Vis studentum.no som: Mobil

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 (300 studiepoeng)

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Integrert Master
Halden
5 år
Heltid

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 (300 studiepoeng)

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 (GLU 1-7) er en femårig utdanning for deg som ønsker å bli lærer i grunnskolen. Utdanningen har fokus på 1.-7. trinn i barneskolen, men gir deg mulighet til å undervise i hele grunnskolen.

Utdanningen er satt sammen av de fagene du skal undervise i, praksis og pedagogikk. Kunnskapen du får er basert på forskning. Utdanningen gir deg gode fagkunnskaper og kunnskaper om hvordan du skal undervise i fag, skape et godt læringsmiljø og ivareta elever med ulike interesser og behov. Fag, klasseledelse og begynneropplæring er sentrale tema.

Digital kompetanse er en viktig del av GLU 1-7. Ved Høgskolen i Østfold vil du få den nyeste kunnskapen om hvordan digitale klasserom og arbeidsformer kan brukes i undervisning av elever. Språklig og kulturelt mangfold er også viktige tema, og vil være gjennomgående tema i alle fag.Fag i studiet

Pedagogikk og elevkunnskap (60 studiepoeng), norsk (30 studiepoeng) og matematikk (30 studiepoeng) er obligatoriske fag i GLU 1-7. I tillegg til de obligatoriske fagene velger du et masterfag samt to undervisningsfag, hver på 30 studiepoeng.

Som masterfag kan du velge ett av de tre sentrale skolefagene eller profesjonsrettet pedagogikk:

 • Norsk
 • Matematikk
 • Engelsk
 • Profesjonsrettet pedagogikk

Du får til sammen 150 studiepoeng i det faget du velger som masterfag, inkludert en masteroppgave på 30 studiepoeng. Dersom du velger Profesjonsrettet pedagogikk som masterfordypning, må du velge enten norsk, matematikk eller engelsk med et omfang på 90 studiepoeng.

I tillegg til masterfaget velger du to undervisningsfag på 30 studiepoeng hver. Hos oss kan velge blant følgende fag:

 • Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)
 • Kroppsøving
 • Kunst og håndverk
 • Naturfag
 • Samfunnsfag

Du kan også ta 30 studiepoeng i fag som er satt opp som masterfag ovenfor. Studiemodellen viser hvilke fag som lar seg kombinere.

Det er også lagt opp til et internasjonalt semester med mulighet for studieopphold i utlandet. Vi anbefaler alle våre studenter å ta et semester i utlandet!

Obligatorisk veiledet praksisopplæring

Praksis i GLU 1-7 omfatter 23 uker veiledet og vurdert praksis på forskjellige klassetrinn i barneskolen; 17 uker i 1.–3. studieår og 6 uker i 4.–5. studieår. Høgskolen i Østfold er kjent for sitt gode samarbeid med praksisfeltet, og vi har et stort nettverk av engasjerte praksislærere som gleder seg til å få studenter i praksis.

Politiattest

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart for å kunne gjennomføre praksis. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder når du leverer den inn. Du kan lese mer om politiattest her.

Sletting av studielån

Det er stort behov for lærere i grunnskolen og lærere med spesiell fagkompetanse. Det er derfor innført ordninger som gir mulighet til å få slettet studielån. 

Hvis du tar en Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 kan du under visse betingelser for slettet over 200 000 kr av studielånet ditt. 

Hvis du tar en Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 kan du under visse betingelser får slettet over 150 000 kr av studielånet ditt. 

Les om ordningene her (lanekassen.no):

 • Sletting av gjeld etter grunnskolelærerutdanning
 • Sletting av gjeld for lærere med spesialisering i realfag eller fremmedspråk
 • Reduksjon av gjeld for deg i Finnmark og Nord-Troms

Det lønner seg å bli grunnskolelærer!

 

 Følg oss gjerne på Facebook:

 

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

Ønsker du å ta en fremtidsrettet høgskoleutdanning? Da kan Høgskolen i Østfold være stedet for deg!

Høgskolen i Østfold holder til i moderne lokaler i Halden og Fredrikstad, og tilbyr over 100 studier på ulike nivå. I tillegg til et stort antall grunnutdanninger – årsstudier, bachelor- og masterstudier – tilbyr skolen en rekke etter- og videreutdanninger.

Samlet har høgskolen rundt 7.000 studenter og 620 ansatte i ulike stillinger.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Østfold

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: (+47) 69 60 80 00
Fax 69 21 50 02


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!