Viser 1-20 av 48 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-20 av 48 treff
1
2
3

Hva gjør en barnehagelærer?

Som barnehagelærer har du ansvar for å skape et godt, pedagogisk barnehagetilbud med kvalitet i alle ledd. Noe av det viktigste er å sørge for et trygt og omsorgsfullt læringsmiljø for barnehagebarna, fylt med lek, interaksjon og faglige utfordringer på barnas nivå. Barnehagelæreren skal både planlegge, gjennomføre og evaluere det pedagogiske opplegget, og er en viktig person både i arbeidet med barna og i samarbeid med foreldrene. Du er dessuten en sentral brikke i førskolebarnas utvikling av sosiale og motoriske ferdigheter, samt språk og ordforråd.

Barnehagelærerutdanningen tilbys ved flere høgskoler og universiteter i Norge. Tidligere het slike utdanninger barnehagelærerinne og barnehagelærer, og nå går det også under benevningen småbarnspedagog. Ifølge lov om barnehager av 1995 kreves det at du har barnehagelærerutdanning for å kunne jobbe som pedagogisk leder og styrer i en barnehage. Barnehagelærere kan også jobbe i andre stillinger i barnehagene, i skolefritidsordning og i barnevernet.

førskolelærer

Personlige egenskaper

En god barnehagelærer er tålmodig og glad i barn. Du må være en tydelig og flink pedagog, og være interessert i barns læring og utvikling. Viktigst av alt er kanskje evnen til å skape trygge rammer for utvikling og utprøving, samt tillit og trivsel hos både barn og ansatte. Du bør også være kreativ og kunne leve deg inn i rollespill, leker og barns fantasifulle tankegang.

Opptakskrav

For å kvalifisere til opptak på barnehagelærerutdanningen kreves generell studiekompetanse. Du må dessuten fremlegge politiattest før ansettelse i barnehage.

Barnehagelærerutdanning

Barnehagelærerutdanningen er et 3-årig bachelorstudium, og tilbys ved mange høgskoler og universiteter i Norge. Her blir du kvalifisert til å jobbe som pedagogisk leder i barnehage. Utdanningen gir deg kunnskap om barns læring, utvikling og sosialisering, og erfaring med hvilke oppgaver og utfordringer man kan møte som ansvarlig barnehagelærer i en barnehage. Målet er å gjøre deg så godt forberedt som mulig på det som venter deg når du kommer ut i jobb. Det er derfor en fin balanse mellom teoretisk kunnskap og praktisk erfaring i barnehagelærerutdanningen.

Jobbmuligheter som barnehagelærer

Samfunnet har et stort behov for flere kvalifiserte barnehagelærere, både i private og offentlige barnehager. Det er derfor nesten garantert at du kan gå rett ut i jobb etter endt utdanning. De fleste begynner i en stilling som barnehagelærer eller pedagogisk leder, men det finnes også andre muligheter i barnehagene. Det er dessuten mulig å undervise i de første trinnene av grunnskolen etter noe videreutdanning. En bachelor i barnehagelærer kvalifiserer også til mastergrad i pedagogikk og visse andre områder.

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!