Vis studentum.no som: Mobil

Kommunikasjonsrådgiverstudiet

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Årsstudium
Lillehammer
2 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Kommunikasjonsrådgiverstudiet

Studiet legger til rette for at du kan bidra til vellykket kommunikasjon i egen virksomhet. Det stilles stadig større krav til virksomheters interne og eksterne kommunikasjon. Alle organisasjoner, offentlige virksomheter og private bedrifter har behov for å kommunisere riktig med sine målgrupper. Dette er blant annet viktig for å kunne forvalte sitt eget omdømme.

Flere virksomheter legger vekt god kommunikasjon, og det er et interessant arbeidsmarked for deg med kommunikasjonsfaglig kompetanse, og gjerne i kombinasjon med kompetanse innen andre fagområder.

Studiet består av to emner på til sammen 60 studiepoeng, og har følgende faglige fokusområder: 

 

Kommunikasjon og samfunn: (studieåret 2022/2023)

  • Medier, kommunikasjon og samfunn
  • Prosjektledelse og team
  • Samfunnsvitenskapelig metode og markedsanalyse
  • Lobbyvirksomhet og samfunnskontakt
  • Informasjonsberedskap og krisekommunikasjon 

 

Kommunikasjon og organisasjon: (studieåret 2023/2024)

  • Intern og ekstern informasjon- og kommunikasjon i virksomheter
  • Kommunikasjon og ledelse
  • Kommunikasjon i en digital verden
  • Kommunikasjonsstrategi
  • Organisasjon, endring og kommunikasjon

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!