Vis studentum.no som: Mobil
Viser 1-2 av 2 treff
Viser 1-2 av 2 treff
 

VIL DU JOBBE SOM KIROPRAKTOR?

Om du vil jobbe med å hjelpe mennesker i et yrke med gode jobbmuligheter og lønnsbetingelser, er kiropraktoryrket noe for deg!

En kiropraktor behandler pasienter med plager og redusert funksjon i bevegelsesapparatet eller i nerve-, muskel-, skjelettsystemet. Kiropraktorens oppgave er å diagnostisere, behandle, rehabilitere og forebygge slike plager, ofte i samarbeid med en eller flere andre helseprofesjoner. Kiropraktoren bruker medisinske undersøkelser og bildediagnostikk der det er nødvendig, i tillegg til funksjonell testing av nerve-, muskel-, og skjelettapparatet.

Behandlingen kan bestå av forskjellige manuelle teknikker og håndgrep, treningsøvelser og råd og veiledning om kosthold og livsstil. Alle kiropraktorer har rett til å sykemelde og henvise direkte til spesialist og undersøkelser.

Kiropraktor er en beskyttet yrkestittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

OM STUDIET

Den normerte studietiden er på fem år og leder frem til en mastergrad. Etter godkjent eksamen følger en turnusperiode med varighet på ett år for å oppnå autorisasjonen man må ha for å ha lov til å praktisere som kiropraktor. Selve utdannelsen er komplett, men danner også grunnlag for videre utdannelse som doktorgrad eller annen utdannelse på universitetsnivå, dersom det skulle være ønskelig.

Kiropraktorstudiet er bygget på en fellesstandard på verdensbasis. Dette er helt unikt sammenlignet med de aller fleste andre profesjonsutdanninger. Denne internasjonale standarden er formulert av The Council on Chiropractic Education International (CCEI) og blir ivaretatt av European Council on Chiropractic Chiropractic Education(ECCE). Dette gjør at kompetansenivået til enhver tid kvalitetssikres og studentene er trygge på at lærestedet gir godkjent utdanning for praksis i de aller fleste land.

I Sverige er kiropraktoryrket regulert gjennom svensk legitimasjon, utført av Socialstyrelsen. Her er det myndighetene som står for kvalitetssikringen av høgskolen og ikke ECCE. I Sverige såvel som i Norge, har kiropraktikken kommet langt og er vell integrert i helse- og omsorgssystemet. Ettersom Sverige er et av få land med statlig regulering, stiller svensk kiropraktikk seg sterkt internasjonalt. Studenter som utdanner seg på Skandinaviske Kiropraktorhøgskolen kan dessuten søke om autorisasjon i Norge.

PRAKTISK INFORMASJON
For å bli kiropraktor i Norge må du uteksamineres ved en ECCE-godkjent utdanningsinstitusjon. Deretter er det et krav om at du fullfører turnustjeneste hos en offentlig godkjent kiropraktor i Norge. Det er Helsedirektoratet som utsteder autorisasjon for kiropraktorer i Norge. Utdannelsen foregår i utlandet og støttes av Lånekassen.

Sammenlign
Snorre anbefaler Skandinaviske K...

– Skolen tar inn mange eksterne forelesere til de forskjellige fagene, noe som både er motiverende og lærerikt. Den har også et flott læringsmiljø i tillegg til at de har en ledelse som har studentene i fokus.

Les mer
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!