Bachelor

Bachelor i fysioterapi

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Bachelor i fysioterapi

Bachelor i fysioterapi er studiet for deg som er interessert i kropp, bevegelse og funksjon, og som setter mennesket i sentrum. Gjennom studiet lærer du å jobbe undersøkende,forebyggende og behandlende. På denne måten kan du bidra til at mennesker skal kunne være i arbeid, delta i samfunnet og ha best mulig funksjonsevne ut ifra sine forutsetninger.

Fysioterapi er en del av det medisinske fagfeltet og er et yrke hvor det stilles krav til både akademisk og praktisk kompetanse. Som student får du et godt praktisk innblikk i hva det vil si å være fysioterapeut, gjennom praksis og praksisrelevant veiledning.

Studieløpet består av en treårig utdanning etterfulgt av ett år i turnus. Fullført utdanning og turnus gir rett til autorisasjon som fysioterapeut - en beskyttet tittel som krever helseautorisasjon fra helsedirektoratet.

Målet med studiet er å fremme god helse hos mennesker i ulike livssituasjoner, livsfaser og med ulike funksjonsnivå og sykdomstilstander. I utdanningen vektlegges relasjonelle ferdigheter som gjør at du som fysioterapeut er i stand til å utvikle et trygt og tillitsfullt forhold til dine pasienter. Som fysioterapeut vil du kunne jobbe helsefremmende og forebyggende både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Elverum
Høgskolen i Innlandet
Hamarveien 112
2411 Elverum

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.  Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskolen i Innlandet

Highlights