Slik blir du fysioterapeut

Les videre og få innsikt i hva en fysioterapeut gjør, hvordan du blir fysioterapeut, personlige ferdigheter i yrket og hvilken lønn du kan forvente deg. 

Fysioterapeuter er spesialisert på menneskets evne til bevegelse og arbeider med å forebygge og behandle skader eller sykdommer. De bidrar til at mennesker skal kunne være i arbeid, delta i samfunnet og ha best mulig funksjonsevne ut ifra sine evner. 

Hva gjør en fysioterapeut? 

En fysioterapeut arbeider med å behandle, rehabiliterere og forebygge skader og funksjonshemninger som påvirker kroppens bevegelsesevne. Idrettsskader, nevrologiske sykdommer og smertelindring er eksempler på områder som fysioterapeuter arbeider innen.  

Målet med fysioterapi er å styrke pasienten til å utvikle, gjenvinne eller vedlikeholde sin funksjonsevne, samt å aktivt ta del i forbedring av egen helse. Dette krever et trygt og tillitsfullt forhold mellom terapeut og pasient.  

Fysioterapeuter har pasienter i alle aldre, hvilket gjør at kontakt med pårørende og andre omsorgspersoner er inkludert i arbeidet.  

Se utdanninger i fysioterapi her

Hvilke arbeidsoppgaver har en fysioterapeut?  

Fysioterapeuter har følgende arbeidsoppgaver: 

  • Undersøke og vurdere pasientenes bevegelsesevne og funksjon 
  • Utvikle behandlingsplaner og treningsprogrammer 
  • Gjennomføre behandlinger som massasje, stretching og styrketrening 
  • Gi råd og øvelser til pasienter for å forhindre skader eller forverring av tilstand 
  • Dokumentere pasientens fremgang og evaluere behandlingsresultater 
  • Motivere pasienten til egen innsats 
  • Samarbeid med pasienten, pårørende og annet helsepersonell 

Fysioterapeuter behandler mennesker i alle aldre i ulike livssituasjoner. De kan møte på mennesker som har medfødte funksjonsnedsettelser, problemer som har kommet etter skader eller ulykker, eller behandling etter alvorlig sykdom. De jobber og så proaktivt for å fremme helse og forebygge problemer, både hos enkeltpersoner og i samfunnet generelt, ofte i tett samarbeid med annet helsepersonell. Fysioterapeut er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra helsedirektoratet.  

Hvordan blir du fysioterapeut?  

For å bli fysioterapeut kreves en bachelorgrad i fysioterapi. Utdanningen tilbys ved en rekke ulike skoler. For å kvalifisere til opptak kreves generell studiekompetanse, samt en politiattest uten relevante merknader. Du kan søke de fleste utdanningene via Samordna opptak, men ved enkelte studiesteder er opptaket lokalt.  

Hva lærer du?  

Utdanningen i fysioterapi kombinerer teoretiske studier om kropp, helse og sykdom med praktiske ferdigheter i undersøkelse, behandling og samhandling. Studiet gir deg kunnskap om sammenhengen mellom kropp, helse og livskvalitet, og hvordan du kan undersøke, behandle og forebygge helseplager i bein, ledd, muskler og sener. 

Undervisning og praksis 

Gjennom varierte arbeidsformer som gruppearbeid, prosjektarbeid og klinisk praksis, vil du utvikle deg både faglig og personlig. Du vil lære å informere, veilede og motivere pasienter med mål om å fremme mestring og livskvalitet hos dem. Målet er at du skal kunne bidra til å forbedre livskvaliteten til enkeltpersoner så vel som grupper i samfunnet, ved å foreslå aktivitet og helseaktiviteter i deres hverdag. 

Etter fullført utdanning og ett års lønnet turnustjeneste, vil du få autorisasjon som fysioterapeut.  

Personlige ferdigheter:  

Som fysioterapeut har du behandlingsansvar. Det er derfor viktig at du er nøyaktig for å unngå feilvurdering. Du bør også ha en god evne til å arbeide selvstendig da du på egen hånd skal finne en riktig behandling basert på helhetsinformasjonen du har fått om pasienten. Du må kunne føre en god og tydelig kommunikasjon slik at pasienten føler seg informert om behandlingsprosessen. Du vil ofte samarbeide med andre omsorgspersoner, for eksempel ergoterapeuter, sykepleiere og leger, og det er derfor viktig at du har gode samarbeidsevner.  

Hvor jobber fysioterapeuter? 

Mange fysioterapeuter jobber i kommunehelsetjenesten; enten på klinikker, helsestasjon, barnehage, i hjemmetjenesten eller på sykehjem. Fysioterapeuter jobber også på sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, bedriftshelsetjenesten eller i privat praksis. Noen fysioterapeuter velger å ta sin karriere videre innen forskning.  

Hva tjener en fysioterapeut? 

Vil du vite hva en fysioterapeut tjener? På vår jobb og lønn-seksjon finner du informasjon om gjennomsnittslønnen til fysioterapeuter, eventuelle lønnsforskjeller mellom kjønnene og den historiske lønnsutviklingen til yrket.  

Se lønnen her

Kilder: ssb.no, utdanning.no, ntnu.no, fysio.no 

Picture of Karoline Sten

Karoline Sten

Site Manager (Vis mer)
Karoline jobber som Site Manager på studentum.no og hjelper studieinteresserte med å finne utdanning i og utenfor Norge. Karoline er født og oppvokst i Norge, men bor og jobber nå i Stockholm. Hun har en bachelorgrad i turismevitenskap med medieteknikk som sideemne fra Södertörns Högskola i Stockholm. Hun har også en årsenhet i Reiselivsledelse fra UIS. (Vis mindre)

About

Karoline jobber som Site Manager på studentum.no og hjelper studieinteresserte med å finne utdanning i og utenfor Norge. Karoline er født og oppvokst i Norge, men bor og jobber nå i Stockholm. Hun har en bachelorgrad i turismevitenskap med medieteknikk som sideemne fra Södertörns Högskola i Stockholm. Hun har også en årsenhet i Reiselivsledelse fra UIS.

Annonser