Viser 1-17 av 17 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Relevans
Viser 1-17 av 17 treff

Bli grunnskolelærer!

Med grunnskolelærerutdanning for 5.–10. trinn blir du lærer for barn og ungdom i alderen ti til seksten år. Som lærer for denne aldersgruppen kan du være den som utgjør forskjellen for elevenes selvbilde, faglige utvikling og tro på framtiden.

grunnskolelærer 5 til 10

Opptakskrav

For å komme inn på lærerutdanningen må du ha generell studiekompetanse. I tillegg er det er krav om 35 skolepoeng, og en gjennomsnittskarakter på 3 i norsk (393 timer) og 4 i matematikk (224 timer).

Utdanning

I motsetning til programmet som er rettet mot 1.-7. trinn legger grunnskolelærerutdanningen på 5.–10. trinn større vekt på faglig fordypning. Her må du velge å fordype deg i enten norsk, matematikk eller engelsk, i tillegg til de to til tre andre undervisningsfagene. Det nye og sentrale faget “Pedagogikk og elevkunnskap” går over tre år, og er obligatorisk for begge utdanningene. Faget er nært knyttet til praksis, og skal gjøre elevene bedre rustet til hverdagen de møter. Studentene har dessuten praksis gjennom alle studieårene.

JOBBMULIGHETER SOM GRUNNSKOLELÆRER

Som ferdigutdannet lærer er du mer eller mindre garantert jobb. De siste årene har det vært et stort behov for flere dyktige lærere, og behovet ser ikke ut til å minke de kommende årene. Som tiltak mot den kommende lærermangelen har Kunnskapsdepartementet sett på mulighetene for lønnsinsentiver, i tillegg til at de nylig har endret og forbedret lærerutdanningen. Det satses også tungt på å hjelpe nyutdannede lærere ut i yrket, noe som gagner deg som har lyst til å bli lærer!

LØNN

Grunnskolelærere har i dag (2016) en gjennomsnittslønn på 506 400 kr i året, uavhengig av ansiennitet og alder.

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!