Viser 1-20 av 1022 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-20 av 1022 treff
1
2
3
4
...
52

Ta studiene dine i utlandet

Som student har du en unik sjanse til å bo en periode i et annet land. Det finnes utallige studiesteder og fag over hele verden. Uansett hva du velger å studere, får du mulighet til å oppleve andre kulturer, lære eller perfeksjonere ett språk, samt knytte kontakter på tvers av landegrenser. Med dagens globalisering, frie kapitalflyt, ekspansjoner og multinasjonale selskaper blir en internasjonal utdanning svært attraktivt på arbeidsmarkedet. Du får en konkurransefordel både i hjemme og i utlandet.

Et globalt arbeidsmarked studere i utlandet

Gjennom et utenlandsopphold vil du møte nye mennesker og etablere internasjonale kontaktnett. Å stå på egne ben styrker ditt personlige utviklingsaspekt og gjør deg med tiden tryggere. Du blir mer selvstendig samtidig som du får økt forståelse for og innblikk i andre kulturer og folkeslag. Studier i utlandet gir deg også flere valgmuligheter med tanke på både fag, kvalitet og spesialiseringsområder. Tilbudet er mangfoldig, og en anerkjent og respektert grad vil gi deg det fortrinn du trenger i jakten på drømmejobben. I et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked, vil språkkompetanse og internasjonal erfaring veie tungt. Mange arbeidsgivere foretrekker derfor søkere med utenlandserfaring.

Språkkunnskap- ett viktig kokurransefortrinn

Selv om de fleste kan engelsk er forskjellen likevel stor på de som har studert ute og de som ikke har det. Et opphold i et engelsktalende land er den beste måten for å sikre en så god som mulig uttale og språkforståelse. Gjennom utenlandsstudier har du også muligheten til å lære deg et tredje eller kanskje fjerde språk. Undervisningen vil som regel foregå på det språket de snakker i landet du er i, så valg av studiested vil derfor avhengige av hvilke språk du behersker eller ønsker å lære. Masterutdanninger foregår alltid på engelsk og tilhører dermed unntaket.

Storbritannia og USA er blant de mest populære landene blant norske studenter. Ellers er Danmark, Sverige Frankrike og Tyskland populære studiemål for mange nordmenn. Det er i tillegg gode muligheter for å ta høyere utdanning på mer utradisjonelle studiesteder i Asia og Latin-Amerika. 

NOKUT-godkjenning og økonomisk støtte

Når man velger å studere i utlandet bør man alltid sjekke om utdannelsen er godkjent av NOKUT, slik at man har mulighet til å praktisere yrket og tittelen her hjemme i Norge. Du kan for eksempel få problemer med autorisasjon som psykolog eller advokatbevilgning dersom du tar utdanning utenfor EU/EØS. NOKUT står for Norsk organ for kvalitet i Utdanningen, og operer med følgene hovedregel: Universitet og høyskoler som er akkreditert av egne utdanningsmyndigheter skal som regel godkjennes i Norge.

Studier i utlandet koster gjerne en del penger, og det kan derfor være lurt å sjekke hvilke økonomiske støtte man har rett til. Så lenge utdanningen gir studiepoeng i Norge og lærestedet er offisielt godkjent i studielandet, vil du få både lån og stipend fra Statens lånekasse. I tillegg til ordinær studiefinansiering tilbyr Lånekassen også ekstra pengestøtte til reise, skolepenger og eventuelle språkkurs.

ISIC er et internasjonalt studentbevis som gir deg tilgang til 30.000 rabatter over hele verden, også i Norge. Blant disse rabattene inngår lokal transport, fast food, shopping, museer og mye mer.

Viktig å huske på

Sørg for at du har gyldig pass og visum for hele oppholdet. Det kan være lurt å ta kontakt med det aktuelle landets ambassade her i Norge for mer spesifikk informasjon. Dersom du ønsker å benytte deg av muligheten til å jobbe mens du er utenlands bør du også sjekke om du trenger arbeidstillatelse. I tillegg er det viktig at du har gyldig reise- og ulykkesforsikring. Skal du være lenge borte bør du vurdere å tegne en innboforsikring.

Ved søknad om studier i utlandet må du alltid oversette karakterene sine, samt at du må legge ved akademiske referanser fra for eksempel lærere, og et personlig brev der du forklarer din motivasjon for både studiested og studie. Husk på at alders- og fordypningspoeng ikke teller utenfor Norge. Statens utdanningskontor hjelper deg med å oversette ditt vitnemål.

Dersom skolen ikke har campus eller annet botilbud, har de ofte ett kontor eller lignende som hjelper deg med å skaffe bolig. Et annet alternativ kan være å ta kontakt med en utenlandsformidler hjemme i Norge.

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!