Vis studentum.no som: Mobil

Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse

Dronning Mauds Minne Høgskolen
Sammendrag
Bachelor
Trondheim
3 år
Heltid

Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse

Barnehagelærer med vekt på flerkulturell forståelse er organisert i 6 tverrfaglige kunnskapsområder. Disse er i 1. studieår Barns utvikling, lek og læring 1 (13 studiepoeng) Kunst, kultur og kreativitet (20 studiepoeng) Språk, tekst og matematikk 1 (7 studiepoeng) Samfunn, religion, livssyn og etikk 1 (20 studiepoeng) 2.studieår Barns utvikling, lek og læring 2 (7 studiepoeng) Språk, tekst og matematikk 2 (13 studiepoeng) Samfunn, religion, livssyn og etikk 2 (20 studiepoeng) Natur, helse og bevegelse (20 studiepoeng) 3.studieår Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 15 studiepoeng) Fordypning (30 studiepoeng) Bacheloroppgave (15 studiepoeng) Samfunn, religion, livssyn og etikk 1 og 2 samt fordypningen legger særlig vekt på inkludering, migrasjon, arbeid med barn fra familier med en annen bakgrunn enn majoriteten i Norge og barn med flere språk.

Dronning Mauds Minne Høgskolen

Dronning Mauds Minne Høgskole 

Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) ble grunnlagt i 1947, og er den eneste høgskolen i landet som har utdanning av barnehagelærere som hovedoppgave. Ved DMMH finner du ca. 1400 studenter og 150 ansatte. 

DMMH arbeider aktivt for å ivareta barns behov og rettigheter, samt å synliggjøre barns perspektiver i samfunnet. Studentperspektivet står høyt i høgskolehverdagen. Høgskolen har som mål å utdanne kompetente og reflekterte barnehagelærere og ledere som skal møte barna med respekt og veilede dem i dannelsesprosessen.

Engasjement, dialog og mangfold er stikkord som kjennetegner høgskolen Dronning Mauds Minne.

Praktisk og teoretisk undervisning

Høgskolen legger stor vekt på å kombinere teori og praksis, og ønsker å bidra til både faglig og personlig utvikling, gjennom et godt sosialt miljø og en tett oppfølging av studentene. I tillegg til teoretisk og praktisk undervisning, driver høgskolen en utstrakt forsknings- og utviklingsvirksomhet knyttet til barnehagefeltet, blant annet gjennom høgskolens egenoppdragsenhet.

DMMH driver også et aktivt internasjonalt arbeid både ved utveksling av studenter og lærere, nettverkssamarbeid, FoU-samarbeid og utdanningssamarbeid.

Vis alle utdanninger fra Dronning Mauds Minne Høgskolen

Kontaktinformasjon til Dronning Mauds Minne Høgskolen

Dronning Mauds Minne Høgskolen

Thoning Owesensgt. 18
7044 Trondheim

Tlf: 73 80 52 00
Fax 73 80 52 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!