Vis studentum.no som: Mobil

Årsstudium i internasjonale studier

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Årsstudium
Lillehammer
1 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Årsstudium i internasjonale studier

Årsstudiet gir deg innsikt i fremveksten og organiseringen av verden, slik den fremstår i dag. Studiet gir deg innsikt i sentrale internasjonale forhold gjennom en flerfaglig kombinasjon av historie, statsvitenskap og filosofi. Det setter deg i stand til å forstå, analysere og forklare viktige utviklingstrekk i internasjonale forhold, fra fremveksten av moderne stater og helt til vår egen samtid.

Du møter teoretisk orienterte tilnærminger til internasjonale spørsmål, som for eksempel:

  • Hvordan opprettes, bevares eller endres den internasjonale orden?
  • Hva er årsakene til krig og konflikt?
  • Hvilke muligheter er det for internasjonalt samarbeid?

Du får en grunnleggende innføring i filosofi- og vitenskapshistorie, språk og argumentasjon, samt vitenskapsteori. Studiet går igjennom viktige hendelser og prosesser knyttet til global historie, ulike teorier og begreper om internasjonal politikk og internasjonale institusjoner fra statsvitenskapen, samt klassiste temaer fra politisk teori som autoritet og makt, demokrati og sosiale rettigheter.

Ett av emnene undervises på engelsk for å gi deg trening i å forholde deg til et internasjonalt arbeidsspråk.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!