Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Bachelor
Oslo
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Utviklingsstudier

Hvorfor er noen fattige og andre rike? Hva er årsaken til globale miljøproblemer? Synes du fordelingen i verden er urettferdig – og vil gjøre noe med det – er utviklingsstudier noe for deg. Belag deg også på spennende feltarbeid i et land i Afrika eller Asia.

Gjennom utviklingsstudiene lærer du om verden ved å gjøre dine egne erfaringer og ved å reflektere over disse. Studiet gir en tverrfaglig innføring i Nord/Sør-forholdet og utviklingslandenes situasjon.

Utviklingsstudiene kombinerer elementer fra ulike fag som:

 • Geografi
 • Historie
 • Sosialantropologi
 • Religionsvitenskap
 • Sosiologi
 • Statsvitenskap
 • Økonomi
 • Pedagogikk

Du får lære hva forskningen sier om utviklingsspørsmål og Nord/Sør-forhold, samtidig som du får innsikt i politikk og samfunnsforhold som ligger bak.

Sentralt i studiet er fem uker feltarbeid i et land i en annen del av verden. Studentene reiser i grupper på tre til fem som gjennomfører feltarbeidet og skriver oppgave sammen.

Eksempel på oppgavetemaer:

 • Rettferdig handel
 • Naturvern og turisme
 • Jenter og utdanning
 • Foreldreløse barn
 • Småbondejordbruk

Før turen vil du og resten av gruppen få en grundig innføring om landet og verdensdelen dere skal til, samt det dere skal gjøre under feltarbeidet.

Merk at studiet er krevende og inneholder mye teori som må læres før man reiser på feltarbeid. Du bør være motivert og samfunnsengasjert for å studere utviklingsstudier.

Studiet ligger på topp blant utviklingsstudier i Norge på NOKUTs studiebarometer, og skårer høyt på blant annet yrkesrelevans, engasjerte lærere og helhetsvurdering.

Se programplan på student.oslomet.no

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!