Master

Farmasi - master

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Farmasi - master

Har du lyst til å fordype deg i farmasifaget? Kunne du tenke deg å være leder for et apotek? Ønsker du å bidra til forskning på legemidler og helse? Med en master i farmasi fra UiT er alt dette innenfor rekkevidde! Masteren gir deg kompetanse til å være en pådriver for kvalitetsutvikling av farmasien og farmasøytens rolle i samfunnet. Du får videreutviklet dine ferdigheter i kommunikasjon og veiledning i klinisk praksis på sykehus og i apotekpraksis. Gjennom et selvstendig forskningsprosjekt bidrar du til innovasjon og nytenkning innen fagfeltet.

Masterstudiet er forskningsbasert og lar deg videreutvikle kunnskapen og ferdighetene dine innen farmasifaget.

På første semester fordyper du deg innen legemiddelteknologi og biofarmasi, som gjør deg i stand til å drøfte hvordan valg av behandling, samt pasientens individuelle forutsetninger, påvirker effekten av et legemiddel. Dette tar du i bruk når du er i klinisk praksis på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i 7 uker på slutten av semesteret. Der trener du på å samarbeide med annet helsepersonell om valg av legemiddelbehandling.

De siste to månedene av første studieår skal du være i praksis på apotek. Der tar du i bruk alt det du har lært, slik at du kan løse problemer i dialog med pasienter og annet helsepersonell.

UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Her studerer over 16.000 studenter – fordelt på over 200 studieprogrammer. UiT har studietilbud på ti steder: Tromsø, Alta, Kirkenes, Hammerfest, Harstad, Narvik, Bardufoss, Bodø,...

Les mer og vis alle utdanninger ved UiT Norges arktiske universitet

Highlights