Praktisk-pedagogisk utdanning - allmennfag

Høgskulen i Volda
Sammendrag
Årsstudium
Nettstudier, Volda
1 år
Heltid
Nettbasert med samlinger

Startdatoer
Volda
Høst

Nettstudier
Høst

Praktisk-pedagogisk utdanning - allmennfag

Praktisk-pedagogisk utdanning deltid (PPUD) for allmenne fag gjer deg kvalifisert for å undervise frå 5. klasse og oppover. Studiet er samlingsbsert og går over to år, med 30 stp og 30 dagar praksis per år. 

Du byggjer PPU på ei utdanning du har frå før, og som må innehalde minimum 60 stp i eitt fag du kan undervise i skulen med. Høgskulen i Volda har tilbod innan musikk, kunst og handverk, kroppsøving, religion og livssyn, samfunnsfaga, norsk, engelsk/framandspråk, realfag eller mediefag. For dei fleste fagområda innan allmenne fag er det krav om mastergrad. For dei praktisk-estetiske fag er det unntak frå krav om master fram til 2025.

Kontaktinformasjon til Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda

Joplassvegen 11
6101 Volda

Tlf: 70 07 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!