Vis studentum.no som: Mobil

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.


Utdanninger

Examen philosophicum Hamar
Årsstudium
Add-On programme in Virtual Reality and Augmented Reality Hamar
Kommunikasjonsrådgiverstudiet Lillehammer
Praktisk pedagogisk utdanning Hamar
Årsstudium i audiovisuelle medier Lillehammer
Årsstudium i bedriftsøkonomi - deltid, nett og samlingsbasert Flere studiesteder (2)
Årsstudium i bedriftsøkonomi - heltid Rena
Årsstudium i bedriftsøkonomi - Studiesenteret Nettstudier
Årsstudium i engelsk Hamar
Årsstudium i idrett - Elverum Elverum
Årsstudium i idrett - Lillehammer Lillehammer
Årsstudium i internasjonale studier med historie Lillehammer
Årsstudium i jakt, fiske og naturveiledning Evenstad
Årsstudium i jordbruk Blæstad
Årsstudium i krisehåndtering Rena
Årsstudium i kulturprosjektledelse Lillehammer
Årsstudium i mat, ernæring og helse Elverum
Årsstudium i musikk Hamar
Årsstudium i norsk Hamar
Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi Kongsvinger
Årsstudium i organisasjon og ledelse - deltid og samlingsbasert Rena
Årsstudium i organisasjon og ledelse - heltid Rena
Årsstudium i organisasjon og ledelse - Studiesenteret Nettstudier
Årsstudium i pedagogikk Lillehammer
Årsstudium i reiseliv og turisme Lillehammer
Årsstudium i samfunnsfag Hamar
Årsstudium i sosialpedagogikk Elverum
Årsstudium i økologisk landbruk Blæstad
Årsstudium i økonomi og administrasjon Lillehammer
Bachelor
Bachelor - barnehagelærer - campus heltid Hamar
Bachelor - barnehagelærer - samlingsbasert, heltid Hamar
Bachelor - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Elverum
Bachelor i agronomi Blæstad
Bachelor i animasjon og digital kunst Hamar
Bachelor i barnevern Lillehammer
Bachelor i beredskap og krisehåndtering - Samlingsbasert Flere studiesteder (2)
Bachelor i bioingeniørfag Hamar
Bachelor i bærekraftsøkonomi Flere studiesteder (2)
Bachelor i eiendomsmegling Rena
Bachelor i film og TV Lillehammer

Vis alle

Kontakt skolen

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00
www.inn.no


Omtaler

Gjennomsnittsrangering: 2

Basert på 1 omtaler

Øyvind Lønnebotn
Det faglige er veldig bra på Evensad. Dessverre kommer studentene 2. rekke. Lesesalen er tatt fra oss, så vi er nok eneste campus i landet UTEN lesesal. Nylig ble vi "fratatt" flere av grupperommene, nå er det 3 - 4 grupperom igjen. Ingen prosjektor, ikke en gang en tavle vi kan bruke.
OMTALER
Omtale av skolen
(2,0)
Basert på 1 omtaler