Viser 1-20 av 40 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-20 av 40 treff
1
2

Medisin i utlandet

Vil du studere medisin, men kommer ikke inn på studieretningen ved norske universiteter? Da kan medisinstudier i utlandet være noe for deg. Norge er i dag avhengig av at nordmenn velger å ta medisinutdanning i utlandet for å dekke behovet for kvalifiserte leger i tjeneste. 

Profesjonsstudiet i medisin går over 6 år. I løpet av utdanningen lærer du om hva sykdommer kommer av, samt hvordan du kan forebygge, diagnostisere og behandle sykdom. Å studere medisin i utlandet vil gi deg mer enn bare en utdanning. Du vil bli kjent med nye mennesker fra andre deler av verden, oppleve en ny kultur, bli en del av et sammensveiset miljø, samt få erfaring fra et annet helsesystem. 

Om utdanningen 

Medisinutdanningen inkluderer blant annet fag som anatomi, biokjemi, ernæring, fysiologi, genetikk, klinisk biokjemi og paologi. Ettersom at studieløpet er krevende og går over 6 år, bør du være svært motivert for å kunne fullføre utdanningen. Som medisinstudent vil du daglig behandle etiske problemstillinger og møter ulike situasjoner der du blir satt på prøve. I likhet med medisinutdanningen i Norge har flere studiesteder i utlandet også praksis inkludert i studieløpet. Eksempler på land hvor praksis er en del av utdanningen er Polen, Tsjekkia, Slovakia og Ungarn. 

For å kunne jobbe som lege i Norge må du ha autorisasjon. Autorisasjon gis av Helsedirektoratet, og det er de til enhver tid gjeldene regler som er grunnlaget for autorisasjonen. Du som skal studere medisin i utlandet er selv ansvarlig for at utdanningen oppfyller kravene for autorisasjon. En medisinutdanning innen EU/EØS beregnes etter EUs sektordirektiv for leger som sidestilt med norsk medisinutdanning. Hovedregelen er at du må oppnå autorisasjon i landet du studerer i, for å siden kunne søke om autorisasjon i Norge. 

Hvor kan jeg studere medisin?

De fleste norske som tar medisinutdanningen i utlandet, studerer i Polen, Ungarn eller Slovakia. Andre populære studiesteder blant nordmenn er Danmark, Tsjekkia og Latvia. En faktor som i stor grad påvirker hvor man velger å ta utdanningen er hvilket språk den gjennomføres på, samt hvilket nivå utdanningen holder. I sentral-Europa har de opprettet egne studieplasser for internasjonale studenter der utdanningen tilbys på engelsk. Her er det lavere opptakskrav enn i Norge, hvilket gjør utdanningen attraktiv for mange nordmenn. 

Opptakskrav for medisinutdanningen

Opptakskravene til medisinstudier varierer mellom ulike land og læresteder, både i og utenfor EU/EØS. Som oftest må du ha realfag, for eksempel biologi, kjemi og fysikk, for å komme inn på studiet. Flere læresteder har krav om opptaksprøve, og noen har også et intervju som del av opptaksprosessen. Noen land opererer med kvoter for utenlandske studenter. Opptakskravene kan endres fra år til år, avhengig av antall søkere. Du bør derfor ta direkte kontakt med skolen du ønsker å studere ved for nøyaktig og oppdatert informasjon.

Jobbmuligheter 

En utdanning i medisin vil gi deg grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør at du kan jobbe som lege, både i og utenfor sykehus. Som autorisert lege kan du også jobbe innen forskning, med undervisning eller administrasjon. 

Etter endt utdanning kan du videre spesialisere deg. Hvis du ønsker å spesialisere deg kan du søke en LIS-utdanning (leger i spesialisering). LIS-utdanningen er tredelt og består av LIS1, LIS2 og LIS3. Du søker på spesialiststillingene på samme måte som en vanlig jobb. Stillingene utlyses samlet to ganger i året hos Helsedirektoratet. 

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!