Viser 1-5 av 5 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-5 av 5 treff

Bli kiropraktor

Kiropraktorer er spesialister på nerve-, muskel- og skjelettsystemet. De diagnostiserer og behandler kroppslige plager. I dag finnes det ingen full kiropraktorutdanning i Norge. Ønsker du derfor å bli kiropraktor, må du derfor studere utenlands. Denne utdanningen gir deg med andre ord nye opplevelser og en unik kompetanse!

Autorisasjon som kiropraktor

Kiropraktorstudiet er bygget på en felles internasjonal standard. Dette er unikt sammenlignet med de fleste andre profesjonsutdanninger. Den internasjonale standarden for kiropraktikk er formulert av The Council on Chiropractic Education International (CCEI) og blir ivaretatt av European Council on Chiropractic Chiropractic Education (ECCE). 

Kiropraktor er en beskyttet tittel. For å utøve yrket i Norge, må du søke om autorisasjon fra Helsedirektoratet. Nesten alle autoriserte kiropraktorer i Norge er medlem av Norsk kiropraktorforening. For å bli medlem her må du ha en utdanning fra en ECCE-akkreditert skole.

Kiropraktor - utdanning

For å bli kiropraktor kreves det at du har en mastergrad i faget, i tillegg til ett år turnus. Det finnes ingen fullstendig kiropraktorutdanning i Norge, som vil si at du må ta utdanningen utenlands. Det anbefales at du tar utdanningen innenfor EU/EØS for at du lettere får godkjent autorisasjon i Norge. Det vanligste er å ta hele utdanningen i Danmark. 

Dersom du ønsker å bli en yrkesaktiv kiropraktor i Norge og bli medlem av kiropraktorforeningen, må du ha en ECCE-akkreditert masterutdanning. Du kan gå utdanningen i følgende land: 

 • Spania
 • Sør-Afrika
 • Frankrike
 • England
 • Danmark
 • Wales
 • Sveits

For å se nøyaktig hvilke universiteter og høgskoler i verden med akkreditert kiropraktorutdanning, kan du lese mer på ECCEs hjemmesider. 

Kiropraktikk i Sverige

I Sverige er det myndighetene som står for kvalitetssikringen av høgskolen, ikke ECCE. Sverige er altså et av få land med statlig regulering av utdanningen. Utdanner du deg på Skandinaviske Kiropraktorhøgskolen kan du søke om autorisasjon i Norge, men kan også praktisere yrket i Sverige og andre land der kiropraktikk er en godkjent behandlingsform. Du vil derimot ikke kunne bli medlem av Norsk kiropraktorforening. 

Hva lærer du i kiropraktikk?

Kiropraktikk er et teoretisk og klinisk studium. I løpet av utdanningen får du kunnskap i en rekke fagområder som påvirker fysiske skader og plager i kroppen. Kunnskapsgrunnlaget du tilegner deg, bruker du senere praktisk i undersøkelser, forebygging og behandling. 

Fagområder du typisk vil lære om

 • Biologi
 • Biomekanikk
 • Anatomi
 • Fysiologi
 • Psykologi

Ikke bare vil du få et sterkt teoretisk grunnlag om kropp og plager, men du vil lære deg å tenke riktig. Kiropraktikk handler for eksempel like mye om å holde seg oppdatert på nye utviklinger i fagområdet, så vel som å behandle. Fordi yrket består av interaksjon med mange ulike mennesker, vil du også lære å bygge tillit, samarbeid og trygghet med klienten. 

Turnus

Før du kan søke om autorisasjon som kiropraktor, må du fullføre minst ett år turnus. Her vil du anvende ditt teoretiske grunnlag for å løse praktiske problemer. Dette vil også forberede deg godt på hvordan det vil være å praktisere yrket. I løpet av praksisperioden vil du forebygge og behandle virkelige klienters plager og skader. De vanligste plagene du vil behandle er bl.a. nakkesmerter, svimmelhet, ryggsmerter, hodepine og bekkensmerter. 

Kiropraktor vs. fysioterapeut

Både kiropraktorer og fysioterapeuter behandler plager og smerter i ledd, muskel og skjelett. Fysioterapeuter fokuserer på hvordan kroppen beveger seg og ser på kroppens funksjon i en helhet. Kiropraktorer fokuserer derimot hovedsakelig på mindre grupper eller deler av kroppen, som nakke, rygg eller bekken. Fysioterepeuter ser altså mer helhetlig på kroppen, mens kiropraktorer fokuserer på deler av kroppen. 

Kiropraktor - jobb og lønn

De fleste kiropraktorer driver privat praksis, men kan også jobbe i klinikk, innen forskning og i offentlig helsevesen. Fordi de fleste jobber privat, kan lønnsnivået variere avhengig av hvor du jobber. Yrket blir derimot ansett som et godt betalt yrke med mange gode jobbmuligheter. 

Typiske arbeidsoppgaver

Du vil jobbe med funksjonell testing, undersøkelser, behandling og forebygging av kroppslige smerter, plager og skader. Samtidig jobber du alltid for å skape gode relasjoner og tillit med dine pasienter. Diver du privat virksomhet vil du i tillegg ha et administrativt ansvar.

 

Kilder: Ansa, European Council on Chiropractic Education, Norsk Kiropraktorforening

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!