Slik blir du ortoped

Her får du vite mer om hva ortopeder gjør, hvordan du blir ortoped, hvor du kan jobbe og hvilken lønn du kan forvente deg.

Hva er ortopedi? 

Ortopedi er læren om bein, beinskader og beinsykdommer og hvordan man behandler disse hos mennesker. Det omfatter også skader og sykdommer i ledd og muskler.

Hva gjør en ortoped?

En ortoped, eller en ortopedisk kirurg, er en lege med spesialisering innenfor ortopedisk medisin. Jobben går ut på å utføre behandlinger, lege og forebygge skader i skjelett og muskler. Ortopediske sykdommer kan være betennelser, svulster, slitasje, mens ortopediske skader ofte er beinbrudd, leddbånd-, muskel- og seneskader. Ortopeder jobber som oftest på sykehus, i spesialisthelsetjenesten eller i privat praksis.

Vanlige arbeidsoppgaver for en ortoped kan være:

  • Behandle, lege og forebygge skader og sykdommer i muskler og skjelett.
  • Gjennomføre kirurgisk behandling av ulike skader hos pasienten.
  • Gjennomføre behandling og veiledning av pasienter med behov for hjelpemidler i hverdagen, eksempelvis proteser, for å gjøre pasientene mest mulig selvgående i hverdagen.

Fremtidsutsikter for ortopeder

Behovet for ortopeder øker stadig og er en trend som vil fortsette. Vi lever lenger, som skaper et behov for flere ansatte innen spesielt helsesektoren, inkludert flere eldre med behov for ortopedisk behandling. Det gjør karrieremulighetene gode. 

Hvordan blir jeg ortoped?

Hvis du ønsker å bli ortoped må du være forberedt på en lang utdanning. Først må du fullføre en profesjonsutdanning i medisin, som gir deg autorisasjon som lege. Deretter må du ta en videreutdanning i ortopedi. Slik går utdanningsløpet: 

Medisinsk profesjonsutdanning i Norge

Utdanningen i medisin i Norge er en 6-årig profesjonsutdanning på fulltid som tilbys ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, NTNU i Trondheim og Norges arktiske universitet i Tromsø. Som medisinstudent vil du lære om hvordan kroppen normalt fungerer og hva som skjer ved sykdom. Under utdanningen vil du utvikle både teoretiske og praktiske ferdigheter innen medisinfaget.

Hovedsakelig vil du lære om:

  • Kroppens sammensetning og funksjoner i detalj.
  • Hvordan helsetjenestene er bygget opp og hvordan loven regulerer legens arbeid og pasientenes rettigheter.
  • Hvordan forskning gir oss ny kunnskap om sykdomsprosesser, nye behandlinger og hvordan vi kan forebygge sykdom.

Studere medisin i utlandet

Ettersom opptakskravene er såpass høye ved universitetene i Norge, velger mange å ta utdanningen i utlandet. En medisinutdannelse i utlandet vi også gi deg sjansen til å få oppleve en ny kultur og et nytt land, være en del av et mindre og sammensveiset miljø og erfare et nytt helsesystem. Mange velger blant annet å studere i Polen, Ungarn, Slovakia eller i Danmark. Hvis du studerer medisin i utlandet og ønsker å få autorisasjon som lege i Norge, må du holde seg oppdatert på regelverket hos Helsedirektoratet. Kravene for godkjenning av autorisasjon for utenlandsstudier kan endres i løpet av din studietid. Imidlertid er dette sjeldent et problem, ettersom det finnes EU-direktiver som likestiller medisinutdanninger i alle EU/EØS-land.

Ortopedi som spesialisering

Når du har fått autorisasjon som lege er du kvalifisert til begynnerstillinger i legeyrket, såkalte LIS-stillinger (lege i spesialisering). Dette er et spesialiseringsløp som varer i minst seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle, uavhengig av hvilken spesialisering du velger, og består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune. De neste fem årene er innenfor spesialiseringen du selv har valgt, i dette tilfellet ortopedi. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege, noe som innebærer at du får betalt for jobben du gjør under denne perioden. 

Personlige egenskaper

Som ortoped er det viktig at du har evnen til å kommunisere med pasienten slik at du får de opplysningene fra vedkommende som du trenger for å gjøre en best mulig jobb. Du må lytte til dine pasienter og kunne sette deg inn i deres situasjon. En ortopedisk kirurg må kunne handle raskt i krisesituasjoner og alltid ha et helhetsblikk. Du må ha gode praktiske ferdigheter og kommunikasjonsevner. I tillegg må du ha evne til å håndtere forskjellige situasjoner, hvor pasienter med like diagnoser også må behandles forskjellig.

Hva tjener en ortoped?

Nysgjerrig på månedslønnen til en ortoped? Les om gjennomsnittslønnen blant menn og kvinner og i offentlig og privat sektor, samt den historiske lønnsutviklingen for yrket. 

Les om lønnen her

Kilder: utdanning.no, nhi.no, legeforeningen.no, ntnu.no, studenttorgret.no

Picture of Synne Krogstad

Synne Krogstad

Digital Content Editor (Vis mer)
Synne jobber som Digital Content Editor på studentum.no og hjelper studieinteresserte med å finne sin utdanning i og utenfor Norge. Synne er født og oppvokst i Norge, men bor og jobber nå i Stockholm. Hun har en bachelorgrad i journalistikk fra OsloMet og en mastergrad i motevitenskap fra Stockholm Universitet. Hun skriver content om flere temaer innen høyere utdanning, men har ekspertise innen journalistikk og mote. (Vis mindre)

About

Synne jobber som Digital Content Editor på studentum.no og hjelper studieinteresserte med å finne sin utdanning i og utenfor Norge. Synne er født og oppvokst i Norge, men bor og jobber nå i Stockholm. Hun har en bachelorgrad i journalistikk fra OsloMet og en mastergrad i motevitenskap fra Stockholm Universitet. Hun skriver content om flere temaer innen høyere utdanning, men har ekspertise innen journalistikk og mote.

Annonser