Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Slik blir du ergoterapeut

Vurderer du å bli ergoterapeut? Her får du informasjon om arbeidsoppgaver, utdanningsløp, personlige egenskaper og hvilken lønn du kan forvente deg!

Ønsker du en givende karriere der du kan være med på å forandre menneskers liv? Iblant oppstår det et gap mellom hverdagens krav og personlig helse. Som ergoterapeut kan du bidra med løsninger til å minske gapet og gi mennesker mulighet til å leve et aktivt liv.  

Hva gjør en ergoterapeut? 

Kort fortalt hjelper ergoterapeuter personer å gjenopprette eller forbedre fysiske helse gjennom aktiviteter, behandling og opptrening. Arbeidet retter seg ofte mot mennesker med sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse. De jobber dedikert for å fremme deltakelse og aktivitet i menneskers hverdag, preget av lek, læring og arbeid. Ved å grundig kartlegge utfordringer og muligheter for hverdagsaktiviteter, skaper ergoterapeuter individuelle løsninger for å imøtekomme pasienters behov. Målet er å hjelpe personer mestre aktiviteter i ulike miljøer.  

Arbeidet omfatter tre hovedområder: 

  • Målrettet trening for å mestre hverdagslige aktiviteter. 
  • Tilrettelegging av aktiviteter for å støtte individets behov og mål. 
  • Tilpasning av omgivelser gjennom universell utforming, boligtilpasning og integrasjon av velferdsteknologi. 

Ergoterapeuter streber etter å skape meningsfulle endringer ved å gi personlig tilpasset støtte for å forbedre livskvaliteten til de de arbeider med.  

Hvor jobber ergoterapeuter?  

Som ergoterapeut kan du jobbe rehabiliterende i frisklivssentraler, bedriftshelsetjeneste og med folkehelsearbeid. Ergoterapeuter tilbyr helsetjenester ved behandlingsmiljøer som sykehus og opptreningsinstitusjoner. I tillegg arbeider ergoterapeuter i rehabiliteringskontekster som spesialinstitusjoner eller kommunehelsetjenesten, inkludert NAV, hverdagsrehabilitering og hjelpemiddelformidling. Ergoterapeutenrs kompetanse strekker seg også til andre bransjer utenfor helsevesenet.  

Utdanning for å bli ergoterapeut  

For å bli ergoterapeut må du ta en bachelorgrad i ergoterapi, som tilbys ved flere ulike studiesteder landet over.  

Bachelor i ergoterapi består av fag som anatomi, sykdomslære, fysiologi, psykologi, funksjonshemming, etikk, vitenskapsteori og aktivitetsteori. Du lærer faget gjennom både teoretisk og praktisk undervisning. Denne kombinasjonen gjør at du ved endt studium er rustet for rollen som ergoterapeut.  

Ved fullført bachelorgrad er det mulig å ta en mastergrad i faget, i tillegg til en rekke tverrfaglige videreutdanninger. 

Personlige egenskaper 

Ergoterapeuter samarbeider tett med mennesker, både selvstendig og i team. Dette innebærer at kommunikasjon- og samarbeidsferdigheter er avgjørende egenskaper for å lykkes i yrket. Du vil også dra nytte av å være tålmodig da rehabiliteringsprosesser kan ta tid. Det er viktig at du skaper tillit hos dine pasienter. Å være kreativ er en god egenskap da du ofte må tenke utenfor boksen for å møte individuelle behov.  

Hva tjener en ergoterapeut?  

Vil du vite lønnen til en ergoterapeut? På vår jobb og lønn-seksjon finner du informasjon om gjennomsnittslønnen til ergoterapeuter, eventuelle lønnsforskjeller mellom kjønnene og den historiske lønnsutviklingen til yrket.   

Se lønnen her

Kilder: utdanning.no, vid.no, ntnu.no, uit.no


Annonser