Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Filtrer etter
Utviklingsstudier
Utdanningstype
Sted
Utdanningsform
Vis alle filter
Viser 1-20 av 27 treff
1
2
Annonser

Flere kategorier innen Utviklingsstudier

Populære studiesteder

Reportasjer innen Utviklingsstudier

Hvorfor ta en utdanning i utviklingsstudier?

Hvorfor er det fortsatt fattigdom i verden? Hvordan fordeler vi resursene vi har i dag? Kan situasjonen forbedres og er det mulig å få en mer rettferdig fordeling? Hvis dette er spørsmål du ønsker å finne svaret, kan en utdanning i utviklingsstudier passe for deg. 

Utdanningen tar for seg økonomiske, politiske, kulturelle og sosiale forhold i ulike deler av verden, med størst fokus på Nord-Sør relasjoner. Studiet er ypperlig for deg som er engasjert i internasjonale relasjoner, fattigdomsspørsmål og endringsprosesser sett i et globalt perspektiv.

Om utdanningen i utviklingsstudier

En utdanning i utviklingsstudier tilbys både som årsstudium og bachelorgrad ved flere ulike skoler i Norge. 

Det er fortsatt store forskjeller mellom rike og fattige land, men flere land i sør har stor internasjonal innflytelse og er i økonomisk vekst. Fører disse endringene til en jevnere økonomi, eller skapes nye konflikter om fordeling av ressurser? Dette er spørsmål du vil analysere og lære mer om hvis du studere utviklingsstudier. 

Sentrale temaer i utdanningen

Sentrale temaer i utdanningen er maktutøving, bistand, globalisering og internasjonale relasjoner. Du vil lære om hva som gjør at noen land er rike og andre fattige, og hva som kan fremme eller hemme økonomisk vekst. Studiet drøfter også internasjonale organisasjoners rolle i utviklingen i fattige land, og hvordan fordelingen av ressurser og makt kan bidra til konflikt. 

Oppbygging av studiet

Utdanningens oppbygging varierer avhengig av hvilken skole du velger å studere på. Noen utdanningstilbydere har en fastsatt studieplan med forhåndsbestemte emner, men ved enkelte skoler får du muligheten til velge et fagområde du vil fordype deg innen. Du kan for eksempel fordype deg i statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnsgeografi og samfunnsøkonomi. 

Skolene har gode samarbeidsavtaler i forhold til utveksling, og oppfordrer sine studenter til å ta et semester i utlandet. 

Feltarbeid

Bachelorgraden i utviklingsstudier er praksisnær. For å få kunnskap og erfaring om internasjonale forhold består en del av studiet av feltarbeid. Det siste semesteret reiser studentene i 4-6 uker til et land i sør, for eksempel land i Afrika, Asia eller Latin-Amerika. Man reiser som en gruppe, gjennomfører feltarbeidet og skriver en oppgave sammen. Oppgaven kan for eksempel handle om foreldreløse barn, jenters muligheter til utdanning eller rettferdig handel. Dette er virkelig en unik mulighet til å direkte koble teoretiske studier opp mot virkelighetsbaserte opplevelser. 

Utviklingsstudier i utlandet 

For deg som ønsker å studere utviklingsstudier i utlandet finnes det mulighet til å ta semesterstudier eller en bachelorgrad i flere ulike land, fremst gjennom Kulturstudiers samarbeid med OsloMet. Du kan blant annet studere i Vietnam, Ghana, Nepal og Sør-Afrika. Semesterstudiet kan kreve forkunnskaper i form av studiepoeng innen samfunnsvitenskap eller utviklingsstudier, så les grundig gjennom studiebeskrivelsen før du sender inn din søknad.

Jobbmuligheter og videre studier

Du som har fullført en bachelorgrad i utviklingsstudier har mange jobbmuligheter, både i Norge og utenlands. Du vil ha forståelse for utviklingsspørsmål, som stadig blir viktigere i internasjonalisert arbeidsliv. Ved endt utdanning kan du for eksempel jobbe:

  • I frivillige organisasjoner
  • Med internasjonal bistand
  • Med media og kommunikasjon 
  • Med forskning 
  • Med undervisning
  • I offentlige tjenester

Hvis du har tatt en bachelorgrad i utviklingsstudier kan du også fordype deg videre. Du kvalifiserer til opptak til masterprogram i samfunnsøkonomi, samfunnsgeografi, statsvitenskap, sosialantropologi og flere andre tverrfaglige studier.