Viser 1-20 av 50 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-20 av 50 treff
1
2
3

Ta en utdanning i statsvitenskap

Statsvitenskap er det samfunnsvitenskaplige studiet av teoretisk og praktisk politikk, samt en beskrivelse av det politiske system. Man kan si at politikk innebærer de spørsmål som angår organisering og styring av samfunnet. Studieforløpet i statsvitenskap er bredt anlagt og egner seg for deg som er interessert i politikk og administrasjon, både på et nasjonalt og et internasjonalt nivå.

Statsvitenskap- politiske styringssystem

Hvordan styres våre samfunn og hvordan opptrer vi som mennesker midt oppi alt dette? Faget statsvitenskap innebærer både utformingen, innholdet, og konsekvensene av vedtak fattet av samfunnets styringsorganener, så vel som enkeltindividers politiske adferd. Studiet statsvitenskap skal ikke bare gjengi fakta om politiske forhold, men også gi innsikt i sammenhengen mellom disse.

Denne utdanningen er for deg med interesse for politikk, både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Studiet gir grunnlag for arbeid innen offentlig forvaltning, norske og internasjonale organisasjoner, skoleverket, samt privat næringsliv og media.

Studere statsvitenskap

Fag

Statsvitenskapelige fag belyser sentrale tema innenfor politisk teori og adferd, komparativ politikk, internasjonal politikk samt offentlig politikk og administrasjon. Studenten lærer å beskrive, forklare og vurdere politiske prosesser og institusjoner, samt utrustes med forutsetninger for refleksjon over politiske ideer og ideologier. Studiet i statsvitenskap omfatter også metodeemner som gir studenten innsikt i vitenskapelig analyse samt statistisk bearbeiding av data.

Offentlig politikk og administrasjon fokuserer på styringsproblemer på nasjonalt og lokalt nivå, mens komparativ politikk innebærer en sammenligning av politiske institusjoner og prosesser ofte på tvers av stater, og gjerne i lys av generelle forestillinger om regimetyper og ideer om «det gode samfunn». Internasjonal politikk analyserer stater på ett internasjonalt plan, og man ser på forholdene mellom disse, samt på årsaker til krig og forutsetninger for fred. Det siste av de fire hovedtemaene, politisk atferd, dreier seg om institusjoner som organiserer borgernes politiske atferd. Slike institusjoner kan være media, ulike partier, og organisasjoner.

Studiemuligheter

Du kan velge å studere statsvitenskap både i inn- og utlandet, på universitet eller høyskole. Studiet kan leses som ettårig grunnkurs, som bachelor- og mastergrad, og som dotorgradsstudie (PhD i Statsvitenskap).

Karriere innen statsvitenskap

Statsvitenskap er et studium med stort anvendelsesområde i samfunnet, både innen privat og offentlig sektor. En høyere statsvitenskapelig utdanning gir tittelen ”statsviter”. En statsviter kan arbeide med diplomatisk arbeid eller i internasjonale organisasjoner. Man kan gjøre karriere i næringslivet, eller innen undervisning og forskning. Motivasjonen kan være humanitært engasjement eller ønske om å arbeid med fredelig konfliktløsning. Statsvitenskap er også ett nyttig fag for journalister og lignende yrkesgrupper.

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!