Vis studentum.no som: Mobil

HR-konsulent

Norges Fagakademi
Sammendrag
Fagskole
Oslo
1,5 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

HR-konsulent

HR-konsulent | Norges Fagakademi

Liker du å jobbe med mennesker? Kunne du tenke deg å jobbe i et yrke som driver organisatorisk vekst gjennom riktig bruk av menneskelige ressurser? Få kunnskapen du trenger og studer HR-konsulent ved Norges Fagakademi! 

En organisasjons verdi og produksjonskraft ligger blant annet i hvordan organisasjonens intellektuelle kapital utnyttes gjennom riktig bruk av de menneskelige ressursene.

HR-konsulentens hovedoppgave er å administrere aktiviteter som skal sikre at organisasjonen skal nå sine overordnede mål. Det omhandler blant annet HR-ledelse, HR-strategier og planlegging, anskaffelse, utvikling og disponering av den menneskelige kapitalen. I tillegg skal HR-konsulenten ha god kompetanse på arbeidslivsjuss og arbeidslivspsykologi, organisasjons- og kompetanseutvikling, personalforvaltning og lønn. Det innebærer god kompetanse på skatt, pensjon, sykepenger etc., i tillegg til å kunne behandle lønnstransaksjoner og kunne gjennomføre lønnskjøringer.

Utdanningens emner, sammenhengen mellom emnene og progresjon, vil på en strukturert måte gradvis utvikle den kompetansen som en HR-konsulent skal ha.

Studiets oppbygning

Første semester

Hovedemnene første semester består av lønnsteori og praktisk lønnsarbeid, hvor du vil få en introduksjon til regnskap fokusert på lønnsrelaterte føringer. Skatt er et eget fagområde og omhandler håndtering av skattepliktige inntekter, fradragsberettigede kostnader samt håndtering av innleide næringsdrivende versus lønnsmottakere.

Andre semester

I det andre semesteret vil hovedemnene bestå av personaladministrasjon, understøttet av arbeidslivjuss og arbeidslivets aktører og prosesser. I tillegg vil du lære om områder som HR-strategier og organisering, organisasjonskultur og lønnspolitikk. 

Tredje semester

I det tredje og siste semesteret vil du få en overordnet organisatorisk kompetanse, med blant annet strategisk HRM, organisering og relevante arbeidspsykologiske teorier. Dermed skal du ved studiets slutt kunne utøve strategisk og operativt HR- og lønnsarbeid innenfor reglene for arbeidsrett, offentlighet og personvern, bidra i rekrutteringsprosesser og i disponering av menneskelige ressurser i en organisasjon i tråd med etiske krav og retningslinjer for arbeidslivet.

Emner i studieløpet:

 • Arbeidslivets aktører og prosesser 
 • Belønnings- og motivasjonspsykologi
 • HR og juss
 • Kompetanseutvikling
 • Organisasjon og organisering
 • Personaladministrasjon
 • Praktisk lønnsarbeid
 • Regnskap
 • Skatt
 • Strategisk HRM

Praktisk undervisning

Gjennom studiet jobber du med praktiske oppgaver ved bruk av aktuelle programvarer. I studietiden har du tilgang til alle programmer som benyttes i opplæringen uavhengig av om du sitter hjemme eller på skolen. Vi benytter varierte undervisningsformer som klasseromsundervisning, praktiske oppgaver/case og prosjekter for å gjøre opplæringen mest mulig relevant og variert.

For kontakt eller mer informasjon om HR-konsulent, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Kompetanse innenfor HR- og lønnsområdet er etterspurt på arbeidsmarkedet, og jobbmulighetene etter fullført utdanning er gode. Har du yrkeserfaring er dette en stor fordel for deg, nettopp fordi din bransjekunnskap kombinert med kompetanse innenfor HR-området er verdifull for virksomheten.

Som følge av at vi har utdannet administrativt personell gjennom mange år, er det mange som kjenner til oss og kompetansen våre studenter innehar etter fullført utdanning. Mange relevante virksomheter tar derfor kontakt med oss når de har behov for nye medarbeidere.

Opptakskrav/Søknad

Opptakskrav - både for deg med og uten fullført og bestått videregående utdanning

Hvis du er en av de som mangler fullført og bestått videregående utdanning, ikke fortvil. Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av papirer fra event. skole, jobb etc. Vi tar kontakt med deg for å vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss.   

Du kan søke direkte opptak på studie basert på fullført og bestått videregående utdanning, eller du kan bli vurdert ut i fra realkompetanse for fagskoler.  Merk at kravet for å bli vurdert etter realkompetanse er at du minimum fyller 23 år i opptaksåret. Her vurderes det du har opparbeidet deg av event. utdanning og erfaring. Ta kontakt med oss så vi kan hjelpe deg med å vurdere dine muligheter.  

Alle kan søke, og har krav på å få sine muligheter vurdert.

Direkte kvalifisert for opptak

Kandidater som har fullført og bestått videregående utdanning, både generell studiekompetanse eller annen videregående utdanning er direkte kvalifisert for opptak.

Opptak med vurdering av realkompetanse

Har du ikke en fullført og bestått videregående utdanning, kan du dersom du minimum fyller 23 år i opptaksåret vurderes etter realkompetanse. Med realkompetanse menes den kunnskapen du har fått gjennom lønnet og ulønnet arbeide, organisasjonsarbeid, utdanning eller på andre måter. 

Søknaden vil da bli vurdert av skolens opptaksråd i hvert enkelt tilfelle.

Alle har krav på å få vurdert sin søknad etter realkompetanse dersom du minimum fyller 23 år i opptaksåret.

Utdanning som kan telle for opptak etter realkompetanse:

 • Annen utdanning fra videregående skole, både norsk og utenlandsk. Merk at dersom du mangler fag fra videregående skole kan du fortsatt søke med realkompetanse
 • Norsk eller utenlandsk høyere utdanning

Noen eksempler på realkompetanse som kan gjøres tellende for opptak til Regnskap og økonomi studiene:

Relevant realkompetanse – arbeidserfaring:

 • Kasserer og økonomimedarbeider i idrettslag eller forening
 • Ansvar for kasseoppgjør o.l.
 • Har hjulpet til med kontering/bilagsføring og fakturering på arbeidsplassen
 • Hatt ansvar for eget firma

Relevant realkompetanse – utdanning/kurs:

 • Påbegynt, men ikke fullført videregående opplæring kan også vurderes.
 • Kurs innenfor relaterte økonomifag eller programvare

Relevant realkompetanse – annet:

 • Generell administrativ erfaring

Kostnader

Pris: kr. 49.900,- per semester (halvår) inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr.1800,- og lærebøker kommer i tillegg.

Studiested

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen HR-konsulent.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Norges Fagakademi

Fredrikstad FagAkademi

Norges Fagakademi

– fornøyde studenter som kommer raskt i relevant jobb

Norges Fagakademi er en anerkjent skole som i mer enn 25 år har utdannet fagfolk til privat og offentlig sektor. Vi leverer yrkesrelevante utdanninger og kurs, tilpasset markedets behov for kompetanse. Våre utdanninger er innenfor fagområdene Regnskap, Lønn, HR, Reiseliv og IT/Nettverk/Skyadministrasjon.

Vårt mål er å være best på personlig veiledning og oppfølging, og vi er opptatt av at du som student opplever trivsel og læring og et tilfredsstillende arbeids- og læringsmiljø gjennom studietiden. Norges Fagakademi har velfungerende studieadministrative tjenester og studentveiledning for våre søkere og studenter. 

Vår visjon er "Et sted hvor trygghet og kunnskap gir grobunn for nye drømmer!" 

Hos oss forsvinner du ikke i et stort auditorium, men er en del av et trygt og godt klassemiljø. Du får tett oppfølging av lærerkrefter og administrasjon, og du blir kjent med lærere og medstudenter fra de andre klassene ved skolen. Skolen har avdelinger i Oslo, Fredrikstad, Stavanger og Trondheim.

Utdanninger støttet av lånekassen

Utdanningene er godkjent for stipend og lån i Lånekassen. Etter fullført og bestått fagskoleutdanning vil du få utstedt vitnemål med studiepoeng. Disse utdanningene er kategorisert som Høyere yrkesfaglig utdanning, og er akkreditert av NOKUT som kvalitetssikrer all høyere utdanning i Norge.

Hvorfor ta en fagskoleutdanning?

En fagskoleutdanning en praktisk rettet utdanning som er tilpasset arbeidslivets krav til kompetanse. Undervisningen ved en fagskole er praktisk rettet, og man fokuserer på utførelse av arbeidsoppgaver slik disse vil utføres i en bedrift. Fagskoleutdanninger er direkte jobbkvalifiserende, og man skal etter fullført utdanning kunne utføre arbeidsoppgavene uten behov for ytterligere kvalifisering/opplæring. Dette innebærer at man etter fullført utdanning innehar kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til bruk direkte ut i jobb. 

Vår erfaring er at våre studenter kommer raskt i relevant jobb etter endt utdanning. En fagskole er en Høyere yrkesfaglig utdanning, og du får fagskolevitnemål med studiepoeng når du har fullført og bestått.

Vis alle utdanninger fra Norges Fagakademi

Kontaktinformasjon til Norges Fagakademi

Norges Fagakademi

Christian Krohgsgate 2
0186 Oslo

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra HR-konsulent:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

– Fantastisk skole som alle burd...

Susann Sandbekkbråten startet på Fredrikstad FagAkademi for å få jobb på et regnskapskontor. Hun er svært fornøyd med sin studietid, og mener dette er en skole alle burde få oppleve!

Les mer
Derfor velger studentene Fredrik...

Studentene ved Fredrikstad FagAkademi er etterspurte i næringslivet, og flere får jobb før studiet er ferdig. Les om erfaringene til noen av skolens tidligere studenter her!

Les mer