Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Filtrer etter
Fysioterapeut
Utdanningstype
Sted
Utdanningsform
Vis alle filter
Viser 1-20 av 21 treff
1
2
Annonser

Flere kategorier innen Fysioterapeut

Artikler innen Fysioterapeut

Populære studiesteder

Hva gjør en fyisoterapeut?

Som fysioterapeut arbeider du med å behandle og forebygge skader eller sykdommer som gir nedsatt rørlighet i muskler og skjelett. Din primære arbeidsoppgave er å gi behandling som fremmer god helse. Du vil møte pasienter i alle aldre, alt fra spedbarn til eldre mennesker. Etter en grundig undersøkelse av kroppen og pasientens problem, vil det være din oppgave å legge frem en behandlingsplan. Målet med behandlingen er at pasienten skal kunne gjenvinne, utvikle eller holde funksjonsevnen ved like, i tillegg til å selv kunne bidra til å forbedre egen helse. 

Som fysioterapeut arbeider du nært andre mennesker, hvor kroppskontakt forekommer ved hvert pasientbesøk. Du vil også arbeide mye med å undervise pasienten i ulike øvelser som skal praktiseres på egen hånd. Det er derfor essensielt at du liker å jobbe med mennesker og har gode kommunikasjonsevner. Du vil arbeide selvstendig med forebygging, behandling og rådgivning til pasienten, men vil også samarbeide med annet helsepersonell. For å lykkes er det viktig at du har evnen til å skape tillit hos pasienten og at vedkommende føler seg trygg med behandlingen. 

Om Fysioterapiutdanningen 

Hvis du ønsker å ta utdanningen i Norge søker du opptak til en bachelor i fysioterapi. Du trenger generell studiekompetanse for å søke, men det er ingen tilleggskrav utover dette.

Bachelor i fysioterapi tilbys ved fire høyskoler og universiteter i Norge. Utdanningen går over tre år, hvor en fullført bachelorgrad gir mulighet til videre utdanning på masternivå.  

Utdanningsinstitusjonene som tilbyr bachelorgraden i Norge er: 

  • UIT Norges Arktiske Universitet
  • Høgskulen på Vestlandet
  • Oslo Nye Høyskole
  • OsloMet

I løpet av studiet lærer du blant annet om gode måter å motivere, informere og veilede pasienter. Du får også god kompetanse i å undersøke, behandle og forebygge helseplager i bein, muskler, sener og ledd. Undervisningen består av både teori og praksis for at du ved endt utdanning skal kunne se kropp og bevegelse i et helhetsperspektiv. Du får ferdighetstrening ved å utføre undersøkelser på dine medstudenter. 

Sentrale teoretiske temaer i utdanningen er: 

  • Kroppen og hjernens oppbygging og funksjon
  • Kunnskap om sykdom
  • Hvordan vi lærer og kontrollerer bevegelse
  • Bevegelsesanalyse
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Betydningen av fysisk aktivitet

Ved gjennomført og bestått utdanning, samt ett års lønnet og godkjent turnustjeneste, har du rett til å søke om autorisasjon som fysioterapeut. 

Studere Fysioterapi i utlandet

Det er mulig å søke opptak til studier innen fysioterapi ved andre skoler i utlandet. De fleste norske studenter velger å studere i Danmark eller Nederland, da det finnes mange plasser for opptak, samt at undervisningen foregår på engelsk eller dansk. Helsedirektoratet anbefaler å studere helsefag innen EU/EØS, men det er også mulig å ta utdanningen i land som for eksempel Australia eller USA. 

Et annet alternativ er å ta deler av studiet som utveksling i utlandet. En forutsetning for at det skal være mulig å ta utvekslingsstudier, er at samarbeidsinstitusjonen tilbyr undervisning innenfor de samme fagområdene du skulle hatt i det aktuelle semesteret. 

Jobbmuligheter og videre studier

Som fyisoterapeut kan du jobbe på sykehus, institusjoner, rehabiliteringssenter, i den kommunale helsetjenesten, hos fylkeslegen, i helsetilsynet og bedriftshelsetjenesten. Du kan også jobbe på private fysikalske institutter. Fysioterapeuter behandler enkeltpersoner, men kan også jobbe med helsefremmende og forebyggende arbeid på samfunnsnivå.

Hvis du ønsker å utdanne deg videre etter fullført bachelorgrad og turnusarbeid er det mulig å ta mastergrad med ulike spesialiseringsområder. Dette kan for eksempel være master i klinisk fysioterapi eller master i helsevitenskap med spesialisering innen fysioterapi for barn og unge, fysioterapi for eldre eller psykomotorisk fysioterapi.