Vis studentum.no som: Mobil

Bachelor i internasjonale studier

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Bachelor
Lillehammer
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Bachelor i internasjonale studier

Bachelor i internasjonale studier setter deg i stand til å forstå og forklare viktige utviklingstrekk i internasjonale forhold. Fra fremveksten av moderne stater og helt til vår egen samtid.

Du vil tilegne deg de nødvendige evnene for å analysere dagsaktuelle saker og utviklingstrekk. Gjennom studiet lærer du deg å stille og vurdere til viktige spørsmål. Eksempelvis:

  • Hvorfor blir noen land rike, mens andre forblir fattige?
  • Hvordan oppstår samarbeid og fred innenfor og mellom stater?
  • Hva er årsakene til utfordringer for det internasjonale samfunnet, som kriger, ulik fordeling av godene, klimakrise?
  • Hvilke utfordringer står nasjonalstaten overfor, blant annet i å forsvare demokrati og velferd?
  • På hvilke måter kan hendelser som Brexit og valget av Donald Trump til amerikansk president forstås?

Studiet består av en rekke obligatoriske emner og valgemner. De dekker et bredt spektrum av tema belyst ut ifra emner som statsvitenskap, historie, filosofi, juss og økonomi. Flere av emnene undervises på engelsk. Noen emner tilbys også til innreisende utvekslingsstudenter. Du vil derfor også oppleve et internasjonalt studiemiljø på studiestedet. 

Internasjonale studier ved Høgskolen i Innlandet topper listene hos Studiebarometeret, og viser i hvilken grad tidligere studenter oppfatter kvaliteten på studiet. 

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!