Vis studentum.no som: Mobil

Anvendt økologi - Master

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Heltid
2 år
Master, 2 år
Oppstart: Høst - Evenstad
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Anvendt økologi - Master

Master i anvendt økologi

Er du opptatt av bærekraftig forvaltning av naturressursene? Vil du bli del av et aktivt studie- og forskningsmiljø? Ønsker du å bli attraktiv for mange spennende jobber nasjonalt og internasjonalt? Da kan master i anvendt økologi være utdanningen for deg!

Kort om studiet

Master i anvendt økologi er et unikt studie, da det kobler økologisk teori og vitenskapelige metoder med forvaltningsrettede problemstillinger.

Fokuset er rettet mot bærekraftig bruk av ressursene som følge av korrekt iverksatte tiltak. Vi ser på effektene av menneskelige inngrep i naturen og tiltakene vi kan iverksette for å redusere eventuelle negative effekter. Vi vektlegger økologiske og vitenskapelige metoder ved bruk av ny teknologi og statistiske metoder.

Studiet undervises på engelsk.

Utveksling

Høgskolen i Innlandet har utvekslingsavtaler med flere universiteter i Norden, Europa, Nord Amerika, Namibia.

Du kan for eksempel dra på utveksling til Aarhus University i Danmark, som har et stort tilbud både på engelsk og dansk, og som også gir muligheten for å søke om et praksisopphold tilknyttet til forskningsprosjekter.

Opptakskrav/Søknad

Requirements for admission

To enter the programme, students are required to confirm the achievement of either:

  • A Norwegian bachelor degree, or an education recognized as being equivalent to a Norwegian bachelor degree
  • An education recognized as three years of higher education in Norway
  • Education approved as equivalent to the above-mentioned degrees according to university law § 3-4.

Students must have achieved an average weighted (ECTS credits) mark of at least C for the bachelor study or equivalent education. In cases where all or parts of the programme were approved with the use of the marks Pass / Fail, the applicants are admitted after individual assessment.

The degree from higher education has to include the equivalent of at least 80 ECTS credits of the following subjects:

  • Minimum 7.5 ECTS-credit equivalents in statistics or similar topics
  • Minimum 72.5 ECTS-credit equivalents in ecology, biology, zoology, botany, evolution, wildlife biology, environmental sciences, or other relevant topics

The study may be limited to a certain number of students decided yearly. In this case the ranking of students will follow the average weighted (ECTS credits) marks from their degree in higher education.

All non-native English speakers must provide official documentation of English language proficiency at the level of Norwegian upper secondary school/high school. English must have been the primary foreign language in at least seven years in primary, secondary and upper secondary school, alternatively an A-level exam in English. Applicants who do not fill these requirements, or are not sure that they do must take one of the following tests:

  • TOEFL with a score of 550 (written), 80 (internet based)
  • IELTS with a score of 6.0

No exceptions are made to this requirement. Scores lower than 550/80 (TOEFL) or 6.0 (IELTS) will not be accepted. The TOIC test will not accepted.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng)

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00
www.inn.no


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!