Vis studentum.no som: Mobil

Utviklingsstudier i Ghana

Kulturstudier
Sammendrag
Kortere studier
Cape Coast
1 semester
Heltid
Støttet av lånekassen

Utviklingsstudier i Ghana

Studere utviklingsstudier i Ghana

Vil du studere i Ghana et semester? OsloMet tilbyr et fullt semester med utviklingsstudier i Vest-Afrika med 30 studiepoeng og lånekassefinansiering.

Dette er et tilbud til studenter fra utviklings- eller samfunnsvitenskaplige studier. Studiet er ideelt som fortsettelse på Utviklingsstudier 1 i Vietnam. Studiet inkluderer feltarbeid i små grupper, hvor man studerer lokale forhold.

Fire hovedtemaer

  • Ghana og Afrika
  • Politikk, styresett og sosiale bevegelser
  • Miljø og sosial utvikling
  • Utviklingsstudier og feltarbeid (metode)

Feltarbeid

Hensikten er å gi studentene erfaring med feltarbeid (i grupper på 4 til 6) innenfor utviklingsstudier. Programmet har en induktiv tilnærming der studentenes egne felterfaringer belyser litteraturen, snarere enn en deduktiv tilnærming der en bestemt teori påføres forskningsdata.

I tillegg til feltstudier vil det være et program med forelesninger, oppgaver og seminarer som gir fundament av ulike metoder (kvantitative, kvalitative, og deltakende). Studentene forberedes på mulighetene og begrensningene med de ulike metodene, og får en forståelse av metodologiske og etiske problemstillinger knyttet til det å gjøre utviklingsforskning.

Krav til forkunnskaper

Studentene skal ha studert minst ett år med samfunnsvitenskap eller ett semester med utviklingsstudier, og dermed ha grunnleggende kunnskaper om utviklingsteori, praksis og politikk.

Bachelorgrad?

Hvis du fra før har 30 studiepoeng med utviklingsstudier har du etter dette studiet muligheten til å søke opptak på andre året av bachelorprogrammet i utviklingsstudier hos OsloMet.

Slik forløper semesteret

  1. Selvstudieperioden: Før undervisningen begynner har du en selvstudieperiode da du skal gjøre deg kjent med pensum og skrive en kort oppgave.
  2. Undervisningsperioden i Ghana varer ti uker, med forelesninger, seminarer, feltarbeid, eksamen og gruppeoppgave.
  3. Feltrapport: Etter undervisningeperioden har du fem uker da du skal skrive feltrapport.

Selvstudiene og hjemmeeksamen kan du gjøre hvor som helst i verden, og med fordel i Ghana.

Relevans

Utviklingsstudier er forskning på samfunnets endringsprosesser, og trekker nødvendigvis på alle de tradisjonelle samfunnsvitenskaplige disiplinenene, som økonomi, sosiologi, antropologi, geografi og statsvitenskap. Enten du skal ta en bachelorgrad i utviklingsstudier, eller du tar dette som et fritt emne i graden din, så vil du dra nytte av erfaringen med å se på tendenser og prosesser i samfunnsutviklingen, og øvelse i å knytte enkeltmenneske på mikro nivå, til storsamfunnet og globale prosesser.

For kontakt eller mer informasjon om Utviklingsstudier i Ghana, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Når du søker må du fylle ut et søknadsskjema. Kontakt skolen for mer informasjon om skjema og søknadsprosess. 

Dersom det er ledige plasser på studiet det semesteret du har valgt, sender vi deg tilbud om studieplass. 

Studiefakta, Tittel m.m

30 studiepoeng.

Hvorfor velge Kulturstudier?

Rullerende opptak

Støttet av lånekassen

Friår med mening

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Utviklingsstudier i Ghana.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Kulturstudier

Studere i Asia, Afrika og Latin-Amerika | Kulturstudier

Vi gjør det enkelt og trygt å studere i utlandet - ett semester, studieår eller bachelor. Sammen med norske og utenlandske universiteter tilbyr vi engelskspråklige studier jorda rundt, med lånekassestøtte, studiepoeng og bolig.

Dette er Kulturstudier

Kulturstudier tilbyr semesterstudier innen samfunnsvitenskap og humaniora ved våre vakre studiesteder i Argentina, Ghana, Nepal, Costa Rica og Vietnam. Mer enn 8000 studenter har til nå gjennomført våre studier.

Med unntak av Buenos Aires er alle studiesentrene lokalisert i mellomstore byer. Stedene har vi valgt med henblikk på blant annet infrastruktur, lokal universitetspartner, trygghet og kulturell interesse. Her har vi personale som legger til rette for at ditt studieopphold skal bli interessant, morsomt og faglig utbytterikt.

Våre studenter får oppleve de beste foreleserne og seminarlærerne fra hele verden. Vi er svært stolte av vår dyktige undervisningsstab, som hvert semester sikrer at du som student får maksimalt utbytte av dine studier.

Historie

Kulturstudier ble startet i 1997 av en gruppe samfunnsvitere og humanister fra Universitetet i Oslo. Grunntanken har siden starten vært å tilby undervisning av høy faglig og pedagogisk kvalitet på studiesteder som byr på opplevelser som levendegjør og utfordrer det akademiske innholdet. Foruten gjennomgående svært godt faglig utbytte og nye venner sitter studentene igjen med erfaringer fra en annen kultur som mange vender tilbake til.

Kulturstudier har i dag kontorer i 7 land. Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi har representasjonskontorer i Stockholm, Buenos Aires, Pokhara, Hoi An, San Isidro og Cape Coast.

Vis alle utdanninger fra Kulturstudier

Kontaktinformasjon til Kulturstudier

Kulturstudier

Borger Withs gate 9
0482 Oslo


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Utviklingsstudier i Ghana:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!