Integrert Master
Ingen anmeldelser

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (300 studiepoeng)

Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Varighet
5 år
Undervisning
Heltid

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (300 studiepoeng)

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10 (GLU 5-10) er en femårig utdanning for deg som først og fremst ønsker å undervise i ungdomstrinnet (8. – 10. trinn). Du kan også undervise i grunnskolens mellomtrinn (5. – 7. trinn) med denne utdanningen. Ønsker du å kunne undervise i hele grunnskolen, anbefaler vi at du velger grunnskolelærerutdanningen rettet mot trinn 1 – 7. 

GLU 5-10 er satt sammen av de fagene du skal undervise i, praksis og pedagogikk. Utdanningen gir deg gode fagkunnskaper og kunnskaper om hvordan du skal undervise i fag, skape et godt læringsmiljø og ivareta elever med ulike interesser og behov. Fag på ungdomstrinnet og klasseledelse er sentrale tema.

Digital kompetanse er en viktig del av utdanningen. Ved Høgskolen i Østfold vil du få den nyeste kunnskapen om hvordan digitale klasserom og arbeidsformer kan brukes i undervisning av elever. Språklig og kulturelt mangfold er også viktige tema, og er gjennomgående tema i alle fagene. 

Fag i studiet

Faget pedagogikk og elevkunnskap (60 studiepoeng) er det eneste obligatoriske faget i GLU 5–10, i tillegg til praksis. I løpet av utdanningen velger du et masterfag, et annet undervisningsfag på 60 studiepoeng og et tredje undervisningsfag på 30 studiepoeng. Totalt vil du få minst 60 studiepoeng i to undervisningsfag.

Som masterfag kan du velge ett av de tre sentrale skolefagene, profesjonsrettet pedagogikk eller tysk:

 • Norsk
 • Matematikk
 • Engelsk
 • Tysk
 • Profesjonsrettet pedagogikk

Du får til sammen 150 studiepoeng i det faget du velger som masterfag, inkludert en masteroppgave på 30 studiepoeng.

I tillegg til masterfaget velger du et annet undervisningsfag på 60 studiepoeng og et tredje undervisningsfag på 30 studiepoeng. Du kan velge mellom følgende valgfag:

 • Kroppsøving
 • Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)
 • Kunst og håndverk
 • Naturfag
 • Samfunnsfag
 • Fransk
 • Spansk

Du kan også ta 60 eller 30 studiepoeng i fag som er oppført som masterfag ovenfor. Studiemodellen viser hvilke fag som lar seg kombinere og hvilke fag du kan ta hhv. 60 eller 30 studiepoeng i. 

Ønsker du fremmedspråk i utdanningen, bør du absolutt velge Høgskolen i Østfold. Vi er ledende i landet innenfor fremmedspråk!

Det er også lagt opp til et internasjonalt semester med mulighet for studieopphold i utlandet. Vi anbefaler alle våre studenter å ta et semester i utlandet.

Obligatorisk veiledet praksisopplæring

Praksis i GLU 5–10 omfatter 23 uker veiledet og vurdert praksis på mellomtrinn og ungdomstrinnet i grunnskolen; 17 uker i 1.–3. studieår og 6 uker i 4.–5. studieår. Høgskolen i Østfold er kjent for sitt gode samarbeid med praksisfeltet, og vi har et stort nettverk av engasjerte praksislærere, som gleder seg til å få studenter i praksis.

Politiattest

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart for å kunne gjennomføre praksis. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder når du leverer den inn. Du kan lese mer om politiattest her.

Sletting av studielån

Det er stort behov for lærere i grunnskolen og lærere med spesiell fagkompetanse. Det er derfor innført ordninger som gir mulighet til å få slettet studielån. 

Hvis du tar en Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 kan du under visse betingelser for slettet over 200 000 kr av studielånet ditt. 

Hvis du tar en Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 kan du under visse betingelser får slettet over 150 000 kr av studielånet ditt. 

Les om ordningene her (lanekassen.no): 

 • Sletting av gjeld etter grunnskolelærerutdanning 
 • Sletting av gjeld for lærere med spesialisering i realfag eller fremmedspråk  
 • Reduksjon av gjeld for deg i Finnmark og Nord-Troms 

Det lønner seg å bli grunnskolelærer!

Se video om Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (Masterutdanning) ved Høgskolen i Østfold (Vimeo).

Høgskolen i Østfold
B R A veien 4
1757 Halden

Høgskolen i Østfold

Ønsker du å ta en fremtidsrettet høgskoleutdanning? Da kan Høgskolen i Østfold være stedet for deg! Høgskolen i Østfold holder til i moderne lokaler i Halden og Fredrikstad, og tilbyr over 100 studier på ulike nivå. I tillegg til et...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskolen i Østfold

Highlights