Vis studentum.no som: Mobil

Grunnskolelærer for 5.-10. trinn (master)

Universitetet i Stavanger
Sammendrag
Integrert Master
Stavanger
5 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Grunnskolelærer for 5.-10. trinn (master)

Har du lyst på et variert, utfordrende og meningsfylt yrke der du jobber med unge mennesker? Et yrke hvor du får muligheten til å bidra positivt til unge menneskers læring og opplevelser av mestring? Med grunnskolelærerutdanning for 5. til 10. trinn er du kvalifisert til å undervise på mellomtrinnet i barneskolen og på ungdomsskolen. Ved å bli lærer velger du også et sikkert yrke og et yrke for fremtiden. Du kan jobbe i hele landet. Dette er en masterutdanning, hvor du blir lektor og vil få en god startlønn.

Ved UiS må du velge matematikk eller norsk som ett av undervisningsfagene dine. Et av disse fagene kan være masterfag, men du kan også velge master i kroppsøving, engelsk, samfunnsfag, og spesialpedagogikk.

Her kan du lese mer om norsk- og matematikkfaget for 5-10 studenter på UiS.

Les mer om valgmulighetene og hvordan du kan sette sammen fag på dette studiet. 

Programstruktur for GLU 5-10

ÅrHøstsemesterVårsemester1Pedagogikk og elevkunnskap Norsk eller matematikkPedagogikk og elevkunnskap Norsk eller matematikk2ValgfagValgfag3ValgfagNorsk eller matematikk4Pedagogikk og elevkunnskap MasterfagPedagogikk og elevkunnskap Masterfag5Masterfag
MasteroppgaveMasteroppgave

Om grunnskolelærerutdanning på UiS

Studiet har mye obligatorisk undervisning. Hvert semester er det en undervisningsfri studieuke som sammenfaller med grunnskolens høst- og vinterferie. 

Ved UiS får du forskningsbasert undervisning. Det betyr at du får en relevant og solid utdanning fordi lærerne dine har forsket selv og/eller baserer sin undervisning på oppdatert forskning. For eksempel gjennomføres deler av grunnskolelærerutdanningen i samarbeid med de nasjonale forsknings- og kompetansesentrene Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret, som begge er en del av UiS. Disse sentrene er helt i front på leseforskning og spesialpedagogikk. 

Mastergraden vil også være en grunnkvalifikasjon som kan gi mulighet til opptak på ulike doktorgradsprogram, deriblant fakultets doktorgradsprogram.

Du er kanskje også interessert i

  • Grunnskolelærer 1.-7. trinn
  • Lektor 8.-13. trinn

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere. Regionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Den faglige virksomheten ved UiS er organisert i seks fakulteter med 13 institutter og 2 nasjonale forsknings- og kompetansesentre, i tillegg til Arkeologisk museum. UiS EVU er universitetets enhet for etter- og videreutdanning.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Stavanger

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Tlf: 51 83 10 00
Fax 51 83 10 50

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!