11 okt 2022

Slik blir du HR-ansvarlig

Hva innebærer HR?

HR står for «Human Resource», eller menneskelige ressurser. HR-arbeid består av å tilrettelegge for at de ansattes arbeidskraft, kompetanse og innsats anvendes i tråd med virksomhetens mål og verdier. Mange bruker personalledelse som et annet ord for, eller som tilhørende begrep til HR.

Hva jobber man med i HR?

Man jobber både strategisk og operativt med HR. Operativ HR består av dagligdagse tiltak som møter de ansattes behov, mens strategisk HR handler om å forsøke å forutse og fylle fremtidige behov som når organisasjonens mål og vekst.

HR-ansvarlige i mindre selskaper jobber ofte mer altomfattende med HR, mens man i større selskaper jobber mer spesialisert innen feltet. Du kan for eksempel jobbe med lønn, arbeidsrett og -miljø, rekruttering eller organisasjonsstrategi. Nøyaktig hvilke arbeidsoppgaver du har, kan variere mellom ulike virksomheter og rollen du har.

Du kan for eksempel jobbe som:

 • HR-konsulent
 • HR-rådgiver
 • Personalleder eller personalsjef
 • HR-sjef

Vil du vite mer om HR?

Motta tips om HR-utdanninger og få månedlig inspirasjon. 

This field is used for controlling automatic form submits. Please leave it blank:
Fyll inn din e-post her

Hva tjener man i en HR-jobb?

Det finnes veldig mange ulike roller innen HR-feltet. Har du en «entry level» jobb vil du ha en lavere lønn, sammenliknet med en HR-sjef eller personalsjef. Lønnen kan også variere fra selskap til selskap.

Snittlønn i ulike HR-stillinger:

 • Organisasjonsrådgivere: 67 690 kr
 • Personalsjef: 85 750 kr
 • Strategi- og planleggingssjef: 71 910 kr
 • Administrative ledere: 74 100 kr
 • Personal- og karriererådgivere: 59 390 kr
 • Personalkontormedarbeider: 50 640 kr

 
Hvordan får jeg en karriere innen HR?

HR er et tverrfaglig felt. Det inkluderer blant annet fagområder som økonomi, rettsvitenskap, psykologi, pedagogikk og sosiologi. Fordi HR består av så mange tverrfaglige komponenter, er det flere veier til en karriere innen HR. Du kan for eksempel ta en bachelor i økonomi eller pedagogikk, med valgfag som retter seg mot HR. Det vanligste blant de som ønsker en karriere innen HR er å ta utdanning spesifikt innen HR, for eksempel HR og personalledelse.

Hva lærer jeg i HR-utdanningen?

I løpet av HR-utdanningen vil du lære om faktorer som påvirker arbeidskraft, kompetanse og innsats fra arbeidstakere, samt hvordan en virksomhet blir attraktiv for arbeidssøkende. I løpet av utdanningen vil du derfor ikke bare lære om personalansvar og organisatorisk strategi, men også merkevarebygging av selve virksomheten.

Du vil lære om sentrale emner som:

 • Arbeidsmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • Kommunikasjon
 • HRM - Human Resource Management, ledelse

Hvor kan jeg ta utdanningen?

Utdanninger innen HR tilbys ved flere universiteter og høgskoler i Norge, på alle nivåer. De fleste arbeidsgivere ønsker å se at du minst har en bachelorgrad i en HR-relatert utdanning når du søker til en HR-stilling. Det er en fordel om du har bygget videre på med en mastergrad. En mastergrad gir deg muligheten til å vise hvilket område du har ekstra ekspertise innen, som kan bidra til å øke sannsynligheten for at du får jobb innen ditt spesialistfelt. Utdanningene tilbys med undervisning i klasserom, som nettstudier eller nettbasert med samlinger.

Studere HR i utlandet

Dersom du tar en bachelor eller studerer på høyere nivå tilbyr de fleste høyskolene og universitetene utveksling som en del av studiet. Hvilke land du kan utveksle til, avhenger av skolens samarbeidsavtaler. Vanlige land å utveksle til er USA, Australia, Singapore, Hong Kong, Tyskland eller England.

Fordi HR-feltet er såpass sammensatt, vil du ha mange muligheter til å ta hele utdanningen i utlandet. Velg en konkret HR-utdanning eller en utdanning innen et område ønsker å bli spesialist i. Tar du en økonomiutdanning med valgfag innen HR, kan du for eksempel jobbe med effektivisering av økonomisk vekst i en virksomhet. Dersom du tar bachelorgraden din i utlandet, men vil bygge på med en master i Norge, må du være oppmerksom på at du har de fagene som kreves for å søke.

 

Se HR-utdanninger her

 

 
Kilder: ssb.no, snl.no

Sist oppdatert: 11 okt 2022
Guro Rønning
Digital Content Specialist

Du kan kanskje også være interessert i:

Sist oppdatert: 03.04.2023

Slik blir du barnehagelærer

Barnehagelærere spiller en essensiell rolle i barns læring og utvikling. Men hva innebærer det å jobbe som barnehagelærer? Hvilken utdanning trenger du? Og hvordan ser jobbutsiktene ut? 

Les mer
Sist oppdatert: 10.05.2023

Slik blir du matros

Ønsker du en praktisk og spennende jobb på havet? Da kan matros være yrket for deg! Her får du informasjonen du trenger om blant annet typiske arbeidsoppgaver for en matros, hva slags utdanning du trenger for å praktisere yrket og hva du kan forvente å tjene som matros. 

Les mer
Sist oppdatert: 09.06.2023

Slik blir du snekker

Ønsker du en kreativ og praktisk jobb? Da er snekkeryrket noe for deg! Les videre for å få vite om blant annet hva snekkeryrket innebærer, hvordan du blir snekker, samt fremtidsutsiktene og lønnen for yrket.

Les mer