Vis studentum.no som: Mobil

Partnerskap og flernivåstyring (SAMPLAN)

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Kortere studier
Lillehammer
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Partnerskap og flernivåstyring (SAMPLAN)

Partnerskap og flernivåstyring er etter- og videreutdanning som tilbys i samarbeid med Høgskolen i Volda, Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Innlandet. Studiet er rettet mot folk i arbeid som allerede har ansvar for utviklings- og planleggingsoppgaver i kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, departementer, direktorater og statlige etater, og som ønsker å øke sin kompetanse innenfor dette området. 

Studiet er godkjent som del av Master i samfunnsplanlegging ved Høgskole i Volda, samt som valgemne i Master i offentlig ledelse og styring (MPA) - fordypning i offentlig innovasjon ved Høgskolen i Innlandet.

Planlegging både som fag og som praksis preges av en breddetilnærming. Behovet for kompetanse innenfor planleggingsmetodikk øker i takt med at styringsutfordringene blir mer komplekse. Studiet gjenspeiler derfor dagens virkelighet hvor planlegging praktiseres av mange ulike yrkeskategorier.

Partnerskap og flernivåstyring fokuserer på koblingene mellom kunnskap og teori, innsikt og forståelse, samt praksis og handling. Økt kunnskap og kjennskap til teori, koblet til refleksjon over egne og andres erfaringer skal avlede innsikt og forståelse som til sist reflekteres i endret og bedret praksis.

Studiet er prosessorientert fremfor å behandle plandokumenter som produkt. Forankringen av planlegging i demokratiske og politiske prosesser er en viktig del av dette. 

Felles komponenter i studiet:

  • Samfunn og planlegging
  • Planleggingsteori
  • Styring og planlegging
  • Metode og arbeidsmåter
  • Næringsutvikling/regionalutvikling
  • Feltperiode: syntese og anvendelse av studiets innhold i en konkret sammenheng.
  • Fordypning – særpensum

For å kunne søke studiet må du være godkjent som deltaker på etterutdanningskurset SAMPLAN av Kommunenes Sentralforbund ved Sekretariat for etter- og videreutdanning i samfunnsplanlegging (SEVS).

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!