Viser 1-20 av 57 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-20 av 57 treff
1
2
3

Er du interessert i internasjonale spørsmål innen områder som globalisering, konflikter og politiske ideologier? Da kan en utdanning innen internasjonale relasjoner passe midt i blinken for deg. 

Hva innebærer internasjonale relasjoner? 

Studier innen internasjonale relasjoner fordyper seg i spørsmål om internasjonale forhold av ulik art. For eksempel drøftes spørsmål om hvordan framvoksende økonomier påvirker internasjonal politikk og hvordan voldelige konflikter utarter seg. Du vil lære om forhold innad og mellom land og stater, historisk og kulturell utvikling, maktforhold og mye mer.

Internasjonale relasjoner omhandler ikke bare spørsmål på tvers av landegrenser, men også på tvers av ulike fagområder. Gjennom utdanningen vil du tilegne deg tverrfaglig kunnskap innen hovedområdene historie, jus, samfunnsøkonomi og statsvitenskap. Denne tverrfagligheten er essensiell for å kunne forstå og forklare internasjonale relasjoner som maktpolitiske endringer, finanskriser og klimaavtaler. 

Hvem passer studiet for? 

Internasjonale studier passer ikke for alle. Utdanningen kan oppleves som krevende da den består av flere store fagområder. Det er derfor viktig at du er motivert til å legge inn en stor innsats i studiene. Det er en fordel om du har en interesse for både historie, jus, økonomi, politikk og statsvitenskap, til en viss grad om ikke annet. Du bør være nysgjerrig og besitte analytiske ferdigheter for å kunne se sammenhengen mellom de ulike områdene. 

Studere internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner er et bredt fagområde. Du kan derfor velge mellom en rekke ulike utdanninger som har forskjellig fokus eller fordypning. Du kan for eksempel studere fag som:

 • Integrasjon og kulturelt mangfold
 • Global historie
 • Internasjonal økonomi
 • Globalisering og internasjonal migrasjon
 • Religion og samfunn
 • Freds- og konfliktstudier

Hvor kan jeg studere?

Du kan ta en utdanning innen internasjonale relasjoner ved flere universiteter og høgskoler i Norge, både som bachelor, master, phd eller årsstudium og kortere studier. Kommer du rett ut av videregående og ønsker en smakebit før du forplikter deg til et lengre studium, kan du søke til folkehøgskoler med fokus på internasjonale relasjoner. 

Studere i utlandet

Studerer du ved et universitet eller høgskole i Norge, kan du få muligheten til å deler av utdanningen i utlandet. Mange skoler samarbeider med prestisjefylte universiteter i utlandet. Utveksling er en fantastisk mulighet til å knytte kontakter, få nye erfaringer og perspektiver, ved siden av nye kunnskaper. Dersom du ønsker å ta hele utdanningen i utlandet, er dette også mulig. Populære steder å utveksle til er blant annet Tyskland, Canada, USA eller Hong Kong.

Videre utdanning og jobbmuligheter

Kunnskaper innen internasjonale relasjoner blir stadig mer ettertraktet på arbeidsmarkedet. Det er mange jobbmuligheter i både offentlig forvaltning, privat næringsliv, frivillige organisasjoner og i medier. Nøyaktig hvilken rolle eller stilling du får, kan avhenge av hvilken fordypning du velger i løpet av studiene. De fleste universiteter og høgskoler tilbyr masterutdanning, som øker sannsynligheten for at du får en faglig relevant jobb. Ønsker du å forske innen området, finnes det i tillegg mulighet til å ta en doktorgrad innen internasjonale studier. 

Du kan for eksempel jobbe med:

 • Utenrikspolitikk
 • Offentlig administrasjon
 • Bistand
 • Internasjonale samarbeid
 • Menneskelige rettigheter, og med å forebygge konflikter.

Du vil være attraktiv for arbeidsgivere som myndigheter og organisasjoner, og vil kunne skape en karriere både nasjonalt og internasjonalt. Andre karrieremuligheter for en ekspert på området er diplomatiske oppdrag eller arbeid på konsulat eller tollmyndigheter.

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!