Vis studentum.no som: Mobil

Helse- og sosialfag - Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper

Høgskolen i Molde
Sammendrag
Master
Molde
4 år
Deltid
Høst
Søknadsfrist: 20. april
Klasserom

Helse- og sosialfag - Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper

Master i helse- og sosialfag - Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper

MAHS2 er rettet mot kliniske hjelperelasjoner i helse- og sosialsektoren innenfor somatisk- og psykisk helse, samt sosialfaglig arbeid. Sentralt i studiet står utforskningen av det direkte arbeidet med pasienter/brukere, grupper av pasienter/brukere, pårørende og sosiale nettverk.

Studiet passer for

MAHS2 er et tilbud til kandidater som har en profesjonsutdanning innen helse- og sosialfag.

Du kan velge mellom fem ulike studieretninger. Alle videreutdanningene har fokus på utfordringer relatert til helse og lidelse, funksjonstap og hvordan opprette og vedlikeholde en relasjon som oppleves som virksom for pasienten/ brukeren.

De fem valgfrie studieretninger er som følger:

 • Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie

 • Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid

 • Videreutdanning psykisk helsearbeid

 • Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

 • Videreutdanning i helsesykepleie

Jobbmuligheter

Studiet har særlig høy samfunnsmessig relevans i og med at de aller fleste studentenes prosjekter er forankret i deres egen yrkesmessige og faglige kontekst. Dette bidrar til utvikling av ny fagkunnskap som direkte påvirker praksis.

Kandidatene vil, via både vitenskapelig skolering og mer presis klinisk forståelse, høyne kvaliteten i egen yrkesutøvelse, hvilket igjen kommer både brukere og arbeidsgivere til gode. Masterprosjektene generer også ny evidensbasert kunnskap som har relevans for praksisfeltet

Videre studier

Utdanningen kvalifiserer for opptak til PhD studier innenfor helse- og sosialfag.

For kontakt eller mer informasjon om Helse- og sosialfag - Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videopresentasjon

Opptakskrav/Søknad

Det generelle opptakskravet er C eller bedre på èn av høgskolens valgfrie studieretninger/videreutdanninger eller annen relevant videreutdanning innen helse- og sosialfag, samt C eller bedre på Fordypningsoppgaven i tilknytning til èn av disse utdanningene.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad, 120 studiepoeng. 

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Helse- og sosialfag - Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Ønsker du å utvikle ditt talent og dine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø? Da kan Høgskolen i Molde være det rette stedet for deg. Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, både for studenter og forskere. HiMolde har i dag ca. 250 ansatte og rundt 3800 studenter, og vi vokser stadig.

Med kunnskap for bærekraft og innovasjon

Dette er vår visjon og skal være retningsgivende for våre utdanninger, forskning og formidling. For å virkeliggjøre den vil vi samarbeide med aktører lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Våre utdanninger kjennetegnes ved:

 • En tydelig kvalitetskultur
 • Forskningsbaserte utdanninger
 • Variert, engasjerende og virkningsfull undervisning
 • Fleksibel og allsidig pedagogikk i et stimulerende læringsmiljø
 • Bærekraft og innovasjon i samspill med samfunnet rundt oss
 • Relevante og fleksible studietilbud med utplassering og praksis
 • Kunnskap med lang holdbarhet
 • Kompetanse for et arbeidsliv i omstilling
 • Internasjonal utveksling

Avdeling for Logistikk (LOG)

Høgskolen i Molde er landets ledende utdannings- og forskningsinstitusjon innen logistikk, med studier fra ett års varighet til doktorgrad. Logistikkstudiene, kombinert med økonomi og IT, gjør at Høgskolen i Molde kan tilby en unik kompetanse. Dette gjør våre studenter ettertraktet på jobbmarkedet. Våre logistikkstudier fokuserer på planlegging av vareflyt, innkjøp, lagerstyring og distribusjon. Effektive logistikkløsninger gir viktige konkurransefortrinn og er viktige for å møte våre klima - og miljøutfordringer.

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (ØS)

ØS-avdelingen tilbyr studier innen juss og statsvitenskap, sport og økonomi. Her finner du også flere ulike forskningsgrupper med flere publiseringer årlig. Våre utdanninger innen økonomi og samfunnsvitenskap gjør deg ettertraktet på jobbmarkedet. 

Avdeling for helse- og sosialfag (HS)

Avdeling for helse og sosialfag, har utdanningstilbud på alle nivåer - bachelor, master og videreutdanninger, i tillegg til forskningsutdanninger (PhD). Flere av våre HS-utdanninger gjør at du kan gå rett ut i arbeid etter endt utdanning

Utveksling / utenlandsstudier med Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde har flere utvekslingsavtaler som gir mulighet for å ta ett eller to semester av studiet i utlandet. Studietiden i utlandet godkjennes som del av utdanningen din ved Høgskolen i Molde. Her kan du møte andre kulturer, lære deg flere språk, skaffe deg kunnskap om verden omkring deg  og bli ettertraktet på jobbmarkedet!

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Molde

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Britvegen 2
6411 Molde

Tlf: 71 21 40 00
Fax 71 21 41 00
www.himolde.no

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Helse- og sosialfag - Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!