Integrert Master
Ingen anmeldelser

Grunnskolelærer for 5.-10. trinn (master)

Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Grunnskolelærer for 5.-10. trinn (master)

Har du lyst på et variert, utfordrende og meningsfylt yrke der du jobber med unge mennesker? Et yrke hvor du får muligheten til å bidra positivt til unge menneskers læring og opplevelser av mestring? Med grunnskolelærerutdanning for 5. til 10. trinn er du kvalifisert til å undervise på mellomtrinnet i barneskolen og på ungdomsskolen. Ved å bli lærer velger du også et sikkert yrke og et yrke for fremtiden. Du kan jobbe i hele landet. Dette er en masterutdanning, hvor du blir lektor og vil få en god startlønn.

Ved UiS må du velge matematikk eller norsk som ett av undervisningsfagene dine. Et av disse fagene kan være masterfag, men du kan også velge master i kroppsøving, engelsk, samfunnsfag, naturfag og spesialpedagogikk.

Her kan du lese mer om norsk- og matematikkfaget for 5-10 studenter på UiS.

Les mer om valgmulighetene og hvordan du kan sette sammen fag på dette studiet. 

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Stavanger
Universitetet i Stavanger
Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere....

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Stavanger

Highlights