområdet kommunikasjon, tekst og språk i barnehagens...
Små barn i møte med verden - Videreutdanning
NLA Høgskolen
Videre- og etterutdanning
Bergen, Norge
Studiet Små barn i møte med verden er en videreutdanning for deg som er førskolelærer i pedagogisk utviklingsarbeid innen hovedområdet...
  • = Studentreportasje finnes
  • = Videopresentasjon finnes
Viser 1-36 av 36 treff
 

Hva gjør en barnehagelærer?

Som barnehagelærer har du ansvar for å skape et godt, pedagogisk barnehagetilbud med kvalitet i alle ledd. Noe av det viktigste er å sørge for et trygt og omsorgsfullt læringsmiljø for barnehagebarna, fylt med lek, interaksjon og faglige utfordringer på barnas nivå. barnehagelæreren skal både planlegge, gjennomføre og evaluere det pedagogiske opplegget, og er en viktig person både i arbeidet med barna og i samarbeid med foreldrene. Du er dessuten en sentral brikke i førskolebarnas utvikling av sosiale og motoriske ferdigheter, samt språk og ordforråd.

Barnehagelærerutdanningen tilbys ved flere høgskoler og universiteter i Norge. Tidligere het barnehagelærer barnehagelærerinne og barnehagelærer, og nå går det også under benevningen småbarnspedagog. Ifølge lov om barnehager av 1995 kreves det at du har barnehagelærerutdanning for å kunne jobbe som pedagogisk leder og styrer i en barnehage. Barnehagelærere kan også jobbe i andre stillinger i barnehagene, i skolefritidsordning og i barnevernet.

Barnehagelærer / førskolelærer

Personlige egenskaper

En god barnehagelærer er tålmodig og glad i barn. Du må være en tydelig og flink pedagog, og være interessert i barns læring og utvikling. Viktigst av alt er kanskje evnen til å skape trygge rammer for utvikling og utprøving, samt tillit og trivsel hos både barn og ansatte. Du bør også være kreativ og kunne leve deg inn i rollespill, leker og barns fantasifulle tankegang.

Opptakskrav

For å kvalifisere til opptak på barnehagelærerutdanningen kreves generell studiekompetanse. Du må dessuten fremlegge politiattest før ansettelse i barnehage.

Barnehagelærerutdanning

Barnehagelærerutdanningen er et 3-årig bachelorstudium, og tilbys ved mange høgskoler og universiteter i Norge. Her blir du kvalifisert til å jobbe som pedagogisk leder i barnehage. Utdanningen gir deg kunnskap om barns læring, utvikling og sosialisering, og erfaring med hvilke oppgaver og utfordringer man kan møte som ansvarlig barnehagelærer i en barnehage. Målet er å gjøre deg så godt forberedt som mulig på det som venter deg når du kommer ut i jobb. Det er derfor en fin balanse mellom teoretisk kunnskap og praktisk erfaring i barnehagelærerutdanningen.

Jobbmuligheter som barnehagelærer

Samfunnet har et stort behov for flere kvalifiserte barnehagelærere, både i private og offentlige barnehager. Det er derfor nesten garantert at du kan gå rett ut i jobb etter endt utdanning. De fleste begynner i en stilling som barnehagelærer eller pedagogisk leder, men det finnes også andre muligheter i barnehagene. Det er dessuten mulig å undervise i de første trinnene av grunnskolen etter noe videreutdanning. En bachelor i barnehagelærer kvalifiserer også til mastergrad i pedagogikk og visse andre områder.

Lønn for barnehagelærere

Barnehagelærerlønnen er avhengig av formell kompetanse, erfaring og ansvar, men er langt fra så dårlig som ryktene skal ha det til. I staten ligger barnehagelærerlønnen på mellom 327 600-418 500 kr, og som pedagogisk leder ligger den på mellom 345 800 og 464 300 kr.