Viser 1-18 av 18 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-18 av 18 treff

Hva er farmasi? 

Farmasi er vitenskapen om legemidler, deres virkninger på kroppen, samt hvordan legemidler kan brukes til å behandle og forebygge sykdom. Farmasi omfatter også forskning og utvikling av nye legemidler, kvalitetskontroll av medisiner, farmasøytisk produksjon og regulering av legemiddelbransjen. 

Utdanning i farmasi 

Farmasiutdanningen kan fullføres på bachelor- og masternivå. Fullfører du en treårig bachelorgrad får du yrkestittelen reseptarfarmasøyt, mens du etter en fullført femårig masterutdanning oppnår tittelen provisorfarmasøyt.  

Bachelorutdanning i farmasi 

Bachelorgraden i farmasi er en treårig utdannelse som tilbys ved OsloMet, Universitetet i Tromsø eller Nord universitet. Utdanningen inkluderer en fire måneders praksisperiode i apotek og avsluttes med en bacheloroppgave.  

Masterutdanning i farmasi 

Mastergraden i farmasi kan enten fullføres sammenhengende som en integrert femårig master eller som en toårig mastergrad etter fullført bachelorutdanning. Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen tilbyr utdanningen som en integrert master, mens OsloMet, NTNU og Universitetet i Tromsø har studiet som en toårig mastergrad.   

Med en integrert master fullfører du fem år sammenhengende med en avsluttende masteroppgavene, mens en separat bachelor- og masterutdanning krever at du i tillegg skriver en bacheloroppgave. Som masterstudent i farmasi gjennomfører du totalt seks måneders praksis ved apotek eller sykehus.  

Hva lærer du? 

I løpet av farmasiutdanningen vil du lære om legemidlers virkestoffer og funksjoner. Du vil også få kunnskap om kroppens oppbygning, hvordan den reagerer på ulike sykdommer og hvordan legemidler kan brukes til å forebygge og behandle sykdom.  

Videre vil du lære om hvordan du på best mulig måte formidler vesentlig informasjon om legemidler til brukerne. Dette innebærer blant annet å gi råd og veiledning om riktig bruk av medisiner, dosering, eventuelle bivirkninger og interaksjoner med andre legemidler eller matvarer.  

Dersom du velger å fortsette med en mastergrad i farmasi, vil du få en dypere forståelse av faget og muligheten til å bidra med egen forskning og utvikling innen farmasi. Dette kan innebære å utføre laboratorieforsøk, analysere data og bidra til utviklingen av nye legemidler eller forbedring av eksisterende behandlingsmetoder. 

Typiske emner du vil lære om kan blant annet være:  

 • Samfunnsfarmasi 
 • Folkehelse 
 • Kjemi 
 • Legemiddelkjemi 
 • Kommunikasjon og etikk 
 • Biokjemi, cellebiologi og mikrobiologi 
 • Legemiddelanalyse 

Karrieremuligheter 

Etter endt utdanning vil du ha gode muligheter innenfor flere ulike områder på jobbmarkedet da etterspørselen etter farmasøyter i Norge er stor. Har du fullført en masterutdanning i farmasi kan søke deg videre til en doktorgrad for å forske videre på ditt spesialområde eller du kan jobbe som apoteker, altså daglig leder ved et apotek.  

Andre mulige jobbområder kan blant annet være: 

 • Apotek og sykehusapotek 
 • Sykehus 
 • Legemiddelindustrien 
 • Helseforvaltningen 

 

Kilder: snl.no, oslomet.no, utdanning.no, farmasifag.no 

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!