Årsstudium i organisasjon og ledelse - deltid og samlingsbasert

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Årsstudium
Rena
2 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Årsstudium i organisasjon og ledelse - deltid og samlingsbasert

Årsstudiet i organisasjon og ledelse er satt sammen av emner fra ulike fagområder; organisasjonsteori, organisasjonspsykologi, human resource management (HRM), juss og økonomifag. Disse emnene vil bidra til å øke forståelsen for hvordan organisasjoner i private og offentlig sektor fungerer og stadig endres, samt hvordan mennesker samhandler og hva som er effektiv ledelse. 

Arbeidslivet i dag preges av raske endringer og vi må stadig omstille oss. Derfor vil flere av deltidsstudiets emner ha et særskilt fokus på ledelse av endringer. Studiet er handlingsorientert og praksisnært, hvor varierte arbeidsmåter vektlegges. Gjennom diskusjoner, arbeid med case og ulike problemstillinger knyttet til arbeidslivets kontekst, ønsker vi at du som student skal oppnå relevant kompetanse for et arbeidsliv i stadig endring.

Vi vektlegger utviklingen av et godt og trygt læringsmiljø, både digitalt og på studiested Rena, slik at du får muligheter til erfaringsutveksling og kunnskapsdeling. 

Studiet passer godt som første steg mot en bachelorgrad, eller som videreutdanning for deg som ønsker en karriere innen ledelse.

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!