Vis studentum.no som: Mobil

Årsstudium i krisehåndtering

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Årsstudium
Rena
2 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Årsstudium i krisehåndtering

En krise kan være en akutt hendelse eller situasjon som oppstår helt uventet, og vil kreve raske beslutninger og annerledes handlinger. Kriser assosieres ofte med katastrofer og ulykker, men uønskede hendelser og kritiske situasjoner krever også en spesiell håndtering.

Håndtering av kriser nasjonalt og internasjonalt får stor oppmerksomhet fra myndigheter og massemedier. Det stilles derfor store krav til krisehåndtering av organisasjoner som blir berørt direkte og indirekte. Det er dermed stort behov for økt kompetanse om krisehåndtering som retter oppmerksomheten mot de ulike fasene knyttet til en krise og dens årsaker.

Årsstudium i krisehåndtering har et samfunnsvitenskapelig perspektiv på kriser, og bærebjelkene i studiet er organisasjon, kommunikasjon og samvirke, nasjonalt og internasjonalt.

Studiet er på deltid, samlingsbasert på studiested Rena over to år, og kan kombineres ved siden av jobb. 

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!