Sammendrag
Master
Oslo
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Farmasi

Farmasøyters ekspertise er etterspurt. En mastergrad i farmasi gir deg faglig kompetanse på et høyere nivå. Studiets profil er knyttet til pasientnær oppfølging og til innovasjon.

Masterstudiet i farmasi er forskningsbasert og dekker spennet fra utvikling og produksjon av legemidler til klinisk bruk både for enkeltindivider og grupper av pasienter. Studiet forbereder deg på rollen som provisorfarmasøyt samtidig som den gir grunnlag for videre studier og forskning.

Studiets profil er knyttet til pasientnær oppfølging og til innovasjon for eksempel i møte med pasienter på apotek, ved klinisk farmasi i kommunale helsetjenester og i spesialisthelsetjenesten. Nye muligheter innen persontilpasset behandling og biologiske legemidler gjør at den enkelte pasient i fremtiden vil kunne få individtilpasset behandling og oppfølging.

Legemiddelutvikling innebærer nytenkning. Trender innen farmasi har skapt betydelig etterspørsel og mange muligheter for innovasjon innen fagfeltet.  Dette gjelder hele verdikjeden og omfatter både produkt- og tjenesteinnovasjon.

Kandidatene vil kunne bidra til riktig legemiddelbruk som er til det beste for den enkelte pasient og for samfunnet, og kunne bidra til systematisk utviklings- og forbedringsarbeid, kvalitetssikring, brukerinvolvering og pasientsikkerhet.

Se programplan på student.oslomet.no

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!