Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Heltid
Stockholm
4 år
Yrkesrettede kurs og utdanninger
Oppstart: 22.08.2022 - Stockholm
Søknadsfrist: 09.05.2022
Ja
naprapatutdannelse

Naprapatutdannelse

Utdann deg til Naprapat!

Som naprapat har du kunnskapen til å undersøke, diagnostisere og behandle pasienter med smerter i muskler og ledd. Naprapatprogrammet er en spesialisering innen manuell medisin. Som naprapat bruker du hendene dine i behandlingenen av smertetilstander og funksjonelle vansker i rygg, nakke, ledd og muskler.

På Naprapat-utdanningen lærer du deg å beherske manuelle behandlingsteknikker som eksempelvis mobilisering, triggerpunktsbehandling, stretching og klassisk massasje. Som naprapat kan du også forebygge ubehag gjennom å arbeide med rehabilitering, treningslære og ergonomi. Naprapatyrket passer for deg som vil jobbe med, og hjelpe mennesker.

Naprapati, fysiologi, nevrologi, ortopedi, idrettsmedisin og massasje

Naprapathøgskolen i Stockholm har utdannet naprapater siden 1970 og er Nordens største høgskole innen avansert manuell medisin. Gjennom den fireårige naprapatutdanningen kombineres teoretisk, praktisk og klinisk undervisning.

Du vil fordype deg innen emner som eksempelvis anatomi, fysiologi, nevrologi, ortopedi, idrettsmedisin og massasje. I studiet vil det også legges stor vekt på å analysere og behandle bakenforliggende årsaker til pasientens vansker eller smerter.

Utdanningens innhold 

Den praktiske og teoretiske undervisningen integreres under samtlige av de fire årene på Naprapat-utdanningen. Omtrent halvparten av studietiden vies grunnleggende medisinske emner. Den andre halvparten omfatter spesialiseringen innen naprapati, hvor du vil lære deg å undersøke og diagnostisere pasientens vansker. Du vil også lære å beherske manuelle behandlingsteknikker slik som:

 • manipulasjon
 • mobilisering
 • triggerpunktsbehandling
 • stretching
 • klassisk massasje

For at du som ferdigutdannet naprapat også skal kunne forebygge vansker og arbeide med rehabilitering, vil behandlingsteknikkene kompletteres med blant annet treningslære og ergonomi.

Kombinasjonen av grunnleggende medisinske kunnskaper og spesialisering i naprapati gjør at du som naprapat kan ta ansvar for å stille diagnose på din pasient, samt avgjøre om du selv skal behandle pasientene eller om du skal videresende pasienten til lege eller annet helsepersonell.

Fagområder

Utdanningen er delt inn i seks ulike fagområder, hvor det største er hovedfaget naprapati. 

 • Anatomi
 • Fysiologi
 • Medisin
 • Naprapati
 • Idrettsmedisin
 • Samfunnsvitenskapelig metode

Praksis på Naprapathøgskolens klinikk

Allerede i andre semester vil du få praktisere dine kunnskaper på høgskolens klinikk. På klinikken får du som student, med støtte av veiledere, ta hånd om egne pasienter som har søkt til klinikken for behandling.

Denne delen av utdanningen, den kliniske naprapatien, er svært viktig ettersom den utgjør den direkte lenken mellom teoretisk og praktisk undervisning.

Valgfrie kurs

Naprapathøgskolen tilbyr valgfrie kurs innenfor pedagogikk og forskning. Kursene retter seg mot studenter på naprapatutdanningen som har stor interesse for problemstillinger på områdene, og tar sikte på å fremme kunnskapsutvikling innen manuell medisin. Foreløpig tilbys tre kurs i nært samarbeid med Karolinska Instituttet og Sophiahemmet högskola.

 • Pedagogisk retning
 • Forskningsrettet med fokus på naprapati
 • Forskningsrettet med fokus på idrettsmedisin

Livet som naprapatstudent

Under studietiden bygges et sterkt samhold med dine medstudenter, men også med de yrkesvirksomme naprapatene du møter under utdanningen. Studietiden preges av hardt arbeid, men også av gleden over å lære deg mer om det du er interessert i.

Utdanningens pedagogiske orientering bygger på at du som student tar eget ansvar for dine studier. Forelesninger kombineres med gruppearbeid, seminarer og hjemmeoppgaver.

For kontakt eller mer informasjon om Naprapatutdannelse, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

For å søke på studiet må du ha generell studiekompetanse. 

Kontakt Naprapathøgskolen i Stockholm for mer informasjon

Studiefakta, Tittel m.m

Naprapateksamen 

Dersom du har gått gjennom samtlige kurs på det fireårige naprapatprogrammet med godkjent resultat, får du en naprapateksamen. Dette er et krav for å få obligatorisk praksisplass som naprapat i Sverige og Finland. For arbeid i Norge er det inget krav til praksisplass per dags dato.

Ved eksamen oppnås:

 • Diplom på svensk eller engelsk
 • Sluttkarakterer
 • Utdanningsbevis

Etter utdannelsen - utdannet naprapat

Naprapater i Norge skal endelig få den etterlengtede autorisasjonen!

Beslutningen om autorisasjon for naprapater i Norge innebærer en viktig erklæring for yrkesgruppen og behandlingsformen. Det er også en viktig erklæring for Naprapathögskolan at naprapatutdanningen er av så høy kvalitet at den kan ligge til grunn for autorisasjon ikke bare i Sverige, men også i Norge.

Autoriserte naprapater tilhører samme kategori som øvrig helse og sykepersonell. Dette utgjør en viktig forutsetning for økt samarbeid mellom naprapater og annet helsepersonell. Dette bidrar til økt kontakt med øvrige yrkesgrupper innen helsesektoren, noe som vil gagne pasienten.

Et attraktivt arbeidsmarked for naprapater

Naprapati er en veletablert og etterspurt behandlingsform. Behovet for naprapater er stort da smerter i muskler og ledd er en vår tids største folkesykdommer, og årsaken til mange sykemeldinger innen arbeidslivet. Økende krav på prestasjon på arbeidsplassene fører til stress som kan være en årsak. En annen kan være at mange yrker blir alt mer stillesittende.

Mange naprapater velger å starte egen klinikk etter endt utdannelse og derfor finnes entreprenørskap med som en naturlig del av utdannelsen.

For deg som ikke vil starte eget eller vil ha en kombinasjon av eget og annen virkskomhet finnes det mange muligheter. Det er f.eks vanlig at man åpner klinikk sammen med andre naprapater fra skoletiden eller blit ansatt på en større klinikk. Behovet for naprapater øker innenfor idrett, forbund og foreninger, og individuelle eliteidrettspersoner benytter seg også hyppig av naprapater i dag.

Bedriftshelsetjenesten er et annet sterkt voksende område hvor naprapater ofte jobber i et tverrvitenskapelig miljø sammen med leger og fysioterapeuter.

Dette tilsammen gjør at du som legitimert naprapat, spesialisert på plager fra rygg, ledd og muskler, kan se frem i mot et attraktivt arbeidsmarked.

Øvrige kurs ved Naprapathøgskolen

Preparandkurs

Naprapathøgskolans preparandkurs er et forberedende kurs for deg som er interessert i naprapatutdannelsen. I løpet av tre helger får du lære mer om naprapati og om noen av fagene som inngår i utdanningen som anatomi, fysiologi, idrettsmedisin og massasje. Kurset er på avstand.

 • Delkurs I: Anatomi/idrettsmedisin
 • Delkurs II: Massasje teori/praksis
 • Delkurs III: Fysiologi/naprapati


Studieveiledning

Ønsker du å bestille studieveiledning? Linda Ladenstedt Engman vil svare på spørsmål om blant annet studiemuligheter, studiepoeng og opptakskrav. Kontakt naprapathogskolan.se.

Massasjekurs

Naprapathøgskolens massasjekurs utgjør en introduksjon til Naprapatprogrammet. Massagekurset retter seg også mot deg som ønsker å lære deg å massere, men som ikke har muligheten til å gå en lengre yrkesutdanning. Naprapathøgskolens massagekurs er en fordel når du søker deg inn på Naprapatprogrammet.

Kursinnhold: Grunnleggende innføring i klassisk massasje, anatomi, fysiologi samt stretching.
Kurslokale: Naprapathøgskolen, Kräftriket 23 A, 112 14 Stockholm
For kursdatoer og påmelding: Bestill mer informasjon her!

Stretchingkurs

Stretchingkurset gir deg en introduksjon til de vanligste stretchingteknikkene som benyttes i rehabilitering og skadeforebygging. I løpet av kurset fordyper du deg i musklenes funksjon og lærer deg effektive teknikker for å tøye muskler. Kurset krever visse forkunnskaper i anatomi, derfor er det bra om du har tatt et grunnleggende massasjekurs før stretchingkurset.

Naprapatskolens strechingkurs er en fordel ved opptak til naprapatprogrammet.

Kursinnhold: Introduksjon til de vanligste stretchingteknikkene, terapeutisk stretch, egenstretch.
Kurslokale: Naprapathøgskolen, Kräftriket 23 A, 114 19 Stockholm
For kursdatoer og påmelding: Bestill mer informasjon her!

Kostnader

Lån og Stipend fra Lånekassen

Ved opptak til naprapatutdannelsen får du tilsendt de nødvendige blankettene med opptaksbeviset. Om du selv vil søke om studielån før opptaket kan du gjøre det på blanketter som bestilles fra Lånekassen.

Prisene avser helårsbetaling, ved avbetaling per termin tilkommer en avgift. Kostnad for studentsamskipnad, litteratur og praksis klær tilkommer.

Utdanningskostnader

Terminsavgift 2022
52 500 SEK

TOTALT: 420 000 SEK*

*med reservasjon for en kostnadsutvikling som ligger utenfor Naprapathøgskolens kontroll.

Videopresentasjon

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Naprapatutdannelse.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Naprapathøgskolen i Stockholm

Naprapathøgskolen i Stockholm

Naprapathøgskolen i Stockholm

Vil du ta en naprapatutdanning? Naprapathøgskolen i Stockholm tilbyr både forkurs og en 4-årig spesialistutdanning innen naprapati!

Naprapathøgskolen i Stockholm, med ca 400 studenter er den største skolen i Norden innenfor avansert manuell medisin, og skolen har lært opp naprapater siden 1970. Naprapathøgskolens klinikk er den største i Norden av sitt slag, og årlig gjennomføres det ca. 37 000 behandlinger fordelt på 12 000 pasienter her. 

Naprapathøgskolens visjon

Visjonen til Naprapathøgskolen i Stockholm er å være en av verdens ledende utdanninger innenfor manuell medisin, å støtte og gjennomføre forskning av høy internasjonal kvalitet innen manuell medisin, spesielt innenfor naprapati, samt å utvikle naprapatiens rolle i samfunnet. 

Motiverte studenter og et sterkt fellesskap

Studiemiljøet på Naprapathøgskolen er helt unikt. Det preges av høy motivasjon og stor interesse for å jobbe med mennesker. Dette er viktige forutsetninger for å lykkes som naprapat. Naprapathøhskolen er også kjent for sitt fantastiske samhold mellom studentene. Skolens studentforening ble grunnlagt allerede i 1975, og som medlem kan du være med å påvirke de beslutninger som tas angående utdanningens opplegg og innhold. Studentforeningen arrangerer også aktiviteter som pubkvelder, fester, idrettsaktiviteter og lignende. 

Naprapatprogrammet

Under utdanningen lærer du å undersøke, diagnostisere, forebygge og behandle dysfunksjon og smerter i kroppen. Sykefravær som skyldes denne typen problemer blir mer vanlig, noe som gjør at behovet for naprapater vokser hvert år, både innen idretten og bedriftshelsetjenesten.

» Les mer om naprapatutdanningen her

Som naprapat er en av dine viktigste oppgaver å hjelpe pasienten å finne roten til problemene, og derfor har skolen mye fokus på det å se helheten, ikke bare symptomene som pasienten har. På den måten kan du oppnå langsiktige resultater med behandlingen. På Naprapathøgskolen i Stockholm er de nøye med å gi individuelle tilbakemeldinger og det er alltid nære til lærere, personalet og skolens ledelse.

Utdanningsressurser på Naprapathøgskolen i Stockholm

På Naprapathøgskolen i Stockholm er det moderne utstyr, et stort datarom og praksisrom med utsikt over området. Alle rom er utstyrt med prosjektor, høyttalersystem og trådløst nettverk. For selvstudium og gruppearbeid finnes det både bibliotek og studierom. På Naprapathøgskolens klinikk er behandlingsrommene utstyrt med et system for web-basert journalføring og tidsbooking.

Vis alle utdanninger fra Naprapathøgskolen i Stockholm

Kontaktinformasjon til Naprapathøgskolen i Stockholm

Naprapathøgskolen i Stockholm

Kräftriket 23A
114 19 Stockholm

Tlf: +46 8 16 01 20
Fax +46 8 33 55 18
naprapathogskolan.se

Studiested

Studentene setter karakterer

Gjennomsnittsrangering: 4,8

Basert på 71 omtaler

Rebecca Figur
Naprapatutbildningen ger mig så mycket mer än bara kunskap, den bidrar till min egna personliga utveckling och får mig att växa som person. Att söka till utbildningen är absolut ett av det bästa beslut jag tagit i livet!
Jonas Oldefors
Utbildningen känns noggrant uttänkt och professionell, samt att lärarna är otroligt kunniga i det de lär ut. Varför jag är nöjd med utbildningen har också att göra med att man får den hjälp man behöver från lärarna vid frågor och funderingar under kursens gång.
Mikael Hansson
Jag går nuvarande på termin 8 av 8 och att studera till Naprapat är det bästa beslut jag tagit i mitt liv. Skolan har en lika stor praktisk del som såväl en teoretisk del och det är väldigt lärorikt, då man direkt kan öva på dem nya kunskaperna ute på skolkliniken. Jag trodde aldrig att det skulle vara såhär rofyllt att studera på högskola, geme...
Vis hele omtalen
Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Naprapatutdannelse:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER
Vurdering
(4,8)
Basert på 71 omtaler