Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Filtrer etter
Medisin
Utdanningstype
Sted
Utdanningsform
Vis alle filter
Viser 1-20 av 48 treff
1
2
3
Annonser

Flere kategorier innen Medisin

Populære studiesteder

Reportasjer innen Medisin

Vanlige spørsmål

 • Profesjonsutdanningen i medisin tilbys ved fire ulike universiteter i Norge: 

  • Universitetet i Oslo
  • UiT Norges arktiske universitet
  • NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Universitetet i Bergen

  Profesjonsutdanningen går over 6 år og gir 360 studiepoeng. Ved endt utdanning kvalifiserer du til tittelen Candidatus/Candidata medicinae (Cand.med.) og kan arbeide som lege i Norge.

 • Du søker opptak til medisinstudiet med vitnemålet ditt fra videregående skole. For å kvalifisere til opptak, kreves fagene kjemi 1+2, matematikk R1 (eller S1+S2) og fysikk 1. Karaktergrensene for medisinutdanningen i Norge er svært høye, med poenggrense på over 60 poeng med førstegangsvitnemål. Nøyaktige karakterkrav varierer mellom de ulike universitetene.

 • Profesjonsstudiet i medisin tilbys i flere ulike land, men de fleste norske studenter velger å studere i et EU/EØS-land. Her er noen av de vanligste landende å studere medisin:

  • Polen
  • Ungarn
  • Slovakia
  • Danmark
  • Tsjekkia
  • Latvia
  • Kroatia
  • Sverige

  For noen land, for eksempel Sverige og Danmark, kreves det at du gjennomfører praktisk tjeneste før du kan motta autorisasjon i Norge.

 • Gjennomsnittslønnen til leger rangerer vanligvis mellom 71.000-81.000 kr i måneden. Lønnen kan variere mellom kjønn og ulike sektorer, men påvirkes også av ansiennitet. Les om jobb og lønn for leger for mer detaljert informasjon.

 • For å bli lege må du gå en profesjonsutdanning i medisin. Utdanningen går over 6 år og etter fullført utdannelse får du autorisasjon som lege. Du kan også spesialisere deg innen mer spesifikke områder i medisin, for eksempel innen barnekirurgi, allmennmedisin, geriatri eller onkologi.

Har du en drøm om å bli lege?

Da kan en medisinutdanning passe for deg. Profesjonsstudiet i medisin går over 6 år og ved fullført studium oppnår du autorisasjon som lege. I løpet av utdanningen lærer du om hva ulike sykdommer kommer av, samt hvordan du kan forebygge, diagnostisere og behandle dem.

For å kunne arbeide som lege må du ha gode kommunikasjonsevner og være interessert i å hjelpe mennesker. Yrket krever at du hele tiden holder deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling. Du må også ha evnen til å se mennesket bak symptomene og kunne holde roen i stressede situasjoner. Høres dette ut som deg? Da er du kanskje også interessert i mer informasjon om medisinutdanningen og hva som skal til for å bli lege. 

Om medisinutdanningen 

I løpet av medisinutdanningen vil du lære om hvordan kroppen er bygd opp, fra de minste cellene til de største organene og deres samspill. Du vil få kunnskap i hvordan det friske mennesket fungerer; normalanatomien, slik at du senere kan forstå hva som skjer når vi rammes sykdom eller skader. 

Legeyrket krever høy teoretisk kunnskap, men det er først og fremst et praktisk yrke. Som lege møter du på pasienter som befinner seg i alle livets ulike faser og med helt forskjellige sykdomsforløp. Praksis er derfor en stor del av medisinutdanningen og du vil allerede fra første semester og etterfølgende 3 år ha praksis i kortere perioder. Fra det fjerde året vil du ha lengre praksisopphold innenfor mer spesialiserte områder innen medisin, for eksempel psykiatri, allmennmedisin eller kirurgi. Målet med praksisperiodene er at den skal være så allsidig som mulig slik at du kan gå inn i legeyrket med bred kompetanse og erfaring. 

Utover praksis består utdanningen av forelesninger, laboratoreøvelser, ferdighetstrening, casegrupper og praktisk klinisk gruppeundervisning. 

I Norge kan du ta profesjonsutdanningen i medisin ved fire ulike universiteter. Disse er: 

 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Bergen
 • NTNU 
 • UIT Norges arktiske Universitet

Opptakskrav 

Opptakskravene for profesjonsstudiet i medisin i Norge er høye. Ved opptak på førstegangsvitnemål ligger poenggrensen på over 60 poeng, og for deg som søker opptak på ordinær kvote ligger poenggrensen på over 68 poeng. Poenggrensen varierer noe mellom de ulike studiestedene. I tillegg må du dokumentere Matematikk R1 eller S1 og S2 samt Fysikk 1 og Kjemi 1 og 2. 

Ettersom at opptakskravene er såpass høye ved universitetene i Norge, velger mange å ta utdanningen i utlandet. Som oftest må du ha realfag, for eksempel biologi, kjemi og fysikk, for å komme inn på studiet. Flere læresteder har krav om opptaksprøve, og noen inkluderer også intervju som del av opptaksprosessen. Noen land opererer også med kvoter for utenlandske studenter. Opptakskravene kan endres fra år til år, avhengig av antall søkere. Du bør derfor ta direkte kontakt med skolen du ønsker å studere ved for nøyaktig informasjon.

Medisin i utlandet

Det finnes gode muligheter for nordmenn å studere medisin i utlandet. De fleste norske som tar medisinutdanningen i utlandet, studerer i Polen, Ungarn eller Slovakia. Andre populære studiesteder blant nordmenn er Danmark, Tsjekkia og Latvia. En faktor som i stor grad påvirker hvor man velger å ta utdanningen er hvilket språk undervisningen gjennomføres på, samt hvilket nivå utdanningen holder. I sentral-Europa har de opprettet egne studieplasser for internasjonale studenter der utdanningen tilbys på engelsk. Her er det lavere opptakskrav enn i Norge, hvilket gjør utdanningen attraktiv for mange nordmenn. 

Det er også mulig å ta det første året av medisinutdanningen i Norge og de siste fem årene i Ungarn. Dette er en løsning som tilbys av Oslo Nye Høyskole i samarbeid med Pécs University Medical School.

Jobbe som lege 

Når du er ferdig utdannet innen medisin og har fått autorisasjon fra Helsedirektoratet kan du jobbe som lege. Som lege kan du jobbe på alle nivåer innen helsetjenesten. Det kan være på sykehus, legekontorer, klinikker, i humanitære organisasjoner, i Forsvaret og innen medisinsk forskning. 

Dine primære arbeidsområder som lege vil være å forebygge, diagnostisere og behandle sykdom og skader. Du er ansvarlig for at behandlingen du gir er lindrende for pasienten, effektiv og holder god kvalitet. Du vil også arbeide med undersøkelser og å kartlegge symptomer samt gi pasienter råd om helse, livsstil, medisiner og bivirkninger.

Spesialisering

Etter endt utdanning kan du videre spesialisere deg. Hvis du ønsker å spesialisere deg kan du søke en LIS-utdanning (leger i spesialisering). LIS-utdanningen er tredelt og består av LIS1, LIS2 og LIS3. Du søker på spesialiststillingene på samme måte som en vanlig jobb. Stillingene utlyses samlet to ganger i året hos Helsedirektoratet.